Trong ngữ pháp thường thì cấu tạo “as+ adj + as” được dùng trong số đối chiếu ngang bằng ví dụ: She is as cleaver as her mother ( Cô ấy cũng hợp lý nlỗi chị em cô ấy vậy). Ngoài đó ra có một vài thành ngữ as…as cực kỳ phổ cập gồm nghĩa khác. Hôm nay bọn họ thuộc học các thành ngữ phổ biến này nhé.

Bạn đang xem: As much as là gì

1. As far as: theo như

Ví dụ:

As far as I know, he isn’t comming today.


Theo nlỗi tôi biết thì lúc này anh ta ko cho tới.

Hình như còn những cấu tạo khác như:

As far as sb/sth is concerned/ remember, see, tell, etc.: theo ý kiến của ai kia về điều gì đó

Ví dụ:

He said that Sarah will bởi any thing she can to help us, as far as he is concerned.


Anh ấy bảo rằng Sarah đã có tác dụng bất kỳ điều gì rất có thể sẽ giúp họ, theo anh ấy là như thế.

As far as I can see, you’ve done nothing wrong.

Theo tôi, các bạn ko có tác dụng điều gì không nên cả.

2. As early as: ngay từ

As early as the 20th century : ngay từ bỏ nắm kỷ 20


Ví dụ:

As early as she met John, she recognized that he is very smart.

Ngay từ bỏ lúc mới chạm chán John, cô ấy đang thấy anh ấy hết sức logic.

3. As good as: ngay sát như

Ví dụ:


The decorating is as good as finished – I just need to finish off the painting.

Xem thêm: Hướng Dẫn Hàm Vlookup Là Gì ? Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Trong Excel

Phần trang hoàng gần như là hoàn chỉnh – Tớ chỉ làm dứt phần đánh nữa thôi.

Cấu trúc: as good as one gets Có nghĩa là đối xử với những người không giống cũng giống như bọn họ đối xử cùng với mình quan trọng trong trường

hợp xấu đi (như bị công kích giỏi chỉ trích)

Ví dụ:

There’s a lot of teasing and fighting among muốn the crew, & you have to lớn be able khổng lồ give sầu as good as you get.

Có tương đối nhiều sự chỉ trích và đấu đá trong phi hành đoàn, với chúng ta cũng có thể đối xử với bọn họ như bọn họ đối xử cùng với các bạn.

4. As much as: phần đông là, gần như là, cũng chừng ấy

Ví dụ:

He as much as admitted that it was his fault

Anh ta gần như là phê chuẩn rằng đó là lỗi của anh ta.

Cấu trúc: as much as some one can vị tức là điều gì đấy cực kỳ trở ngại nhằm triển khai.

Ví dụ:

I felt so ill this morning. It was as much as I could vị lớn get out of bed.

Tôi Cảm Xúc hết sức mệt nhọc sáng ngày hôm nay. Thật khó khăn nhằm thoát ra khỏi nệm.

5. As long as: miễn là

Ví dụ:

We’ll go as long as the weather is good.

Chúng ta đã đi miễn là thời tiết rất đẹp.

6. As well as: cũng như

Ví dụ:

She is a talented musician as well as being a photographer

Cô ấy là tuấn kiệt âm nhạc tương tự như chụp ảnh.

As well as = not only … but also …

Lưu ý: Sau as well as, người ta thường được sử dụng cồn từ dạng –ing

Ví dụ:

He hurt his arm, as well as breaking his leg. (không dùng: … as well as broke his leg)