*

*

Cho biết hình ảnh của một đồ gia dụng qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì bao gồm Điểm sáng gì giống nhau, khác nhau.

Bạn đang xem: Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ


Câu hỏi: Cho biết ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ cùng thấu kính phân kìtất cả đặc điểm gì giống nhau, không giống nhau.

Lời giải:

Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

- Vật đặt không tính khoảng tiêu cự mang đến ảnh thật ngược chiều với vật. khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật gồm vị trí phương pháp thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

- Vật đặt trong khoảng tiêu cự đến ảnh ảo lớn hơn vật với thuộc chiều với vật.

Ảnh của một vật tạo bởithấu kính phân kì

- Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn mang đến ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm vào khoảng tiêu cự của thấu kính.

Sự không giống nhau cơ bản

-Thấu kính hội tụ ảnh ảo lớn hơn vật và xa thấu kính hơn vật

-Thấu kính phân kỳ ảnh ảo nhỏ hơn vật và gần thấu kính hơn vật

Cùng Top lời giải kiếm tìm hiểu chi tiết hơnảnh của một vật qua thấu kính hội tụ với thấu kính phân kì nhé:

1, Thấu khiếp hội tụ

a. Khái niệm

Thấu kính hội tụ là thấu kính có phần rìa mỏng hơn phần giữa, giới hạn bởi 2 mặt cầu hoặc 1 mặt phẳg cùng 1 mặt cầu. Thấu kính hội tụ cũng là thấu kính nhưng mà chùm tia sáng sủa tuy vậy tuy vậy sau khoản thời gian đi qua kính sẽ được hội tụ tại 1 chổ chính giữa, nhất định tùy theo hình dạng của thấu kính.

b. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

-Vật đặt bên cạnh khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật.

Xem thêm: Đã Vô Hiệu Hóa Và Không Đủ Điều Kiện Đã Vô Hiệu Hóa Không Đủ Điều Kiện

-khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật tất cả vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự, tức là ảnh thật nằm ngay ở tiêu điểm F

-Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn vật cùng cùng chiều với vật.

-Lúc khoảng biện pháp từ vật đến thấu kinh bằng với tiêu cự: ảnh thật, ở rất xa thấu kính.

Chụ ý:

+ Ảnh ảo ko hiện được trên màn nhưng có thể nhìn thấy bằng mắt Khi mắt đặt sau thấu kính để nhận chùm tia ló.

*

+ Ảnh thật có thể hiện rõ trên màn hoặc được quan sát thấy bằng mắt khi mắt đặt sau điểm hội tụ của chùm tia ló.

*

2, Thấu kính phân kỳ


*

a. Khái niệm

Thấu kính phân kỳ là thấu kính gồm phần rìa dày hơn phần giữa, chùm tia sáng tuy vậy tuy nhiên sau khi đi qua thấu kính sẽ bị phân tán ra.

b. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ

Đối với 1 thấu kính phân kỳ:

- Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn luôn mang đến ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật cùng luôn luôn nằm vào khoảng tiêu cự của thấu kính.

*

-Vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh ảo của vật có vị trí bí quyết thấu kính một khoảng bằng tiêu cự, tức là ảnh ảo nằm ngay lập tức ở tiêu điểm F.

3, Sự không giống nhau cơ bản

-Thấu kính hội tụ ảnh ảo lớn hơn vật với xa thấu kính hơn vật

-Thấu kính phân kỳ ảnh ảo nhỏ hơn vật với gần thấu kính hơn vật