A. Cpu trung trung khu (CPU). B. Bộ nhớ.Bạn đã xem: kết cấu chung của dòng sản phẩm tính có mấy phần

C. Sản phẩm công nghệ vào/ra. D. Sản phẩm vào/ra, CPU, bộ nhớ.

Bạn đang xem: Cấu trúc chung của máy tính bao gồm


*

Câu 3: cấu trúc chung của dòng sản phẩm tính điện tử gồm các khối chức năngA. Bộ xử lý trung tâm(CPU)B. BộC. Máy vào/raĐ. Cả ba đáp án ABC

 Các khối tính năng chính vào khối kết cấu chung của máy tính năng lượng điện tử theo Von Neumann có có:

A. Bộ nhớ; bàn phím; màn hình

B. Cpu trung tâm; sản phẩm công nghệ vào; bộ nhớ

C. Chip xử lý trung tâm; bàn phím và chuột; thứ in với màn hình

D. Chip xử lý trung trọng điểm và bộ nhớ; sản phẩm công nghệ vào; thứ ra

Để lắp thêm tính hoàn toàn có thể trợ góp con fan trong bài toán xử lí thông tin thì máy tính cần phải có các thành phần nào sau đây.

A. Sản phẩm công nghệ vào, bộ nhớ, sản phẩm công nghệ in, máy ra

B. Bộ xử lí, vật dụng ra, máy vào, wifi

C. Bộ xử lí, trang bị vào, bộ nhớ, thiết bị ra

D. Sản phẩm công nghệ vào, cỗ nhớ, máy ra, cỗ não

Để tiến hành các hoạt động xử lí thông tin, thứ tính cần phải có những yếu tắc nào?

B.Bộ xử lí; sản phẩm công nghệ vào; bộ nhớ.

C. Cỗ xử lí; bàn phím và chuột; trang bị in với màn hình

.D. Cỗ xử lí; cỗ nhớ; đồ vật vào; đồ vật ra

Chuột, bàn phím, đồ vật quét trực thuộc thành phần nào của sản phẩm tính:A. Vật dụng raB. Bộ xử líC. Cỗ nhớD. Thứ vào

Câu 1: các lệnh và tài liệu của chương trình đang thực hiện được giữ trên thiết bị:

A. ROM B.

Xem thêm: File Cad Là Gì ? Ưu Và Nhược Điểm Của Cad Phần Mềm & Cách Mở File

RAM C. Băng tự D. Đĩa từ

Câu 2: Các phần tử chính trong sơ đồ cấu tạo máy tính gồm:

A. CPU, bộ nhớ trong/ngoài, lắp thêm vào/ra

B. Bàn phím và bé chuột

C. Máy quét với ổ cứng

D. Màn hình hiển thị và máy in

Câu 3: bộ nhớ chính (bộ ghi nhớ trong) bao gồm:

A. Thanh ghi với ROM

B. Thanh ghi với RAM

C. ROM cùng RAM

D. Cache và ROM

Câu 4: lựa chọn câu tuyên bố đúng nhất trong các câu sau:

A. Những thiết bị ra gồm: bàn phím, chuột, loa

B. Những thiết bị ra gồm: bàn phím, màn hình, sản phẩm in

C. Những thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, thiết bị quét (máy Scan)

D. Những thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, màn hình

Câu 5: hệ thống tin học gồm các thành phần:

A. Người quản lí, máy tính và Internet

B. Sự quản lí lí và tinh chỉnh của nhỏ người, phần cứng cùng phần mềm

C. Trang bị tính, phần mềm và dữ liệu

D. Máy tính, mạng cùng phần mềm

Câu 6: máy nào vừa là lắp thêm vào vừa là thứ ra:

A. Thiết bị chiếu B. Screen C. Modem D. Webcam

Câu 7: ROM là bộ nhớ lưu trữ dùng để:

A. Chứa hệ điều hành và quản lý MS DOSB. Tín đồ dùng hoàn toàn có thể xóa hoặc thiết đặt chương trình vào

C. Chứa các dữ liệu quan liêu trọng

D. Chứa các chương trình hệ thống được hãng sản xuất thiết lập sẵn và người tiêu dùng thường không