Giải bài bác 114 : Em ôn lại mọi gì sẽ học phần hoạt động thực hành trang 133 sách VNEN toán lớp 5 với giải mã dễ hiểu


Câu 1

Cho một nền nhà hình chữ nhật có chiều lâu năm 8m, chiều rộng bằng (dfrac34) chiều dài. Fan ta dùng những viên gạch hình vuông vắn cạnh 4dm để lát nền nhà, giá bán mỗi viên gạch men là 65 000 đồng. Hỏi lát cả mặt sàn nhà thì hết từng nào tiền tải gạch ? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể)

*

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng nền nhà = chiều dài ( imes ;dfrac34.)

- Tính diện tích nền nhà = chiều nhiều năm × chiều rộng.

Bạn đang xem: Bài 114 em ôn lại những gì đã học

- Tính diện tích 1 viên gạch hình vuông = cạnh × cạnh.

- Tính số viên gạch cần dùng = diện tích mặt nền nhà : diện tích s 1 viên gạch.

- Số tiền download gạch = chi phí 1 viên gạch men × số viên gạch phải dùng.

Lời giải bỏ ra tiết:

Đổi: 8m = 80dm.

Chiều rộng lớn của mặt nền nhà hình chữ nhật là :

80 × (dfrac34) = 60 (dm)

Diện tích của nền nhà hình chữ nhật là :

80 × 60 = 4800 (dm2)

Diện tích viên gạch hình vuông vắn cạnh 4dm là :

4 × 4 = 16 (dm2)

Để lát cả sàn nhà thì đề xuất số viên gạch ốp là :

4800 : 16 = 300 (viên)

Để lát cả nền nhà thì đề nghị số tiền tải gạch là :

65 000 × 300 = 19 500 000 (đồng)

Đáp số: 19 500 000 đồng.


Câu 2

Một thửa ruộng hình thang có trung bình cùng hai đáy là 36m. Diện tích s thửa ruộng đó bằng diện tích một miếng đất hình vuông có chu vi 96m.

a) Tính độ cao của thửa ruộng hình thang

b) Biết hiệu hai lòng là 10m, tính độ nhiều năm mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang.

Xem thêm: Ảnh Kiểu Tóc Layer Nữ Đẹp Trẻ Trung Được Yêu Thích Nhất 2022

Phương pháp giải:

- Tính độ lâu năm cạnh hình vuông = chu vi : 4.

- Tính diện tích mảnh đất hình vuông = cạnh × cạnh.

Từ đó ta có diện tích thửa ruộng hình thang.

- Tính tổng độ lâu năm 2 lòng = trung bình cùng 2 đáy × 2.

- Tính độ cao hình thang = diện tích × 2 : tổng độ lâu năm 2 đáy.

- tìm độ nhiều năm hai đáy theo câu hỏi tìm hai số lúc biết tổng cùng hiệu của nhì số đó:

Số khủng = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số nhỏ xíu = (Tổng – Hiệu) : 2

Lời giải chi tiết:

a) Độ nhiều năm cạnh miếng đất hình vuông vắn là :

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích miếng đất hình vuông có sẽ là :

24 × 24 = 576 (m2)

Do đó diện tích s thửa ruộng hình thang là 576m2.

Tổng độ dài hai đáy thửa ruộng hình thang là :

36 × 2 = 72 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

(576 × 2) : 72 = 16 (m)

b) Đáy nhỏ tuổi của thửa ruộng hình thang là :

(72 – 10) : 2 = 31 (m)

Đáy phệ của thửa ruộng hình thang là :

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ;

b) Đáy nhỏ : 31m ; đáy bự 41m.


Câu 3

Hình chữ nhật ABCD tất cả hình thang EBCD với hình tam giác ADE có form size như hình bên :