*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cđ

Giải SGK tiếng anh 10 Unit 3: Music | Kết nối trí thức


14.757

Lời giải bài xích tập giờ đồng hồ anh lớp 10 Unit 3: Music sách 10 Kết nối trí thức hay, ngắn gọn để giúp đỡ học sinh dễ ợt trả lời thắc mắc Tiếng anh 10 Unit 3 từ kia học tốt môn giờ anh 10

Giải giờ đồng hồ anh lớp 10 Unit 3: Music

Từ vựng Unit 3 giờ đồng hồ Anh lớp 10

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Bamboo clapper

n

/ˌbæmˈbuːˈklæpə(r)/

Phách

Comment

n

/ˈkɒment/

Lời bình luận

Competition

n

/ˌkɒmpəˈtɪʃn/

Cuộc tranh tài, cuộc thi

Concert

n

/ˈkɒnsət/

Buổi hoà nhạc

Decoration

n

/ˌdekəˈreɪʃn/

Việc trang trí

Delay

v

/dɪˈleɪ/

Hoãn lại

Eliminate

v

/ɪˈlɪmɪneɪt/

Loại ra, loại trừ

Judge

n

/dʒʌdʒ/

Giám khảo

Live

adj, adv

/lɪv/

Trực tiếp

Location

n

/ləʊˈkeɪʃn/

Vị trí, địa điểm

Moon-shaped lute

/muːnʃeɪptluːt/

Đàn nguyệt

Musical instrument

n

/ˌmjuːzɪkl ˈɪnstrəmənt/

Nhạc cụ

Participant

n

/pɑːˈtɪsɪpənt/

Người tham dự, thí sinh

Performance

n

/pəˈfɔːməns/

Buổi biểu diễn, buổi trình diễn

Reach

v

/riːtʃ/

Đạt được

Single

n

/ˈsɪŋɡl/

Đĩa đơn

Social media

n

/ˈsəʊʃlˈmiːdiə/

Mạng xóm hội

Talented

adj

/ˈtæləntɪd/

Tài năng

Trumpet

n

/ˈtrʌmpɪt/

Kèn trumpet

Upload

v

/ˌʌpˈləʊd/

Tải lên

Unit 3 Getting started lớp 10 trang 28, 29

A talented artist!(Thật là 1 trong những nghệ sĩ tài năng!)

Bài 1 trang 28 sgk giờ đồng hồ anh 10: Listen & read.

Bạn đang xem: Anh văn 10 unit3

(Nghe và đọc.)

Mai:That pop singer looks great, Ann!

Ann:Yeah. He’s a popular teen idol around the world now.

Mai:Really? You must be a fan of his!

Ann:Yep, I really love his music. He’s a talented artist who can write music & play many musical instruments. He has received several awards such as Grammy, Billboard Music and Teen Choice Awards.

Mai:Wow! Did he go lớn a music school?

Ann:No, he didn’t, but he learnt to play the piano, drums, guitar, and trumpet by himself. When he was a teenager, he performed at the local theatre in his trang chủ town during the tourist season.

Mai:How did he become famous?

Ann:Well, when he was 12, his mother started to lớn upload his cover tuy vậy videos on social media, và the videos made him an online star within a couple of months.

Mai:Sounds amazing!

Ann:And his videos have reached more than two billion total views. Many fans say that his beautiful songs have helped bring more love into their lives.

*

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Mai:Ca sĩ nhạc pop kia trông rất tuyệt, Ann ạ!

Ann:Đúng vậy. Anh ấy là một trong những thần tượng tuổi teen lừng danh khắp nhân loại hiện nay.

Mai:Thật không? chúng ta hẳn là 1 trong những fan hâm mộ của anh ấy kia nhỉ!

Ann:Đúng vậy, tôi đích thực yêu âm thanh của anh ấy. Anh ấy là một trong những nghệ sĩ tài năng rất có thể viết nhạc và chơi những nhạc cụ. Anh ấy đã nhận được một số phần thưởng như Grammy, Billboard Music với Teen Choice Awards.

Mai:Chà! Anh ấy đã đi học một trường âm nhạc đúng không?

Ann:Không, anh ấy không học, nhưng mà anh ấy vẫn tự học nghịch piano, trống, guitar và kèn. Lúc còn là một thiếu niên, anh ấy đã biểu diễn tận nơi hát địa phương nghỉ ngơi quê bên vào mùa du lịch.

Mai:Anh ấy trở yêu cầu nổi tiếng ra sao vậy?

Ann:Chà, khi anh ấy 12 tuổi, bà bầu anh ấy bước đầu đăng các clip bài hát cover của anh ý ấy lên mạng xã hội và các video clip đó đã gửi anh ấy trở thành ngôi sao 5 cánh trực tuyến trong tầm vài tháng.

Mai:Nghe giỏi thế!

Ann:Và các đoạn clip của anh ấy đã chiếm lĩnh tổng số hơn nhị tỷ lượt xem. Nhiều người ngưỡng mộ nói rằng những bài bác hát hay của anh ý ấy sẽ giúp mang đến nhiều tình yêu hơn trong cuộc sống đời thường của họ.

Bài 2 trang 29 sgk giờ đồng hồ anh 10 :Read the conversation again và answer the following questions.

(Đọc lại bài bác hội thoại và vấn đáp các thắc mắc sau.)

1. Who are Ann & Mai talking about?

(Ann cùng Mai đang nói về ai?)

2. What is he good at?

(Anh ấy tốt về gì?)

3. What made him popular?

(Điều gì khiến cho anh ấy được yêu thương thích?)

Trả lời:

1.They are talking about a talented artist.

(Họ đang nói về một nghệ sỹ tài năng.)

Thông tin:He’s a talented artist who can write music & play many musical instruments.

(Anh ấy là 1 trong những nghệ sĩ tài năng rất có thể viết nhạc cùng chơi các nhạc cụ.)

2.He is good at writing music và playing many musical instruments.

(Anh ấy xuất sắc viết nhạc và chơi các nhạc cụ.)

Thông tin:He’s a talented artist who can write music & play many musical instruments.

(Anh ấy là 1 trong những nghệ sĩ tài năng hoàn toàn có thể viết nhạc với chơi nhiều nhạc cụ.)

3.His cover song videos made him popular.

(Những video clip bài hát cover của anh ấy ấy đã khiến cho anh ấy được yêu thích.)

Thông tin:Well, when he was 12, his mother started to lớn upload his cover song videos on social media, và the videos made him an online star within a couple of months.

(Chà, lúc anh ấy 12 tuổi, bà bầu anh ấy bắt đầu đăng các clip bài hát cover của anh ấy ấy lên social và các đoạn phim đó đã đưa anh ấy trở thành ngôi sao trực tuyến trong tầm vài tháng.)

Bài 3 trang 29 sgk giờ đồng hồ anh 10 :Find words or phrases in the conversation which refer to:

(Tìm những từ hoặc các từ trong cuộc hội thoại kể đến)

1. A type of music(một các loại nhạc)

2. Music awards(các phần thưởng âm nhạc)

3. Musical instruments(nhạc cụ)

4. Ways of sharing information and videos(những cách share thông tin cùng video)

Trả lời:

1.a type of music: pop

(một nhiều loại nhạc: nhạc pop)

2.music awards: Grammy, Billboard Music, Teen Choice Awards

(các giải thưởng âm nhạc: Grammy, Billboard Music, Teen Choice Awards)

3.musical instruments: piano, drums, guitar, trumpet

(nhạc cụ: piano, trống, ghi-ta, kèn)

4.ways of sharing information and videos: upload, social media

(những cách share thông tin cùng video: đăng tải, mạng làng mạc hội)

Bài 4 trang 29 sgk tiếng anh 10: Match the two parts khổng lồ make complete sentences.

(Nối hai phần để tạo thành thành câu trả chỉnh.)

1. This artist didn’t go khổng lồ a music school,

a. And he has received several awards.

2. His beautiful songs have helped

b. Khổng lồ upload his cover tuy nhiên videos on social media.

3. His mother started

c. Bring more love into people’s lives.

4. He is a talented artist,

d. But he learnt khổng lồ play musical instruments by himself.

Trả lời:

1 - d

2 - c

3 - b

4 - a

1.This artist didn’t go khổng lồ a music school, but he learnt to lớn play musical instruments by himself.

(Người nghệ sĩ này sẽ không học trường nhạc nhưng anh ấy vẫn tự học tập chơi các loại nhạc cụ.)

2.His beautiful songs have helped bring more love into people’s lives.

(Những bài bác hát hay của anh ý ấy vẫn giúp mang đến nhiều tình yêu rộng cho cuộc sống thường ngày của mọi người.)

3.His mother started to lớn upload his cover song videos on social media.

(Mẹ của anh ấy ấy bước đầu đăng cài các video clip bài hát cover của anh ấy ấy bên trên mạng xóm hội.)

4.He is a talented artist, & he has received several awards.

(Anh ấy là một trong nghệ sĩ tài năng, với anh ấy đã nhận được được một trong những giải thưởng.)

Unit 3 Language lớp 10 trang 29, 30

Pronunciation 1

Stress in two-syllable words

(Trọng âm các từ tất cả 2 âm tiết)

Bài 1 trang 29 sgk giờ anh 10: Listen and repeat. Pay attention to lớn the stressed syllable in each word.

(Nghe cùng lặp lại. để ý đến những âm tiết dìm trọng âm ở mỗi từ.)

Stress on the first syllable

Stress on the second syllable

singer

programme

common

careful

relax

perform

attract

decide

Phương pháp giải:

- Đa số các danh từ với tính từ bỏ 2 âm tiết tất cả trọng âm lâm vào âm tiết đồ vật nhất.

- Đa số các động trường đoản cú 2 âm tiết có trọng âm lâm vào âm tiết trang bị hai.

Trả lời:

Stress on the first syllable

(Trọng âm lâm vào tình thế âm tiết máy nhất)

Stress on the second syllable

(Trọng âm rơi vào tình thế âm tiết máy hai)

singer/ˈsɪŋə(r)/(n):ca sĩ

programme/ˈprəʊɡræm/(n):chương trình

common/ˈkɒmən/(adj):phổ biến

careful/ˈkeəfl/(adj):cẩn thận

relax/rɪˈlæks/(v):thư giãn

perform/pəˈfɔːm/(v):trình bày, thể hiện

attract/əˈtrækt/(v):thu hút

decide/dɪˈsaɪd/(v):quyết định

Pronunciation 2

Bài 2 trang 29 sgk giờ đồng hồ anh 10: Listen & mark the stressed syllables in the words in bold.

(Nghe và đánh dấu các âm huyết được nhận trọng âm trong các từ được ấn đậm.)

1. She is afamous artist.

Xem thêm: Cách Làm Tỏi Đen Bằng Nồi Cơm Điện Webtretho Chia Sẻ, Cách Làm Tỏi Đen Bằng Nồi Cơm Điện Webtretho

(Cô ấy là một trong nghệ sĩ nổi tiếng.)

2. Ienjoyhis song aboutfriendship.

(Tôi ham mê những bài hát của anh ý ấy về tình bạn.)

3. Theirlatestshowreceiveda lot of goodcomments.

(Chương trình vừa mới đây nhất của họ đã nhận được được khôn cùng nhiều phản hồi tốt.)

Trả lời:

1.‘famous/ˈfeɪməs/(adj):nổi tiếng

‘artist/ˈɑːtɪst/(n):nghệ sĩ

2.en‘joy/ɪnˈdʒɔɪ/(v):thích

‘friendship/ˈfrendʃɪp/(n):tình bạn

3.‘latest/ˈleɪtɪst/(adj):gần trên đây nhất

re‘ceived/rɪˈsiːvd/(v):nhận được

‘comments/ˈkɒments/(n):bình luận

Vocabulary 1

Music(Âm nhạc)

Bài 1 trang 30 sgk tiếng anh 10: Match the words with their meanings.

(Nối các từ cùng với nghĩa của chúng.)

1. Perform (v)

a. Having a natural ability to bởi vì something well

2. Judge (n)

b. A music recording that has one song

3. Audience (n)

c. Khổng lồ dance, sing or play music in order to interest or please people

4. Talented (adj)

d. A person who decides on the results of a competition

5. Single (n)

e. The people who watch, read or listen to lớn the same thing

Trả lời:

1 - c

2 - d

3 - e

4 - a

5 - b

1 – c:perform (v): to dance, sing or play music in order khổng lồ interest or please people

(biểu diễn = nhảy, hát hoặc đùa nhạc để gây hào hứng hoặc làm ăn nhập mọi người)

2 – d:judge (n): a person who decides on the results of a competition

(giám khảo = một tín đồ quyết định công dụng của một cuộc thi)

3 – e:audience (n): the people who watch, read or listen lớn the same thing

(khán giả = những người xem, đọc hoặc nghe cùng một thứ)

4 – a:talented (adj): having a natural ability to vì chưng something well

(tài năng = có khả năng tự nhiên để triển khai tốt điều gì đó)

5 – b:single (n):a music recording that has one song

(đĩa đối kháng = phiên bản ghi music có một bài xích hát)

Vocabulary 2

Bài 2 trang 30 sgk giờ đồng hồ anh 10: Complete the sentences using the words in 1.

(Hoàn thành những câu sử dụng những từ ở bài 1.)

1. He has a nice voice, & he is a(n) _________ musician.

2. The TV show attracted a(n) _________ of more than 5 million.

3. Have you heard their new _________?

4. She was invited to be a(n) _________ in a popular TV talent show.

5. Many famous artists decided to lớn _________ at the charity concert.

Trả lời:

1. Talented

2. Audience

3. Single

4. Judge

5. Perform

1. He has a nice voice, and he is atalentedmusician.

(Anh ấy tất cả một giọng hát hay, và anh ấy là 1 trong nhạc sĩ tài năng.)

2. The TV show attracted anaudienceof more than 5 million.

(Chương trình truyền hình gợi cảm hơn 5 triệu khán giả.)

3. Have you heard their newsingle?

(Bạn đang nghe đĩa solo mới của họ chưa?)

4. She was invited to lớn be ajudgein a popular TV talent show.

(Cô ấy đã được mời làm giám khảo vào một chương trình tài năng truyền hình nổi tiếng.)

5. Many famous artists decided toperformat the charity concert.

(Nhiều nghệ sĩ lừng danh đã đưa ra quyết định biểu diễn tại buổi hòa nhạc từ bỏ thiện.)

Grammar 1

Compound sentences(Câu ghép)

Trang 30 sgk giờ anh 10: Make compound sentences using the correct conjunctions in brackets.

(Tạo câu ghép bằng phương pháp sử dụng những liên từ đúng trong các ngoặc.)

1. I am a jazz fan. My favourite style is from the late 1960s.(and / but)

(Tôi là một trong người hâm mộ nhạc jazz. Phong cách yêu thích của mình là từ thời điểm cuối những năm 1960.)

2. Jackson wants to go lớn the music festival on Saturday. He has a maths exam on that day.(but / so)

(Jackson mong đến tiệc tùng, lễ hội âm nhạc vào thứ Bảy. Anh ấy bao gồm một bài kiểm tra toán vào trong ngày hôm đó.)

3. You can book the tickets online. You can buy them at the stadium ticket office.(but / or)

(Bạn rất có thể đặt vé trực tuyến. Bạn có thể mua bọn chúng tại phòng vé sảnh vận động.)

4. The concert didn’t happen. We stayed at home.(or / so)

(Buổi hòa nhạc dường như không diễn ra. Chúng tôi đã ngơi nghỉ nhà.)

Phương pháp giải:

Câu ghép gồm 2 hoặc những mệnh đề không dựa vào được ghép lại vày một liên từ kết hợp:

- and: và

- or: hoặc

- but: nhưng

- so: vị vậy

Trả lời:

1. And

2. But

3. Or

4. So

1.I am a jazz fan,andmy favourite style is from the late 1960s.

(Tôi là một trong người hâm mộ nhạc jazz, và phong cách yêu thích của tôi là từ cuối những năm 1960.)

2.Jackson wants khổng lồ go lớn the music festival on Saturday,buthe has a maths exam on that day.

(Jackson ước ao đi tham dự tiệc âm nhạc vào lắp thêm bảy, tuy nhiên anh ấy gồm một bài kiểm tra toán vào trong ngày hôm đó.)

3.You can book the tickets online,oryou can buy them at the stadium ticket office.

(Bạn có thể đặt vé trực tuyến hoặc có thể mua tại chống vé sảnh vận động.)

4.The concert didn’t happen,sowe stayed at home.

(Buổi hòa nhạc đang không diễn ra, vị vậy chúng tôi ở nhà.)

Grammar 2

To-infinitives và bare infinitives(Nguyên mẫu mã cóTovà nguyên mẫu)

Trang 30 sgk giờ anh 10: Complete the following sentences using theto-infinitive or bare infinitive of the verbs in brackets.

(Hoàn thành những câu sau bằng cách sử dụng nguyên mẫu có to hoặc nguyên mẫu của những động từ vào ngoặc.)

1. Her fans planned (send) _______ her a surprise present on her birthday.

2. Their performance was so boring that it made us (fall) _______ asleep.

3. Due khổng lồ the bad weather, the band decided (delay) _______ their live concert.

4. Her parents won’t let her (watch) _______ such TV shows.

Phương pháp giải:

* một vài động tự được theo sau vì nguyên chủng loại cóto, như: decide, expect, plan, want, promise, agree, hope, hesitate, ask,…

* một số động từ được theo sau vì nguyên mẫu mã (khôngto), như: make, let, hear, notice,…

Trả lời:

1. Lớn send2. Fall3. To lớn delay4. Watch

1.Her fans plannedto sendher a surprise present on her birthday.

(Người hâm mộ của cô ấy vẫn lên chiến lược để gửi khuyến mãi cô ấy một món quà bất ngờ vào ngày sinh nhật của cô ấy ấy.)

Giải thích:plan + khổng lồ V(có kế hoạch thao tác làm việc gì)

2.Their performance was so boring that it made usfallasleep.

(Màn trình diễn của mình nhàm chán đến cả khiến chúng tôi buồn ngủ.)

Giải thích:make + O + V(bắt ai đó làm việc gì)

3.Due to the bad weather, the band decidedto delaytheir live concert.

(Do khí hậu xấu, đội nhạc đã ra quyết định hoãn buổi hòa nhạc thẳng của họ.)

Giải thích:decide + lớn V(quyết định thao tác gì)

4.Her parents won’t let herwatchsuch TV shows.

(Bố bà bầu cô ấy sẽ không còn cho cô ấy xem đầy đủ chương trình truyền hình như vậy.)

Giải thích:let + O + V(để ai làm việc gì)

Unit 3 Reading lớp 10 trang 31, 32

American Idol (Thần tượng Mỹ)

Bài 1 trang 31 sgk giờ đồng hồ anh 10: Work in pairs. Look at the pictures and discuss the following questions.