Năm 1279 vua Mông Cổ là Hốt tất Liệt lập ra đơn vị Nguyên, không ngừng mở rộng lãnh thổ xuống phương Nam. Ai là fan được giao trách nhiệm quốc công?


Câu hỏi:

Ai là fan được giao nhiệm vụ quốc công?

A. è cổ Thủ Độ

B. è Quang Khải

C. Trần Quốc Tuấn

D. è cổ Khánh Dư

Đáp án đúng C.

Bạn đang xem: Ai là người được giao trọng trách

Ai là tín đồ được giao trọng trách quốc công: è Quốc Tuấn, Năm 1283 Toa Đô chỉ huy đường biển tấn công Champa để triển khai bàn đạp tiến công phía phái nam Đại Việt, sau đó phối phù hợp với Thoát Hoan đánh vào phía Bắc, đầu năm mới 1285, đại biểu phụ lão họp nghỉ ngơi Điện Diên Hồng để bàn kế tiến công giặc.

Giải thích tại sao vì sao chọn C là đúng

Âm mưu xâm lăng Champa và Đại Việt ở trong nhà Nguyên:

– Ý đồ ở trong nhà Nguyên:

+ cọ nhục bởi vì thất bại lần máy nhất.


+ Quyết vai trung phong chiếm bằng được Đại Việt.

+ Làm cầu nối xâm lược những nước khác ở phía nam giới Trung Quốc.

– Năm 1279 vua Mông Cổ là Hốt vớ Liệt xâm lăng Nam Tống lập ra nhà Nguyên, không ngừng mở rộng lãnh thổ xuống phương Nam.

– Năm 1283 Toa Đô lãnh đạo đường biển tấn công Champa để gia công bàn đạp tiến công phía phái mạnh Đại Việt, tiếp nối phối hợp với Thoát Hoan tiến công vào phía Bắc.

 Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến:

– Năm 1282 hội nghị những vương hầu, quý tộc,quan lại làm việc Bình Than – thành phố hải dương bàn kế tiến công giặc và phân chia quân đóng giữ ở các nơi hiểm yếu.Trần Quốc Toản “Phá giặc mạnh, báo ơn vua”.

– Cử Hưng Đạo Vương è cổ Quốc Tuấn làm cho quốc công tổng chỉ huy toàn quân, ông viết “Hịch tướng mạo Sĩ”, khơi dậy lòng yêu thương nước của dân chúng ta và khích lệ binh lực xông lên giết thịt giặc, cứu giúp nước đảm bảo quê hương.

Xem thêm: Xem Tử Vi Trọn Đời Tuổi Giáp Tý Nữ Mạng Năm 2023 Ước Gì Được Đấy

– Đầu năm 1285, đại biểu phụ lão họp ở Điện Diên Hồng để bàn kế tấn công giặc.

– Vua Trần chỉ đạo tập trận, chăm chú binh nghỉ ngơi Đông bộ Đầu.

– những chiến sĩ ham mê 2 chữ “Sát Thát”.

– biểu lộ quyết trung khu cao độ phòng giặc cứu vớt nước, thà chết chứ không chịu đầu hàng.

* giải pháp đánh của quân dân ta thời nai lưng trong cuộc tao loạn lần sản phẩm công nghệ hai 1285:


– khi giặc mạnh, ta dữ thế chủ động vừa đánh vừa rút quân nhằm bảo toàn lực lượng.

– thực hiện “vườn không đơn vị trống” gây mang lại địch thiếu hụt lương thực.

– huy động toàn dân đánh giặc.

– Khi thời dịp đến, phản công tàn phá địch đem kế: “Lấy yếu tấn công mạnh,lấy ít tấn công nhiều” cơ mà nhà trần đã vận dụng ngay trường đoản cú cuộc đao binh lần lắp thêm nhất.

* nguyên nhân thắng lợi: nhà Trần sẵn sàng chu đáo, tất cả quân đội mạnh, lòng tin quyết pk cao, tài chính vững mạnh, nhân dân liên minh ủng hộ, huy động cả nước đánh giặc.