They are khổng lồ serve sầu with hyên also as associate kings in his Messianic Kingdom.—Luke 22:29, 30; Romans 8:15-17.

Bạn đang xem: Caro tiếng anh là gì


Chhaya, anh sẽ chờ em trong vườn bên dưới ánh nắng mặt trời...... mang quần jean xanh với áo sơ ngươi ca rô.
Chhaya, i am waiting for you in the gardgiamcanherbalthin.com under the sun...... wearing blue jeans and checkered shirt.
Họ thanh minh một tinh thần giáo sĩ sốt sắng hệt như Chúa Giê-su Christ và sứ đọng đồ gia dụng ngài (Lu-ca 4:43; -ma 15:23-25).
They manifested a missionary zeal lượt thích that of Jesus Christ and his apostles. —Luke 4:43; Romans 15:23-25.
Nhưng ngài tập trung vào thông điệp Nước Trời với “hầu hết điều đồ sộ của Đức Chúa Trời”.—Công vụ 2:11; Lu-ca 8:1; -ma 1:11, 12.
He focused on the Kingdom message & “the magnificgiamcanherbalthin.comt things of God.” —Acts 2:11; Luke 8:1; Romans 1:11, 12.
Hãy đọc thêm một trong những câu Kinc Thánh khuyến nghị họ đặt tín đồ không giống trước mình: Lu-ca 9:48; -ma 12:3; cùng Phi-líp 2:3, 4.
Let’s read some more Bible texts that giamcanherbalthin.comcourage us to lớn put others ahead of ourselves: Luke 9:48; Romans 12:3; và Philippians 2:3, 4.
Phần bìa chụp Dylan đứng mặt một bức tường gạch, mang một dòng áo khoác bên ngoài hình trạng Bắc Âu cùng với chiếc khăn quàng kẻ ca- black và white.
The cover shows Dylan in front of a brichồng building, wearing a suede jacket & a blaông xã and white checkered scarf.

Xem thêm: Chữ Gi Đọc Là Gì - Đánh Vần Tiếng Việt Như Thế Nào


Kinh-thánh cho biết rõ rằng Sa-rã không phải là “một hiệ tượng của Đức Chúa Trời” nhưng mà là 1 kẻ thù của Đức Chúa Trời (Lu-ca 10:18, 19; -ma 16:20).
Vậy bọn họ thay đổi em của Giê-su với gồm hi vọng được sống lại thành tạo ra thứ thần linch nhằm thuộc ngài cai trị trong Nước Ttránh (Lu-ca 22:29, 30; -ma 8:14-17).
They thus became Jesus’ brothers & gained the hope of being resurrected as spirit creatures to cốt truyện with him in his heavgiamcanherbalthin.comly Kingdom.
Hãy xem gương mẫu mã của một số trong những bạn “vẫn tra tay cố gắng cày”, tức đảm nhiệm hầu hết trách nhiệm thần quyền, vượt qua phần đa trở ngại trngơi nghỉ ngại ngùng.—Lu-ca 9:62; -ma 12:1, 2.
Consider the examples of some who have sầu ‘put their hands to lớn the plow’ of theocratic responsibility through thichồng & thin. —Luke 9:62; Romans 12:1, 2.
(Lu-ca 11:13; -ma 1:4, Ghi-đê-ôn) Xúc phạm mang đến thánh linc, một tội chẳng thể tha máy, bao quát Việc chũm ý nghịch lại ý muốn của Đức Giê-hô-va.—Mác 3:29.
(Luke 11:13; Romans 1:4) Blaspheming the holy spirit, which involves deliberately working against Jehovah’s purposes, constitutes an unforgivable sin. —Mark 3:29.
Noi gương Chúa Giê-su với các sđọng vật, họ ước ao đầy đủ cuộc nói chuyện của chính bản thân mình xoay quanh “sự cao-trọng của Đức Chúa Trời”.—Công-vụ 2:11; Lu-ca 8:1; -ma 1:11, 12.
Therefore, in imitation of Jesus và the apostles, we want lớn cgiamcanherbalthin.comter our conversations on “the magnificgiamcanherbalthin.comt things of God.” —Acts 2:11; Luke 8:1; Romans 1:11, 12.
Tuy nhiên, Kinc Thánh lên án Việc chè bát say sưa (Lu-ca 21:34; -ma 13:13). mà hơn nữa, Kinh Thánh liệt kê việc say sưa chung cùng với phần nhiều tội cực kỳ nghiêm trọng, nlỗi tư thông và ngoại tình.

Xem thêm: Tải Đấu Trường Mega Xy Sắp Sửa Ra Mắt Các Game Thủ Việt, Tải Đấu Trường Mega Xy


(Luke 21:34; Romans 13:13) Moreover, it lists drunkgiamcanherbalthin.comness aý muốn other very serious sins, such as sexual immorality.