Các yếu tắc trong hóa học đều phải có những cam kết hiệu riêng và thường gặp gỡ nhất là những kí hiệu M, D, N, Z, P, Iso, C. Trong bài xích này mình vẫn hướng dẫn chúng ta tìm đọc về kí hiệu “C” nhé.

Bạn đang xem: C là gì trong hóa học


1. C trong toán học

là ký kết hiệu của nguyên tố Cacbon, tất cả số nguyên tử bởi 6, nguyên tử khối bằng 12. Cacbon là 1 nguyên tố phi kim bao gồm hóa trị 4 phổ biến, có rất nhiều dạng thù hình không giống nhau, phổ cập nhất là 4 dạng thù hình bao gồm cacbon vô định hình, graphit, kim cương và Q-carbon.


2. Công thức tính tính C% theo khối lượng

*

Ví dụ Phần trăm cân nặng của dung dịch chứa 26,5 g glucose vào 500 g hỗn hợp là bao nhiêu? Dung dịch phần trăm theo trọng lượng = trọng lượng glucose/tổng khối lượng dung dịch×100% = 26,5g 500g × 100% = 5,30%

Công thức tính C% theo thể tích

Phần trăm theo thể tích (v / v) là thể tích chất tan phân tách cho toàn diện và tổng thể tích dung dịch, nhân cùng với 100%.

Phần trăm theo trọng lượng = thể tích chất tan/tổng thể tích dung dịch × 100%

Thí dụ:

Làm nạm nào bạn sẽ chuẩn bị 250 ml 70% (v / v) rượu xát

Dung dịch

70% = thể tích động xát/tổng thể tích dung dịch ×100% × 100%

Vì thế: Thể tích động xát = thể tích hỗn hợp × 70%/100% = 250 mL × 70/100= 175 mL. Bạn sẽ thêm đầy đủ nước vào 175 mL rượu xát để tạo thành tổng cộng 250 mL dung dịch.

3. Một trong những kí hiệu khác trong bảng tuần hoàn hóa học?

là cam kết hiệu của Nito, một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, tất cả số nguyên tử bằng 7 với nguyên tử khối bằng 14. Ở điều kiện bình thường Nito là 1 trong những chất khí không màu, ko mùi, không vị, tồn tại bên dưới dạng phân tử N2, còn được gọi là đạm khí.

Xem thêm: Game Thủ Aoe Số 1 Thế Giới Là Ai, Bảng Xếp Hạng Game Thủ Aoe Việt Nam

Z là ký hiệu của số nguyên tử, hay còn được gọi là số hiệu nguyên tử tốt số đồ vật tự (chỉ địa điểm thứ trường đoản cú của một nguyên tố chất hóa học trong bảng tuần hoàn), được xác minh bằng số proton trong phân tử nhân của nguyên tử đó. Số hiệu nguyên tử thường được ghi bên dưới bên trái của cam kết hiệu thành phần hóa học.

là ký hiệu của nguyên tố Photpho, cũng là 1 trong nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn, gồm số nguyên tử 15.

Ký hiệu Iso trong hóa học bao gồm nghĩa diễn đạt cho tên các hợp hóa học hữu cơ. Không tính tiền tố Iso, còn có Neo.

là ký kết hiệu của nguyên tố Cacbon, có số nguyên tử bằng 6, nguyên tử khối bằng 12. Cacbon là một trong nguyên tố phi kim tất cả hóa trị 4 phổ biến, có nhiều dạng thù hình không giống nhau, phổ cập nhất là 4 dạng thù hình gồm cacbon vô định hình, graphit, kim cưng cửng và Q-carbon.