Theo Tiêu chuẩn chỉnh kiến tạo cầu 22 TCN 272-051. Tính ưng chuẩn năng lực chịu đựng lực của một mặt phẳng cắt chữ nhật dầm BTCT thường xuyên, đặt cốtthnghiền đơn, biết:· Kích thước mặt cắt: b x h = 200 x 350 mm2· c f ¢= 32 MPa; fy = 280 MPa; As = 3 # 25; d = 300 mm· Mô men tính toán thù sống TTGH cường độ Mu = 80 kNmét vuông. Tính chuyên chú tài năng chịu lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT hay, đặt cốtthnghiền kxay, biết:
Bạn đang xem: Bài tập bê tông cốt thép 2 có lời giải

*Xem thêm: Lưu Khâm Hưng (劉欽興): Kỷ Sở Bất Dục Vật Thi Ư Nhân . Câu Nói Đó Nghĩa Là Gì ?

Nội dung Text: BÀI TẬP KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP.. - Hệ Chính quy Theo Tiêu chuẩn thi công cầu 22 Tcông nhân 272-05


Xem thêm: Mỹ Phẩm O2B Là Gì ? Có Tốt Không? Có Nên Mua Không? Cách Đọc Tên

các bài luyện tập môn Kết cấu bê tông – hệ Chính quy Tháng 10/2011 BÀI TẬP KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP H ệ Chính quy Theo Tiêu chuẩn chỉnh thi công cầu 22 TCN 272-05 1. Tính thông qua kỹ năng Chịu đựng lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT thường, đ ặt cốt thxay đối kháng, biết: Kích thước khía cạnh cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · fc¢ = 32 MPa; fy = 280 MPa; As = 3 # 25; d = 300 mm · · Mô men tính toán nghỉ ngơi TTGH cường độ Mu = 80 kNm 2. Tính chăm nom năng lực chịu lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT hay, đ ặt cốt thxay kxay, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · fc¢ = 28 MPa; · · fy = 280 MPa; As = 3 #22; d = 300 milimet fy¢ = 280 MPa; As¢ = 2 #16; d’ = 40 milimet · · Mô men tính toán thù ngơi nghỉ TTGH độ mạnh Mu = 80 kNm 3. Tính chăm chút kỹ năng chịu lực của một mặt phẳng cắt chữ nhật dầm BTCT hay, đ ặt cốt thnghiền kép, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 200 x 400 mm2 · fc¢ = 28 MPa; · · fy = 4đôi mươi MPa; As = 3 #25; d = 350 mm fy¢ = 4đôi mươi MPa; As¢ = 2 #16; d’ = 40 milimet · · Mô men tính toán thù ở TTGH cường độ Mu = 120 kNm 4. Tính săn sóc khả năng Chịu đựng lực củ a mặt phẳng cắt chữ T dầm BTCT thường, đặt cốt thxay đối chọi, biết: · Kích thước phương diện cắt: b = 700 mm; bw = 200 mm; hf = 1trăng tròn mm; h = 550 milimet fc¢ = 28 MPa; fy = 4đôi mươi MPa; As = 4 # 22; d = 475 mm · · Mô men tính tân oán ở TTGH độ mạnh Mu = 200 kNm 5. Tính tân oán với sắp xếp cốt thnghiền dọ c chịu đựng lực bên trên mặt phẳng cắt chữ nhật củ a d ầm BTCT hay, biết: Kích thước khía cạnh cắt: b x h = 200 x 350 mmét vuông · fc¢ = 28 MPa; fy = 4đôi mươi MPa · · Mô men tính toán thù làm việc TTGH cường độ Mu = 65 kNm 6. Xác đ ịnh size mặt cắt, tính toán thù với bố trí cốt thnghiền dọc Chịu lực bên trên mặt cắt chữ nhật của dầm BTCT thường, biết: · Dầm giản đối chọi, chiều dài nhịp l = 5 ,0 m 1PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com các bài tập luyện môn Kết cấu bê tông – hệ Chính quy Tháng 10/2011 fc¢ = 35 MPa; fy = 4đôi mươi MPa · · Mô men tính toán sinh sống TTGH cường độ Mu = 105 kNm 7. Tính toán thù và bố trí cốt thxay dọ c Chịu đựng lực trên mặt cắt chữ nhật củ a d ầm BTCT thường, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · fc¢ = 28 MPa; fy = 280 MPa · · Mô men tính toán thù sinh sống TTGH độ mạnh Mu = 110 kNm 8. Xác đ ịnh form size mặt phẳng cắt, tính tân oán với sắp xếp cốt thép dọ c chịu đựng kéo bên trên mặt phẳng cắt chữ nhật của dầm BTCT hay, biết: · Dầm giản 1-1, chiều dài nhịp l = 4 ,0 m fc¢ = 35 MPa; fy = fy¢ = 420 MPa · Cố t thép chịu nén As¢ = 2#16; d’ = 35 mm · · Mô men tính toán thù sinh sống TTGH độ mạnh Mu = 95 kNm 9. Tính toán thù cùng b ố trí cốt thnghiền dọ c Chịu lực bên trên mặt phẳng cắt chữ T d ầm BTCT hay, biết: · Kích thước phương diện cắt: b = 800 mm; bw = 2đôi mươi mm; hf = 120 mm; h = 550 mm fc¢ = 28 MPa; fy = 4đôi mươi MPa · · Mô men tính toán thù ở TTGH cường độ Mu = 150 kNm 10. Cho d ầm BTCT mặt cắt chữ nhật cốt thxay solo, biết: Kích thước khía cạnh cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · Bê tông gồm fc¢ = 32 MPa; gc = 2400 kg/m3 · · Cố t thnghiền dọc Chịu kéo gồm As = 3#22; d = 300 mm; fy = 4trăng tròn MPa · Thông số b ề rộng lớn vết nứt Z = 30000 N/mm · Mô men tính tân oán nghỉ ngơi TTGH sử dụ ng Ma = 50 kNm Hãy soát sổ xem dầm gồm nứt ko. Nếu gồm, hãy đánh giá ĐK tinh giảm b ề rộng vết nứt. 11. Cho d ầm BTCT mặt phẳng cắt chữ nhật cốt thnghiền kép, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 250 x 400 mm2 · Bê tông bao gồm fc¢ = 35 MPa; gc = 2400 kg/m3 · · Cố t thép dọc chịu kéo có As = 3#25; d = 350 mm; fy = 280 MPa Cố t thxay dọc chịu nén có As¢ = 2 #16; d’ = 40 mm; fy¢ = 280 MPa · · Thông số b ề rộng vệt nứt Z = 30000 N/milimet · Mô men tính toán ngơi nghỉ TTGH sử dụ ng Ma = 70 kNm Hãy đánh giá xem dầm gồm nứt không. Nếu bao gồm, hãy đánh giá ĐK tinh giảm b ề rộng lớn lốt nứt. 12. Cho d ầm BTCT mặt phẳng cắt chữ T cố t thép đối kháng, biết: 2PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com các bài luyện tập môn Kết cấu bê tông – hệ Chính quy Tháng 10/2011 · Kích thước khía cạnh cắt: b = 800 mm; bw = 200 mm; hf = 1trăng tròn mm; h = 550 milimet Bê tông bao gồm fc¢ = 28 MPa; gc = 2400 kg/m3 · · Cố t thxay dọc chịu đựng kéo gồm As = 3#25; d = 500 mm; fy = 420 MPa · Thông số b ề rộng lớn dấu nứt Z = 30000 N/milimet · Mô men tính toán thù làm việc TTGH sử dụ ng Ma = 1trăng tròn kNm Hãy kiểm tra xem dầm có nứt ko. Nếu gồm, hãy kiểm soát điều kiện hạn chế b ề rộng vết nứt. 13. Tính toán thù với b ố trí chũm t thép dọ c đến cột nthêm bởi BTCT thườ ng chịu đựng nén đ úng trung ương, biết: Kích thước khía cạnh cắt: b x h = 250 x 250 mm2 · · f’c = 28 MPa; fy = 280 MPa · Lực dọ c tính toán sinh hoạt TTGH cường đ ộ Pu = 1100 kN 14. Thiết kế mặt cắt cột ngắn thêm bằng BTCT thường Chịu đựng nén đúng tâm, biết: · Cường độ vật tư : f’c = 35 MPa; fy = 4trăng tròn MPa · Lực dọ c tính toán thù sống TTGH cường đ ộ Pu = 1600 kN 15. Tính trông nom mặt cắt cộ t ngắn b ằng BTCT thường Chịu nén lệch trọng tâm, biết: Kích thước khía cạnh cắt: b x h = 2trăng tròn x 350 mmét vuông · · Cố t thép dọc có 4 #22, bố trí đố i xứng cùng với hai trục, d = 300 mm, d’ = 50 milimet · Cường độ vật tư : f’c = 28 MPa; fy = 280 MPa · Nộ i lực tính toán nghỉ ngơi TTGH cường độ : Pu = 900 kN; Mu = 70 kNm 16. Tính chăm sóc mặt phẳng cắt cộ t nlắp b ằng BTCT hay Chịu nén lệch chổ chính giữa, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 250 x 400 mmét vuông · · Cố t thép dọc bao gồm 4 #22, bố trí đố i xứng với hai trục, d = 350 milimet, d’ = 50 mm · Cường độ vật liệu : f’c = 35 MPa; fy = 4đôi mươi MPa · Nộ i lực tính tân oán sinh sống TTGH độ mạnh : Pu = 1600 kN; Mu = 70 kNm 17. Tính cẩn thận mặt phẳng cắt cộ t nthêm b ằng BTCT thường Chịu nén lệch chổ chính giữa, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 250 x 400 mmét vuông · · Cố t thép dọc bao gồm 4 #25, sắp xếp đố i xứng với nhì trục, d = 350 milimet, d’ = 50 mm · Cường độ vật tư : f’c = 35 MPa; fy = 420 MPa · Nộ i lực tính tân oán sinh hoạt TTGH độ mạnh : Pu = 1000 kN; Mu = 160 kNm ----------------------------------------- 3PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com