Trong giờ đồng hồ Anh, cấu tạo câu đề nghị là dạng ngữ pháp được dùng khá thông dụng và quen thuộc. Đồng thời, vào khi chat chit cùng fan nước ngoài, đã có nhiều khi bạn cần thực hiện đến dạng mẫu câu này. Mặc dù nhiên, lúc này bạn vẫn chưa rõ cách thực hiện suggest như <…>


Trong giờ Anh, cấu tạo câu kiến nghị là dạng ngữ pháp được dùng khá phổ biến và quen thuộc thuộc. Đồng thời, vào khi trò chuyện cùng người nước ngoài, vẫn có thỉnh thoảng bạn cần sử dụng đến dạng mẫu câu này. Tuy nhiên, hiện tại bạn vẫn chưa rõ cách thực hiện suggest như cầm cố nào mang lại đúng? Vậy để làm rõ hơn về kiểu cách sử dụng hễ từ này, chúng ta hãy theo dõi nội dung bài viết ngay tiếp sau đây của Trung trọng tâm Anh Ngữ I Study English nhé!


1. Tổng hợp cấu trúc suggest2. Cách sử dụng của suggest trong giờ đồng hồ Anh3. Bài xích vật áp dụng cách áp dụng từ suggest

1. Tổng hợp cấu trúc suggest

1.1 Suggest + that + subject + should + verb

Cách áp dụng suggest theo sau vị một mệnh đề chứa đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ:

Suggest + (that) + S + (should) + V

Ngoài ra, trong các mệnh đề này các chúng ta có thể bỏ qua cả “that” hoặc “should”, thậm chí có thể bỏ cả hai.

Bạn đang xem: Cấu trúc suggested


Lưu ý: Nếu đụng từ “suggest” phân tách ở thì thừa khứ (suggested) thì bọn họ nên áp dụng trợ đụng từ “should” ở mệnh đề sau “that”.
*
Cách sử dụng suggest thế nào cho đúng?

Ví dụ: She suggests that I should go to lớn Paris.

(Cô ấy nhắc nhở rằng tôi bắt buộc đến Paris)


1.2 Suggest + wh-question word + the infinitive

Suggest khi đi thông thường với những từ Wh-question (who, what, when, where, how…. ) sẽ có nghĩa là gợi ý làm cho với ai, điều gì, khi nào, sống đâu, ra làm sao đó…


1.3 Suggest + Ving/ a possessive adjective + a gerund

Một phương pháp khác để thực hiện suggest đó là phối hợp theo sau đó 1 danh hễ từ hoặc bằng một tính từ thiết lập + một danh đụng từ.


1.4 Suggest + noun/ noun phrase (Suggest + danh từ/ nhiều danh từ)

Trường phù hợp này thì danh từ (noun) hoặc các danh từ bỏ (noun phrase) vào vai trò làm cho tân ngữ sau đụng từ “suggest”.


Ví dụ: I suggest Lam for this project.

(Tôi ý kiến đề nghị Lam cho dự án này.)


2. Cách thực hiện của suggest trong giờ đồng hồ Anh

2.1 khuyên một người (nhóm người) vậy thể

Sử dụng suggest với chân thành và ý nghĩa là răn dạy ai đó thông thường có những đặc điểm cần xem xét sau:

Với mẫu câu suggest + that + S + V thường có đụng từ đưa định (subjunctive verb) đi theo sau so với Anh-Mỹ. Mặc dù nhiên, với Anh-Anh, kết cấu thường có trợ hễ từ “should”, cụ thể suggest + that + S + should + V

Ví dụ: I suggested that Marry exercgiamcanherbalthin.com more.

(Tôi ý kiến đề xuất Marry bạn hữu dục nhiều hơn)

*
Cấu trúc suggest để mang ra lời khuyênKhông cất “s” ở các từ “exercgiamcanherbalthin.com” vì đó là động từ trả định (subjunctive verb). Tuy nhiên, theo văn phong nói của tiếng Anh-Mỹ, ta hoàn toàn có thể viết “I suggested that Marie exercgiamcanherbalthin.coms/exercgiamcanherbalthin.comd more”. Cố gắng nhưng, cách viết này lại ko chuẩn, bởi đó họ nên tránh dùng trong văn viết.

Ví dụ: I suggested that Marry should bởi vì homework more.

(Tôi kiến nghị Marry làm bài xích tập về nhà nhiều hơn)

Có thể thấy, trong giờ Anh-Anh thường dùng “should” sau “suggested that”

Khi dùng thì hiện tại tại tiếp tục chung với “suggest” (I am suggesting that…: tôi đã định đề nghị…) mang đến thấy người nói muốn giải thích tuyệt đề nghị điều gì đó.

Ví dụ: I’m suggesting that we bởi something to stop this disagreement, but I don’t yet have a clear solution.

(Tôi đang định đề nghị làm chuyện gì đó để dẹp không còn sự bất đồng này, mà lại tôi không nghĩ ra cách giải quyết nào thật hoàn hảo)

Trong lối hành văn nói, chúng ta cũng có thể dùng cấu trúc “suggest that” như sau:

Ví dụ:

I suggested that she should buy a new house.

I suggested that she bought a new house.

I suggested that she buy a new house.

I suggested her buying a new house.

I suggested your going lớn the market.

I suggest you go to lớn the market.

I suggest your going lớn the market.

I suggest going to lớn the market.

2.2 thực hiện để đề cử, tiến cử một fan (vật)


Cách thực hiện suggest nhằm nhằm đề cử giỏi tiến cử ai kia thì ta thường xuyên dùng kết cấu “suggest sth/sb for sth”

Ví dụ: We suggested Mr. Brown for the post of Minister of the Interior.

(Chúng tôi đã đề cử ông Brown giữ chức vụ̣ bộ trưởng Nội vụ)

*
Cách đưa ra lời kiến nghị tiến cử, phát minh nào đó

2.3 thực hiện để đề cập nhở, xem xét điều gì đó

Bên cạnh một số trong những cách sử dụng suggest đã nhắc trên, chúng ta cũng có thể dùng trường đoản cú này như ý muốn nhắc nhở, chu đáo một vấn đề nào đó.

Ví dụ: The glove suggests that Mrs. Brown was at the scene of the crime.

(Chiếc bức xúc tay cho thấy bà Brown đã có mặt tại hiện trường vụ án.)

2.4 Áp dụng trong các tình huống trang trọng

Dưới đây là một số để ý cho cách áp dụng suggest trong các tình huống trang trọng, định kỳ sự:

Trường phù hợp không phải tất cả người nghe giỏi đọc đều có thể làm theo lời khuyên răn mà chúng ta đưa ra.

Ví dụ: Why suggest going to lớn Yellowstone in June when the park is the most jammed?

(Sao lại khuyên tiếp cận Yellostone vào tháng Sáu trong những khi công viên này đông nghịt người?)

Trường thích hợp muốn nhấn mạnh điều mình đề nghị, không phải nhấn mạnh người thực hiện hành động vào lời đề nghị được đưa ra.

Xem thêm: Ảnh Ông Cháu Chibi Hình Nền Máy Tính, You Searched For

Ví dụ: He also suggests going with your mother khổng lồ his appointments.

(Anh ấy cũng ý kiến đề xuất đi cùng mẹ bạn đến các cuộc hẹn của anh ý ấy.)

*
Áp dụng các cấu tạo để biết phương pháp sử dụng suggest rõ hơnNếu người viết hoặc người nói muốn tránh ám chỉ người nghe là người có vấn đề. Bởi vì vài lời đề nghị có thể làm người nghe xấu hổ yêu cầu ta dùng suggest + gerund.

Ví dụ: I suggest planning ahead.

(Tôi đề nghị nên lập kế hoạch trước tiên.)

Ở ví dụ như này, người nói mong tránh bí quyết dùng “I suggest (that) you…” vì ko muốn ngụ ý rằng người nghe là người đang tạo ra ảnh hưởng đến vấn đề được đề cập đến. Điều này nhằm tránh không làm người nghe được nói đến tức giận.

Thông thường xuyên thì chủng loại câu suggest + gerund dùng vào văn viết, do văn viết thường trang trọng rộng văn nói.

2.5 Đưa ra lưu ý gián tiếp, không nói rõ

Cách áp dụng suggest khác kia là để lấy ra số đông lời ý kiến đề nghị gián tiếp, không rõ ràng.

Ví dụ: I didn’t tell her to leave, I only suggested it.

(Tôi đâu có biểu cô ấy đi đâu, tôi chỉ gợi ý thôi mà.)

3. Bài bác vật áp dụng cách áp dụng từ suggest

3.1 Lựa chọn đáp án đúng nhất

1. My roommate suggested that we _____ more vegetables và fruit.

A. should eat

B. eating

C. ate

2. The government suggests _____ by bus khổng lồ reduce the environmental pollution.

A. travel

B. traveling

C. travelled

3. Marry has suggested _____ lớn the park for a walk.

A. went

B. Goes

C. going

4. My dad suggests that I _____ for some part-time jobs to earn more money.

A. Look

B. looking

C. Looks

5. It’s so cold outside. We suggest _____ the door.

A. should close

B. close

C. closing

6. I suggested that we _____ John khổng lồ the party.

A. should invite

B. invite

C. Both are correct

7. We suggest _____ a postcard to our grandfather.

A. Send

B. sending

C. sent

8. My older brother suggests that I _____ tennis khổng lồ have good health.

A. Should play

B. playing

C. plays

9. We have suggested _____ khổng lồ Paris for this winter vacation.

A. Going

B. go

C. should go

10. His parents suggest he _____ married as soon as possible.

A. get

B. gets

C. Got

11. The coacher suggested that they _____ an Insta group.

A. have

B. has

C. Having

12. Chinh suggests they _____ a meeting every week.

A. should have

B. Have

C. Both are correct

13. His leader suggested _____ on time.

A. being

B. be

C. is

14. The professor suggested he _____ the research before June.

A. summit

B. summiting

C. summits

15. Our teacher suggested we _____ harder lớn pass the exam.

A. Studies

B. Study

C. Studying

Đáp án:

1.A2.B3.C4.A5.C
6.C7.B8.A9.A10.A
11.A12.C13.A14.A15.B

3.2 chia dạng đúng của từ vào ngoặc

She suggests (help) _________street children.I suggest that you (have) __________a good English dictionary.I suggest (give) __________lessons to lớn poor children.I suggest that you (join) __________English speaking clubs.I suggest (help) __________poor families with their chores.I suggest that you (practice) __________listening lớn English lessons on tapes.I suggest (take) _________a taxi homeI suggest that you (use) __________English with friends in class.I suggest (play) __________football after school.I suggest that you (practice) __________writing English sentences.I suggest (organize) __________a show khổng lồ ragiamcanherbalthin.com money.I suggest that you (listen) __________to English programmes on the mạng internet or on TV.I suggest (collect) __________unused books.I suggest that you (work) __________harder on your skill.I suggest (collect) __________new books & notebooks.

Đáp án:

helpinghavegivingjoinhelpingpracticetakinguseplayingpracticeorganizinglistencollectingworkcollecting

Bài viết trên đây là chia sẻ của Trung vai trung phong Anh Ngữ giamcanherbalthin.com nhằm mục tiêu phân tích rõ những cách áp dụng suggest trong các trường thích hợp khác nhau. Qua đó, chúng tôi hy vọng chúng ta cũng có thể áp dụng những cấu trúc này một cách dễ dàng trong học tập tập cũng giống như giao tiếp. Để hiểu thêm nhiều tin tức hữu ích hơn, hãy liên hệ với cửa hàng chúng tôi qua số smartphone (+84) 898 898 646 hoặc đăng ký form support dưới đây.