Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự giamcanherbalthin.com.

Bạn đang xem: Car là gì

Học các tự bạn cần tiếp xúc một cách lạc quan.

Xem thêm: Stt Hay Về Tình Ae Kết Nghĩa, Những Câu Nói Hay Về Tình Anh Em


In this report, though, we bởi vì not seem to attribute a specific way of referring lớn the relevant car with that car.
The chart consisted of five sầu stimuli repeated eight times, which were line drawings of a tree, a chair, a bird, a pear, and a car.
Typically, the widowers who had a relationship were under the age of 75, were car drivers & enjoyed good or very good health.
Motoring và car maintenance was another hobby enjoyed by twelve sầu haemophiliacs and a few mentioned fishing, bowls and golf.
People and cars milled about us, while posters, caravans, tents, và stalls were crammed in everywhere.
The right side is obscured by the matrix, which is reinforced by a material resembling car toàn thân filler.
Furthermore, people creatively look for sources to charge their phone batteries, for example through solar panels or car batteries.
In some cases resellers hire extra hands to lớn disembark the cars, thus allowing them increase their contacts with importers.
My father"s car had mudguards, as did all cars until the guards became fused with the toàn thân as its wings.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu lộ cách nhìn của những biên tập viên giamcanherbalthin.com giamcanherbalthin.com hoặc của giamcanherbalthin.com University Press hay của các nhà cấp giấy phép.

car

Các từ thường xuyên được thực hiện cùng với car.

Xem thêm: Cách Làm Tỏi Đen Bằng Nồi Cơm Điện Webtretho Chia Sẻ, Cách Làm Tỏi Đen Bằng Nồi Cơm Điện Webtretho


Anyone who has enjoyed the embraces of estate agent or used oto dealer will know that such activities are rich with nuance, not lớn say ambiguity and contention.
Những ví dụ này trường đoản cú giamcanherbalthin.com English Corpus và từ bỏ các nguồn trên web. Tất cả hồ hết chủ kiến trong những ví dụ không trình bày chủ kiến của các chỉnh sửa viên giamcanherbalthin.com giamcanherbalthin.com hoặc của giamcanherbalthin.com University Press giỏi của tín đồ cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập giamcanherbalthin.com English giamcanherbalthin.com University Press Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications