Chi tiết về cách sử dụng cấu trúc Appreciate được 4Life English Center (giamcanherbalthin.com) trình bày rõ ràng thông qua nội dung nội dung bài viết dưới đây. Xem thêm ngay!

*
Cấu trúc Appreciate
2. Biện pháp dùng cấu tạo Appreciate trong giờ đồng hồ Anh 4. Các từ liên quan đến Appreciate trong giờ Anh 5. Bài tập áp dụng và đáp án

1. Định nghĩa Appreciate

Appreciate /ə’pri:∫ieit/ – phụ thuộc vào mỗi hoàn cảnh áp dụng nhưng mà mang một chân thành và ý nghĩa khác nhau. Sau đây là một số bản dịch nghĩa của từ Appreciate :


Thưởng thức; reviews cao

Ví dụ : You can’t fully appreciate foreign literature in translation.

Bạn đang xem: Cấu trúc appreciate

( các bạn không thể trải nghiệm được không thiếu văn học quốc tế qua các phiên bản dịch.)

Your help was greatly appreciated.

( Sự góp đỡ của doanh nghiệp được review cao đấy)

Hiểu với lòng thông cảm

Ví dụ : You don’t seem to appreciate how busy I am.

( Anh có vẻ như không cảm thông là tôi bận đến cả nào)

Tăng giá bán trị

Ví dụ : Local property has appreciated since they built the motorway nearby.

Xem thêm: Hướng Dẫn Viết Đoạn Văn Miêu Tả Con Chó Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

( Đất đai địa phương đã đội giá lên tự khi bạn ta xây dựng tuyến đường cao tốc gần bên)

2. Biện pháp dùng kết cấu Appreciate trong giờ Anh

2.1. Appreciate somebody/something

Appreciate + Đạitừ/Danhtừ/V-ing  Appreciate + that + S + V

⇒ Ý nghĩa: trân trọng, review cao, hàm ân ai/điều gì đó

⇒ Ví dụ:

We really appreciate all the help you gave us. ( công ty chúng tôi rất trân trọng sự giúp bạn đã dành riêng cho chúng tôi.)I would appreciate it if you could let me know (= please let me know) that information. (Tôi sẽ biết ơn nếu chúng ta cũng có thể nói mang lại tôi thông tin đó.)Your timely presence is highly appreciated. (Sự xuất hiện kịp thời của doanh nghiệp được reviews rất cao. (Thể hiện sự cảm ơn)Tom appreciates Mary’s giving him a gift. ( Tôm trân trọng câu hỏi Mary bộ quà tặng kèm theo quà cho anh ấy.)

2.2. Appreciate + something

Appreciate + Danh từ Appreciate + that + S + V

⇒ Ý nghĩa: hiểu, chính thức điều gì

⇒ Ví dụ:

We appreciate the need for immediate action. ( công ty chúng tôi thừa dấn sự cần thiết của những hành động ngay tức thì.)I appreciate that you need that amount of money. ( Tôi phát âm là bạn phải số tiền đó.)We all appreciate that this situation is hard for you. ( shop chúng tôi đều hiểu trường hợp này rất cực nhọc cho bạn.)

2.3. S + appreciate

S + appreciate

⇒ Ý nghĩa: Cái nào đấy tăng giá trị

⇒ Ví dụ:

The pound has appreciated against the euro. ( Đồng bảng Anh đã đội giá trị hơn cả đồng triệu euro )Our oto has appreciated (in value) by 30 percent. ( cái xe của shop chúng tôi đã tăng thêm 30%)Our investment has appreciated significantly (in value). ( Khoản đầu tư của shop chúng tôi đã tăng rõ ràng )

3. Một số chú ý khi sử dụng cấu tạo Appreciate

Lưu ý: Cấu trúc Appreciate ko sử dụng đối với các thì tiếp tục – hiện tại tiếp diễn, hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ xong tiếp diễn, tương lai tiếp diễn,…

Ví dụ:

She appreciates your advice so much. She is appreciating your advice so much.

(Cô ấy rất trân trọng lời răn dạy của bạn)

*
Không sử dụng kết cấu Appreciate đối với các thì tiếp diễn

4. Các từ liên quan đến Appreciate trong tiếng Anh

4.1. Những từ đồng nghĩa

Một số những đồng nghĩa với từ bỏ Appreciate rất có thể sử dụng thay thế bao gồm:

Be indebtedtake tài khoản ofjudgeprizeapplaudenjoyfreak out onsavorget high onsee daylightgive thankswelcomegaintreasurerealizeimproveriseesteembe aware ofcatch the driftrespectcomprehendfathomflip overhonorgrasploveperceivebe appreciativebe cognizant ofenhanceinflatereadapprehendrecognizeacknowledgesavvysympathize withunderstandadmireadorecherishextollikelook up topraiserate highlyrelishvalueincreasebe obligedknowgrowraise the value ofbe conscious ofregarddigapprise

4.2. Những từ trái nghĩa

Một số những từ trái nghĩa với tự Appreciat:

be criticallose valuedisparagecriticizeneglectdecreasedepreciatedisregardoverlook

5. Bài xích tập vận dụng và đáp án

5.1. Bài tập 1

Yêu ước : Chọn giải đáp đúng

1. I appreciate ______ time off work.

haveto havehaving

2. I really appreciate your ______.

helpto havehelped

3. I appreciate ______ this is a difficult decision for you.

sothatfor

4. There’s no point buying him books – he ______ them.

appreciateappreciatesdoesn’t appreciate

5. I appreciate ______ making the effort lớn come.

youyouryours

5.2. Bài bác tập 2

Yêu cầu : Sử dụng kết cấu Appreciate, viết lại hồ hết câu sau

I’m grateful for your kindness.She is precious khổng lồ me!The price of my house increased by 15%!So much thanks lớn your help!We were very glad of some extra support.

5.3. Đáp án

Đáp án bài tập số 1: 

1. C 2. A 3.B 4.C 5. B

Đáp án bài bác tập số 2:

I appreciate your kindness.I appreciate her!The price of my house appreciated by 15%!I appreciate your help!We appreciate some extra support.

Trên đó là hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện cấu trúc Appreciate có kèm theo bài bác tập vận dụng minh hoa được 4Life English Center (giamcanherbalthin.com) tổng hòa hợp và chọn lọc. Hi vọng thông qua nội dung bài viết này bạn đã có thể nắm vững về kết cấu Appreciate. Chúc bàn sinh hoạt tập tốt!