Dù đều mang tức thị xin lỗi tuy nhiên Apologize cùng Sorry có cấu tạo và cách sử dụng lại không giống nhau. Hai rượu cồn từ rất không còn xa lạ nên dễ gây nhầm lẫn cho học sinh vì vậy giamcanherbalthin.com vẫn tổng hợp kỹ năng và kiến thức về cấu trúc apologize cụ thể nhất và giải pháp phân biệt Apologize với Sorry trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cấu trúc apologised


1. Apologize nghĩa là gì?

Trước tiên nên hiểu để gia công được các dạng bài xích tập liên quan đến cấu trúc thì bài toán nắm được rõ chân thành và ý nghĩa của các từ là điều vô thuộc quan trọng.


*
*
*
Bài tập về cấu tạo Wonder

Bài tập 1: phân biệt Apologize cùng Sorry

Chọn “Sorry” hoặc “Apologize” trong các câu sau

Kate was ……….. To lớn bring in the bad news.I’m …………… that she can’t make it in time.Jay ………. For not calling sooner.He is ………. For forgetting his assignment.He is deeply ………. For acting in such a weird way.Anne wants to lớn ………. For losing the important documents for this morning’s meeting.They often ………. For their actions, but they didn’t feel ……….. At all.I’m ………. Your children went lớn the hospital và missed the picnic.Maya ………. For making Bella cry.David………. To his girlfriend for forgetting their anniversary.Đáp án:sorrysorryapologizedsorry/apologizingsorry/apologizingapologizeapologize + sorrysorryapologizedapologized

Bài tập 2: Viết lại câu khiến cho nghĩa ko đổi

1. Allie said khổng lồ her mother: “I’m sorry, I didn’t listen lớn you”

=> Allie apologized to her mother…………………………….

2. “I’m sorry, I have khổng lồ work” Bob said.

=> Bob apologized …………………………….

Xem thêm: Ảnh Lol Đẹp (Lmht), Hình Nền Máy Tính 3D Lmht, Ảnh Lol Đẹp (Lmht), Hình Nền Lol 3D, Full Hd, 4K

3. “I’m sorry, I should have told you before” Sarie said to you.

=> Sarie apologized …………………………….

4. I’m sorry I was mean khổng lồ you yesterday.

=> I apologize …………………………….

5. “So sorry, I didn’t mean khổng lồ cut the queue.”

=> The girl lowered her head & apologized …………………………….

Đáp án:Allie apologized to lớn her mother for not listening to her.Bob apologized for having to lớn work.Sarie apologized to me for not having told me before.I apologize for being mean lớn you yesterday.The girl lowered her head & apologized for cutting the queue.

Apologize với sorrylà rượu cồn từ thân thuộc nhưng rất dễ khiến nhầm lẫn trong giờ đồng hồ Anh. Hi vọng rằng những kiến thức và kỹ năng trong nội dung bài viết do giamcanherbalthin.com đang tổng hợp sẽ giúp đỡ bạn đọc nắm rõ và phân biệtcấu trúc Apologizevà bí quyết dùng cơ bản.