Đun lạnh m gam hỗn hợp X tất cả C2H2, C2H4, cùng H2 với xúc tác Ni đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 8,96 lít (đktc) tất cả hổn hợp Y (có tỉ khối đối với H2 bằng 8). Đốt cháy hoàn toàn cùng lượng hỗn hợp X trên, rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa chế tạo ra thành là


Bạn đang xem: C2h2 + h2 xúc tác ni

+) bởi phản ứng xảy ra hoàn toàn nên vào Y đựng C2H6 (a mol) cùng H2 dư (b mol)

+) $overline M _Y = frac30a + 2ba + b = 16$ (2)

+) Đốt cháy X cũng nhận được số mol CO2 cùng H2O như đốt cháy Y

+) Bảo toàn nguyên tố C: nCO2­ = 2.nC2H6


nY = 0,4 mol

$overline M _Y$= 8.2 = 16 => Y đựng H2 dư

Vì làm phản ứng xảy ra hoàn toàn nên trong Y chứa C2H6 (a mol) với H2 dư (b mol)

=> a + b = 0,4 mol (1)

$overline M _Y = frac30a + 2ba + b = 16$ (2)

Từ (1) cùng (2) => a = b = 0,2 mol

Đốt cháy X cũng thu được số mol CO2 và H2O như đốt cháy Y

Bảo toàn yếu tố C: nCO2­ = 2.nC2H6 = 2.0,2 = 0,4 mol

=> mCaCO3 = 0,4.100 = 40 gam


Nhóm 2K5 ôn thi nhận xét năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên

*
với
*


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi cho brom hóa hoàn toàn 0,3 mol lếu hợp bao gồm một ankin cùng một anken yêu cầu vừa đủ 0,4 mol Br2. Thành phần xác suất về số mol của ankin trong tất cả hổn hợp là:


Hỗn vừa lòng X có một ankan với một ankin. Cho tất cả hổn hợp X qua dung dịch Br2 dư thấy thể tích hỗn hợp giảm đi một nửa. Tính thể tích O2 (đktc) cần dùng làm đốt cháy hết 3,5 gam hỗn hợp X?


Cho 28,2 gam các thành phần hỗn hợp X có 3 ankin đồng đẳng kế tiếp qua một lượng dư H2 (to, Ni) để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản bội ứng thể tích thể tích khí H2 bớt 26,88 lít (đktc). CTPT của 3 ankin là


Hỗn hòa hợp X tất cả 3 khí C3H4, C2H2 cùng H2 cho vô bình bí mật dung tích 8,96 lít (đktc) cất bột Ni, nung lạnh bình một thời gian thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Biết tỉ khối của X so với Y là 0,75. Số mol H2 gia nhập phản ứng là:


Hỗn hợp X tất cả ankin B và H2 có tỉ khối tương đối so cùng với CH4 là 0,6. Nung X cùng với Ni xúc tác nhằm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được tất cả hổn hợp Y có tỉ khối hơi so với CH4 là 1. đến Y qua dung dịch Br2 dư thì khối lượng bình đựng sẽ:


Đun nóng hỗn hợp khí có 0,06 mol C2H2 cùng 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được tất cả hổn hợp khí Y. Dẫn toàn thể hỗn hòa hợp Y lội thư thả qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít tất cả hổn hợp khí Z (ở đktc) gồm tỉ khối so với O2 là 0,5. Cân nặng bình hỗn hợp brom tăng là


Hỗn vừa lòng X gồm 0,1 mol C2H2, 0,15 mol C2H4, 0,2 mol C2H6 cùng 0,3 mol H2. Đun lạnh với Ni xúc tác một thời hạn thu được các thành phần hỗn hợp Y. Đốt cháy trọn vẹn Y thu được số gam CO2 và H2O lần lượt là:


Xem thêm: Ngắm Nhìn Những Kiểu Tóc Mullet G Dragon Mới Nhất 2022, Ngắm Nhìn Những Kiểu Tóc G

Đun nóng m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả C2H2, C2H4, với H2 cùng với xúc tác Ni mang đến phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp Y (có tỉ khối so với H2 bằng 8). Đốt cháy hoàn toàn cùng lượng hỗn hợp X trên, rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ trọn vẹn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa chế tạo ra thành là


Hỗn thích hợp X bao gồm C2H2 và H2 lấy thuộc số mol. Rước một lượng tất cả hổn hợp X cho trải qua chất xúc tác mê thích hợp, làm cho nóng được các thành phần hỗn hợp Y gồm 4 chất. Dẫn Y qua chai nước brom thấy trọng lượng bình tăng 10,8 gam với thoát ra 4,48 lít khí Z (đktc) tất cả tỉ khối đối với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) buộc phải để đốt cháy trọn vẹn hỗn thích hợp Y là


Hỗn thích hợp khí X tất cả 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được các thành phần hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Trường hợp cho toàn thể Y sục đàng hoàng vào hỗn hợp brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là


Hỗn phù hợp khí A tất cả 0,4 mol H2 cùng 0,2 mol ankin X. Nung A một thời gian với xúc tác Ni thu được các thành phần hỗn hợp B tất cả tỉ khối đối với H2 bằng 12. Dẫn hỗn hợp B qua dung dịch brom dư, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom thâm nhập phản ứng là 8 gam. Phương pháp phân tử của X là


Hỗn phù hợp X tất cả một ankan và một ankin có phần trăm mol 1 : 1. Mang lại 4,48 lít các thành phần hỗn hợp X (đktc) qua dung dịch Br2, thấy hỗn hợp mất màu, khối lượng dung dịch tăng 1,6 gam và khí thoát ra bao gồm tỷ khối so với H2 là 12,5. Vậy công thức của những chất trong các thành phần hỗn hợp X là:


Một các thành phần hỗn hợp X gồm 1 ankan A và 1 ankin B tất cả cùng số nguyên tử cacbon. Trộn 6,72 lít khí X với 4,48 lít H2 nhằm được tất cả hổn hợp Y. Khi đến Y qua Pt nung nóng mang đến phản ứng hoàn toàn thì nhận được khí Z bao gồm tỉ khối so với CO2 bởi 1. CTPT và số mol A, B trong tất cả hổn hợp X là (Các thể tích khí đo sinh sống đkc)


Hỗn hợp lúc đầu gồm 1 ankin, 1 anken, 1 ankan với H2 với áp suất 4 atm. Đun rét bình với Ni xúc tác để tiến hành phản ứng cộng sau đó đưa bình về nhiệt độ độ ban đầu được hỗn hợp Y, áp suất tất cả hổn hợp Y là 3 atm. Tỉ khối các thành phần hỗn hợp X và Y đối với H2 thứu tự là 24 với x. Giá trị của x là


Cho tất cả hổn hợp X có 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 với 0,7 mol H2. Nung X trong bình kín, xúc tác Ni. Sau một thời hạn thu được 0,8 mol hỗn hợp Y. đến Y phản ứng hoàn toản với 100 ml dd Br2 a mol/l. Quý giá a là


Cho 22,4 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp E có x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (dE/He = 3,6) qua bình đựng Ni nung nóng, sau một thời gian phản ứng thì nhận được 15,68 lít hỗn hợp khí G (đktc). Dẫn cục bộ khí G lội chậm vào bình đựng hỗn hợp brom dư thấy gồm 80 gam brom bội phản ứng. Quý giá x với y lần lượt là


Trong một bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và một không nhiều bột Ni. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X bao gồm tỉ khối đối với H2 bởi 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 mang lại phản ứng trả toàn, thu được tất cả hổn hợp khí Y cùng 12 gam kết tủa. Tất cả hổn hợp khí Y phản nghịch ứng đầy đủ với từng nào mol Br2 trong dung dịch?


Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X bao gồm axetilen và hiđro trải qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong hỗn hợp NH3 nhận được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản bội ứng trọn vẹn với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy trọn vẹn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Giá trị của V bằng


Cho hỗn hợp X tất cả CH4, C2H4 và C2H2. Rước 8,6 gam X chức năng hết với dung dịch brom dư thì khối lượng brom phản bội ứng là 48 gam. Khía cạnh khác, nếu đến 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 bao gồm trong X là


Đốt cháy trọn vẹn m gam hidrocacbon sống thể khí, nhẹ hơn không khí, mạch hở thu được 7,04 gam CO2. Sục m gam hidrocacbon này vào nước brom dư cho phản ứng trả toàn, thấy có 25,6 gam brom phản bội ứng. Giá trị của m là