Bài thu hoạch bồi dưỡng tiếp tục Giáo viên nhiều 2022 góp thầy cô tham khảo, có thêm nhiều phát minh mới để hoàn thiện bài thu hoạch cuối khóa tập huấn tu dưỡng giáo viên năm 2022 của mình.

Bạn đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 40

Theo chế độ tại Thông bốn số 17/2019/TT-BGDĐT, mỗi giáo viên thực hiện chương trình tu dưỡng thường xuyên bảo vệ thời lượng sau:

Chương trình bồi dưỡng 01: khoảng tầm 01 tuần/năm học tập (khoảng 40 tiết/năm học).Chương trình bồi dưỡng 02: khoảng tầm 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học).Chương trình tu dưỡng 03: 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học).

Vì vậy, từng giáo viên buộc phải tự lựa chọn Module bồi dưỡng cho phù hợp, đảm bảo an toàn theo pháp luật của Thông tứ 17. Sau khi bồi chăm sóc xong, giáo viên đề nghị viết bài thu hoạch nhằm tổng kết lại phần lớn gì đang học được trong thời gian vừa qua. Vậy mời thầy cô thuộc theo dõi nội dung bài viết đưới đây:


Bài thu hoạch BDTX giáo viên theo Thông bốn 17

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Bài thu hoạch bồi dưỡng liên tiếp giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông

Phẩm hóa học nhà giáo

Chuyên môn nghiệp vụ


Xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục

Phát triển quan hệ giữa công ty trường, gia đình và làng hội


Mẫu bài bác thu hoạch bồi dưỡng liên tục giáo viên 2022

UBND..........TRƯỜNG...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCHBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Năm học..............

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: ................................................................ Giới tính: ....................

2. Ngày tháng năm sinh: .......................... Năm vào ngành giáo dục: ...............

3. Chuyên môn chuyên môn: ..........................

4. Chức vụ: ..........................................

Xem thêm: Màn Hình Nền Danbo Máy Tính, 40 Hình Nền Danbo Dễ Thương Cho Máy Tính <3333

5. Trách nhiệm được phân công: ...............................................................................

II. NỘI DUNG THU HOẠCH BDTX NĂM HỌC ............

1. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN (Trình bày bài toán học tập và tiến hành các nội dung bồi dưỡng liên tiếp dựa trên planer BDTX của cá thể đã được Hiệu trưởng phê duyệt: Đạt tác dụng như cố kỉnh nào, rút tay nghề được gì?)

Nội dung 1 (30 tiết)Nội dung 2 (30 tiết)Nội dung 3 (60 tiết)

(Nêu đủ 04 module nghiên cứu, học tập tập)

2. BÀI HỌC khiếp NGHIỆM

III. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG HỌC TẬP NĂM HỌC 2020 - 2021 (ghi mã module, tên của 04 module trong tư liệu BDTX đối với nội dung 3).

.........., tháng ngày năm 2021

NGƯỜI VIẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX

1. Cô giáo tự tiến công giá, xếp loại: (theo các tiêu chí sau)

Nội dung 1 (10 điểm)Nội dung 2 (10 điểm)Nội dung 3 (10 điểm)
Tiếp thu kỹ năng và khả năng (5đ)Vận dụng kỹ năng và kiến thức (5đ)Tiếp thu kỹ năng và tài năng (5đ)Vận dụng kỹ năng và kiến thức (5đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)
Điểm ND 1:Điểm ND 2:Điểm vừa đủ ND 3:
Điểm TB BDTXXếp loại:

2. Ban chỉ huy đánh giá, xếp loại:

Nội dung 1 (10 điểm)Nội dung 2 (10 điểm)Nội dung 3 (10 điểm)
Tiếp thu kỹ năng và khả năng (5đ)Vận dụng kỹ năng và kiến thức (5đ)Tiếp thu kỹ năng và kĩ năng (5đ)Vận dụng kỹ năng và kiến thức (5đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)
Điểm ND 1:Điểm ND 2:Điểm mức độ vừa phải ND 3:
Điểm TB BDTXXếp loại:

.........., ngày........ Tháng........ Năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

Nội dung của bài xích thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Theo Thông tư 17, công tác bồi dưỡng số 1 và 2 rất có thể cắt giảm nhưng riêng với lịch trình số 3 quan trọng cắt giảm thời lượng bồi dưỡng.

Chương trình tu dưỡng 3 là chương trình bồi dưỡng chứa 15 module chính, với lịch trình này thì yêu cầu mỗi giáo viên sẽ lựa lựa chọn 1 hoặc một trong những module phù hợp đảm bảo bồi dưỡng đúng nhu cầu thực tế của từng cá thể cũng như theo yêu cầu, gợi ý của cơ sở giáo dục và đào tạo mà vẫn đảm bảo thời lượng bồi dưỡng theo quy định. Dưới đây là là 1 số chủ đề:

- chủ thể về Phẩm hóa học nhà giáo sẽ tất cả 4 module kia là:

Nâng cao phẩm chất đạo đức đơn vị giáo trong bối cảnh hiện nayXây dựng phong thái của gia sư cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nayPhát triển chuyên môn của bạn dạng thân.

- chủ thể về chuyên môn nghiệp vụ sẽ gồm 3 module:

Xây dựng kế hoạch dạy học tập và giáo dục và đào tạo theo hướng cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh.Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.Kiểm tra, đánh giá học sinh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông theo hướng cải tiến và phát triển phẩm chất năng lượng học sinh.

- chủ đề về Xây dựng môi trường xung quanh giáo dục gồm 4 module:

Tư vấn và cung ứng học sinh trong vận động dạy học và giáo dụcXây dựng văn hóa nhà trường trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thôngThực hiện quyền dân nhà trong đơn vị trường trong số cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thôngThực hiện nay và gây ra trường học tập an toàn, chống chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

- chủ đề về cải cách và phát triển mối dục tình giữa bên trường, mái ấm gia đình và làng mạc hội thì bao gồm 5 module là:


Tạo dựng mọt quan hệ hợp tác và ký kết với bố mẹ học sinh và các bên tương quan trong chuyển động dạy học và giáo dục học viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông.Phối phù hợp giữa công ty trường, gia đình và làng mạc hội để thực hiện chuyển động dạy học cho học sinh trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.Phối hợp giữa đơn vị trường, gia đình và xóm hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sinh sống cho học viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông.Nâng cao năng lực sử dụng nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc đối với giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.Ứng dụng technology thông tin, khai thác và áp dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.
Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tải về