Nếu bạn đang phân vân cấu trúc Avoid đi cùng với V-ing xuất xắc To V thì bài viết sau đây của Step Up đã giải quyết câu hỏi đó chỉ trong khoảng một nốt nhạc! xung quanh ra, nhằm hiểu sâu không dừng lại ở đó về kết cấu Avoid, phương pháp dùng kết cấu Avoid tương tự như phân biệt kết cấu này với kết cấu Prevent thì hãy ngồi xuống cùng đọc mang lại cuối nhé! 


1. Kết cấu Avoid và giải pháp dùng

Avoid là hễ từ trong tiếng Anh, mang nghĩa “tránh, né” một điều gì đó mà bạn không muốn làm, hoặc không tốt cho phiên bản thân. 

Hãy nhớ là Avoid đi cùng với Danh từ, Đại từ hoặc Danh cồn từ (động tự dạng V-ing), KHÔNG đi với to V. 

*
*
*
*

Bài 1: Viết lại câu sử dụng cấu tạo Avoid

Fishermen should not go khổng lồ the sea today because of the coming storm.Study harder if you don’t want to get a low score. I chose another road to go because there was a traffic jam. Why don’t you talk to your brother at school?We need these rules or there will be conflict between employees. 

Đáp án: 

Fishermen should avoid going to lớn the sea today because of the coming storm .Study harder if you want to avoid a low score/ getting a low score.To avoid the traffic jam, I chose another road to do. Why bởi vì you avoid seeing your brother at school? These rules are made to avoid conflict between employees. 

Bài 2: Chọn cấu tạo Avoid hoặc Prevent vào nơi trống

This lesson was aimed lớn __________ misunderstanding.This organisation is trying to lớn ________ people from using plastic. Jane wants to lớn __________ me from playing extreme games. Group members can’t __________ conflicts all the time.________ smoking in the public, please. 

Đáp án: 

This course is aimed to lớn avoid/ prevent minor errors in the next test.This organisation is trying to lớn prevent people from using plastic.Jane wants to lớn prevent me from playing extreme games. Group members can’t avoid conflicts all the time.Avoid smoking in the public, please.