Bạn đang xem: Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

*
5 trang
*
ngochoa2017
*
*
18851
*
6Download

Xem thêm: Phương Tiên Sinh Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em Truyện, Truyện Phương Tiên Sinh, Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em

Bạn sẽ coi tài liệu "Chuyên ổn đề 2: Phương thơm trình cùng bất phương thơm trình cất quý hiếm giỏi đối", nhằm cài tư liệu cội về thứ các bạn clichồng vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên

11Chuyên đề 2 PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI TRỌNG TÂM KIẾN THỨC I. Định nghĩa cùng các tính chất cơ phiên bản : 1. Định nghĩa: A ví như A 0 trường hợp A B ⇔ A2 > B2 III. Các phương thơm trình với bất pmùi hương trình cất quý hiếm tuyệt vời và hoàn hảo nhất cơ bản và biện pháp giải : Pmùi hương pháp bình thường nhằm giải các loại này là KHỬ DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI bởi quan niệm hoặc nâng lũy quá. * Dạng 1 : 22 BABA =⇔= , BABA ±=⇔= * Dạng 2 : ⎩⎨⎧=≥⇔= 220BABBA , ⎩⎨⎧±=≥⇔=BABBA0 , ⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡⎩⎨⎧=−⎧⎧≥2200BABBBA , B 0A B B 0A B A B ⇔ ≥⎧⎢⎨⎢ ⎩⎣IV. Các bí quyết giải phương trình đựng quý hiếm hoàn hảo hay sử dụng : * Phương pháp 1 : Biến đổi về dạng cơ phiên bản Ví dụ : Giải những pmùi hương trình sau : 1) xxxx 22 22 +=−− 2) 3342 +=+− xxx 3) 21422=++xxBài giải: 1) Ta cĩ: 2 22 22 22x x 2 x 2xx x 2 x 2xx x 2 x 2x22 xx 33 1 172x x 2 0 x4⎡ − − = +⎢− − = + ⇔ ⎢ − − = − −⎢⎣⎡⎡ = −⎢= −⎢ ⎢⎢⇔ ⇔ ⎢⎢ − ±⎢+ − =⎢ =⎢⎣ ⎢⎣ Vậy tập nghiệm của pt(1) là 2 1 17S ;3 4⎧ ⎫⎪ ⎪− ±⎪ ⎪= −⎨ ⎬⎪ ⎪⎪ ⎪⎩ ⎭2) Ta cĩ: 22222x 3 0x 4x 3 x 3x 4x 3 x 3x 4x 3 x 3x 3 x 3x 0x 0 x 5x 5x 0 x 5VNx 3x 6 0⎧ + ≥⎪⎪⎪⎪⎪⎡ − + = +− + = + ⇔ ⎨⎢⎪⎢⎪⎪ − + = − −⎢⎪⎣⎪⎩⎧ ≥− ⎧ ≥−⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ =⎡⎪⎪ ⎪⎪⎡ ⎢= ∨ =⎡− =⇔ ⇔ ⇔⎨ ⎨⎢ ⎢⎢ =⎪ ⎪⎢ ⎢⎪ ⎪⎢ ⎣⎪ ⎪− + =⎢ ⎢⎪ ⎪⎣⎪⎩⎣⎪⎩ Vậy tập nghiệm của pt(2) là S 0;5= 3) Ta cĩ: 13222 22x 4 2 x 2 x 1x 1 x 4x 4 x 13 x4+ = ⇔ + = ++⇔ + + = +⇔ =− Vậy tập nghiệm của pt(3) là 3S 4= − * Phương thơm pháp 2 : Sử dụng phương pháp phân tách khoảng chừng lấy ví dụ như : Giải phương thơm trình sau : ( )x 1 2x 1 3− − = (1) Bài giải: Trường thích hợp 1: Với x 1≥ thì ( ) ( )( )2x 1 2x 1 3 x 1 2x 1 3 2x 3x 2 0x 2 1x (loai)2− − = ⇔ − − =⇔ − − =⎡ =⎢⎢⇔ ⎢ = −⎢⎣Trường phù hợp 2: Với x 1 (1) Bài giải: Bảng xét dấu: x −∞ 0 2 +∞2x 2x− − 0 + 0 − Xét từng khoảng 1) Với x 0 x 2 thì 2 2 2 2x 2x x 4 0 x 2x x 4 0 x 2− + − > ⇔ − + + − > ⇔ > So cùng với ĐK sẽ xét ta suy ra nghiệm của bpt là x 2> 2) Với 0 x 2≤ ≤ thì 2 2 2 2 2x 1x 2x x 4 0 x 2x x 4 0 x x 2 0x 2⎡ ⇔ − + − > ⇔ − − > ⇔ ⎢ >⎢⎣ So với điều kiện đã xét ta suy ra khơng cĩ quý giá làm sao của x vừa lòng ĐK . Vậy tập nghiệm của pt(1) là ( )S 2;= +∞ - 15CÁC BÀI TỐN RÈN LUYỆN Giải các phương trình sau: 1) x 2 2x 1 x 3− + − = + Kết quả: x 3 x 0= ∨ = 2) ( )2x 1 x 1 2x x 2− + + =− Kết quả: x 5= 3) ( )( )4 x 2 4 x x 6+ = − + Kết quả: x 2x 1 33⎡ =⎢⎢ = −⎢⎣------------------------------------Hết---------------------------------