Trong ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc “would rather” là nhiều loại câu “nâng cấp” hơn so cùng với các cấu trúc đơn giản như “I like…”/ “I want”, được dùng làm nói về sở thích và mong muốn của bạn dạng thân. Cùng TOPICA Native tìm kiếm hiểu cụ thể về cấu trúc would rather là gì? thực hành ngay bài bác tập would rather cùng so sánh cấu tạo câu “would rather” vs “prefer” trong nội dung bài viết hôm nay nhé!

1. Kết cấu Would rather với một chủ ngữ

Would rather là cấu trúc quen nằm trong thường gặp trong các bài tập giờ đồng hồ Anh, vậy giải pháp dùng would rather như vậy nào? Cùng tìm hiểu các cách làm would rather ví dụ dưới đây nhé!

1.1. Kết cấu Would rather… (Thích cái gì/ mong mỏi cái gì) – áp dụng ở thì bây giờ hoặc tương lai

Cấu trúc would rather hoàn toàn có thể được sử dụng để miêu tả mong ước ao của người nói đến một điều gì đó ở hiện tại hoặc tương lai. Biện pháp dùng này hay được sử dụng trong các tình huống giao tiếp tiếng Anh long trọng hoặc vào văn viết.

Bạn đang xem: Cấu trúc với would rather

khẳng định (+) : S + would rather (‘d rather) + V ( nguyên thể)

tủ định (-) : S + would rather (‘d rather) + not + V ( nguyên thể)

nghi vấn (?) : Would + S + rather + V ( nguyên thể) ?

Ví dụ: 

I would rather stay at home. (Tôi thích/ mong ở nhà)They would rather not eat pizza. (Họ ko thích/ muốn ăn pizza)She would rather not bởi homework. (Cô ấy không thích/ mong mỏi làm bài bác tập về nhà)Linda would rather not sing “Lucky” song. (Linda không thích/ ý muốn hát bài hát “Lucky”) Would they rather go khổng lồ the zoo? (Bạn gồm thích/ mong muốn đi sở thú không?)

TOPICA NativeX – học tiếng Anh toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho những người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần va “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu dài gấp 5 lần. Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua những bài học tập cô ứ đọng 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng 200 tiếng thực hành. hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 tài năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế từ National Geographic Learning cùng Macmillan Education.


1.2. Cấu trúc would rather làm việc thì quá khứ

Cấu trúc ‘would rather’ có thể được sử dụng để diễn đạt mong muốn, nuối tiếc của người nói đến một điều nào đấy đã xẩy ra trong vượt khứ.

Công thức:

Khẳng định (+): S + would rather + have + V3

Phủ định (-): S + would rather (not) + have + V3

Nghi vấn (?): Would + S + rather + have + V3

Ví dụ:

She would rather have spent the money on a holiday. (The money wasn’t spent on a holiday.)I’d rather have seen it at the cinema than on DVD. (I saw the film on DVD.)I would rather not have bought this shirt.

1.3. Cấu tạo “Would rather…than” (Thích cái gì hơn)

“Would rather than’’ diễn tả thích đồ vật gi hơn dòng gì.

Cấu trúc “Would rather…than” – thì hiện tại

S + would rather (not)+ N / V ( nguyên thể) + than +…

Ví dụ:

She’d rather go khổng lồ class today than tomorrow. (Cô ấy thích cho lớp lúc này hơn tới trường ngày mai)

Cấu trúc “Would rather…than” – thì quá khứ

S + would rather (not) + have + V (PII) + than …

Khi dùng kết cấu “would rather than” sống thì thừa khứ, sau “would rather” là “Have + V (PII)”, cùng với thể đậy định thêm “not” trước “have”.

Ví dụ:

I would rather have eaten dark chocolate than milk chocolate. (Tôi vẫn thích ăn socola black hơn socola sữa)

cấu tạo ‘Would rather that” (Mong hy vọng làm gì)

=> miêu tả sự mong muốn ai làm gì đó ở thời gian hiện tại. Động từ nhằm dạng nguyên thể, câu phủ định thêm “not” trước cồn từ

 S1 + would rather (that) + S2 + V(nguyên thể)…

Ví dụ:

I would rather that you talk lớn me. (Tôi mong muốn rằng bạn thì thầm với tôi)

I’d rather that you not go lớn her birthday party. (Tôi mong rằng bạn không cho tới dự sinh nhật của cô ý ấy)

1.4. Cách làm would rather than cùng would rather or 

Để biểu lộ sự ưu tiên, hâm mộ một việc nào đó hơn một câu hỏi khác, ta rất có thể sử dụng would rather than và would rather or. Đây cũng là bí quyết dùng thông dụng của kết cấu would rather trong giờ đồng hồ Anh.

Ví dụ:

Would you rather eat dinner out than cook dinner tonight?She would rather haven’t eat that chocolate cake.Would you rather eat here or go out?Would you rather study or watch TV?

2. Kết cấu Would rather cùng với hai chủ ngữ

2.1. Cấu trúc “Would rather that” – câu trả định trái chiều với thực tiễn hiện tại

Động từ bỏ được phân tách ở thì quá khứ. Đặc biệt tobe luôn là “were” ở tất cả các ngôi.

 S1 + would rather (that) + S2 + V (quá khứ)…

Ví dụ:

Jim’d rather that his parents gave him a new toy car. (Jim muốn rằng cha mẹ anh ấy tặng kèm anh ấy một chiếc ô tô mới)

Jake would rather that he didn’t work as a teacher. (Jake hy vọng rằng anh ấy không làm cho giáo viên)

Harry would rather it were summer now. (Harry hy vọng rằng hiện thời là mùa hè)

2.2. Kết cấu “Would rather that” – câu mang định trái lập với thực tế hiện tại

Động tự được phân tách ở thì vượt khứ trả thành.

 S1 + would rather (that) + S2 + had V(PII)…

Ví dụ:

She would rather that her best friend had gone khổng lồ the cinema yesterday. (Cô ấy muốn bạn thân nhất đến rạp chiếu phim ngày hôm qua)He would rather that Bob hadn’t traveled to lớn Ha Noi last week. (Anh ấy mong muốn Bon không du ngoạn đên tp. Hà nội tuần trước)

Note: Trong giao tiếp thường ngày, bạn cũng có thể dùng “Wish” sửa chữa thay thế cho “Would rather that”.

Để tìm hiểu thêm các thực hiện Would trong giờ Anh, hãy theo dõi đoạn clip dưới đây:

3. Dạng viết tắt của would rather

Thông thường, would rather sẽ được viết tắt (trừ trong những văn bản trang trọng).

Khẳng định (+)

He would = He’d

She would = She’d

We would = We’d

They would = They’d

It would = It’d

You would = You’d

I would = I’d

Phủ định (-)

He would rather not = He’d rather not

She would rather not = She’d rather not

They would rather not = They’d rather not

You would rather not = You’d rather not

It would rather not =It’d rather not

We would rather not = We’d rather not


TOPICA NativeX – học tập tiếng Anh toàn vẹn “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học tập Nén” độc quyền: Tăng hơn đôi mươi lần đụng “điểm kiến thức”, giúp đọc sâu và nhớ lâu bền hơn gấp 5 lần. Tăng kĩ năng tiếp thu và tập trung qua những bài học cô ứ đọng 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng hơn 200 tiếng thực hành. hơn 10.000 hoạt động nâng cấp 4 tài năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế từ bỏ National Geographic Learning và Macmillan Education.


*

Thực hành cách dùng would rather than


Bài 1: phân tách dạng đúng của từ trong ngoặc

I would rather (stay) _________ home tonight Mr. Timmy would rather (stay) _________ trang chủ last night We would rather (drink) _________ tea than coffee The photographer would rather that we (stand) _________ closer together than we are standing Camila would rather (cook) _________ for her family She would rather you (not arrive) _________ yesterday Jim would rather his friends (sleep) _________ than worked last night Sam would rather Jill (be) _________ here with her tomorrow I would rather my brother (not fail) _________ the driving thử nghiệm yesterday I would rather that you (invite) _________ her lớn your các buổi tiệc nhỏ last SundayI would rather you (stay) __________ in a hostel than in a hotel. I would rather you (find) __________ a job. He would rather (face) ___________ the enemy than surrender. They would rather (build) _____________ a new house than repair the old one. We would rather you (go) _________ to lớn bed now. We would rather you (do) __________ the work yourself. I would rather you (go) _____________ trang chủ now. I’d rather (be) ____________ a vampire than a zombie. I’d rather you (tell) __________ the truth. Would you rather we (not go) __________ out tonight?Answerstayhad stayeddrinkstoodcookhadn’t arrivedhad sleptbehadn’t failedhad invitedstayedfoundfacebuildwentdidwentbetolddidn’t go

Bài 2: Điền to, than, or và vị trí trống

Do you prefer coffee … tea?I think I’d prefer … drive lớn California.Would you rather go to the club … go khổng lồ the beach? (asking for a choice)He’d rather work all day … go khổng lồ the beach! (make a specific choice)My friend prefers Japanese food … American food.Đáp ántotoorthanto

Bài 3: Chọn đáp án đúng

I don’t fancy the theatre again. I’d rather (go/to go/going) to lớn the cinema.I’d rather speak to lớn him in person (to discussing/than discuss/to discuss) things over the phone.If I had a choice I think I’d rather (live in Paris than in London/live in Paris lớn London/to live in Paris than London) .I would rather you (go/went/had gone) trang chủ now.I don’t want khổng lồ go out. I’d rather (staying/stay/to stay) home.I’d rather go in December (than/that/to) in May.I’d rather come with you (than staying/than stay/to stay) here alone.I’d rather you (stay/to stay/stayed) here with me & the kids.He would rather (save/saves/saving) up than (spend/spends/spending) all his money.Would you rather we (not go/don’t do/didn’t go) out tonight?Đáp ángothan discusslive in Paris than in Londonwentstaythanthan staystayedsave/spenddidn’t go

Bài 4: bài xích tập viết lại câu cùng với would rather

1.I would like you khổng lồ come here now.

……………………………………………………………………………

2. I would prefer lớn travel in July rather than in November.

………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Top 20 Salon Tiệm Hớt Tóc Gần Đây, Top 10 Tiệm Cắt Tóc Nam Đẹp Nhất Ở Tp

3.I prefer drinking water rather than eating something.

…………………………………………………………………………………………………………….

4.I prefer khổng lồ dance rather than sing

……………………………………………………………………………

5.I want you lớn stay at trang chủ rather than on a trip

……………………………………………………………………………

6.I would like you lớn find a job.

……………………………………………………………………………

7.He would face the enemy rather than surrender.

……………………………………………………………………………

8.They would lượt thích to buy a new car instead of repairing the old one.

…………………………………………………………………………………………………………

9.We would like you khổng lồ go bed now.

……………………………………………………………………………

10.We would lượt thích you to go with us

……………………………………………………………………………

Đáp ánI would rather you came here now.I would rather travel in July than in November.I would rather drink water than eat something.I would rather dance than sing.I would rather you stayed at home than on a trip.I would rather you found a job.He would rather face the enemy than surrender.They would rather buy a new car than repair the old one.We would rather you went khổng lồ bed now.We would rather you go with us.

TOPICA NativeX – học tập tiếng Anh toàn diện “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người bận rộn.

Với mô hình “Lớp học tập Nén” độc quyền: Tăng hơn trăng tròn lần va “điểm loài kiến thức”, giúp đọc sâu với nhớ lâu bền hơn gấp 5 lần. Tăng tài năng tiếp thu và tập trung qua những bài học cô đọng 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng rộng 200 tiếng thực hành. rộng 10.000 hoạt động nâng cấp 4 kĩ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ bỏ National Geographic Learning cùng Macmillan Education.


*

Bài tập về would rather


5.1. Cách áp dụng would rather và Prefer

Về cơ bản, hai kết cấu này mang chân thành và ý nghĩa giống nhau phần lớn được dùng để làm chỉ sự yêu thích, mong muốn của phiên bản thân.

5.2. Cấu trúc với would rather và Prefer

S + would rather + V (nguyên thể)…. Than…

S + prefer + V(ing)…. To…

Ví dụ:

I’d rather walk than drive = I prefer walking lớn driving.

5.3. Bài bác tập

Exercise 1. Which vị you prefer? Write sentences using ‘I prefer’(drive/travel by train) ………………………………………………………………. (tennis/football) ……………………………………………………………….(phone people/write letters) ……………………………………………………………….  (go lớn the cinema/watch films on TV) ……………………………………………………………….  (Pepsi/Coca-cola) ………………………………………………………………. Exercise 2. Complete these sentences (get a taxi/walk home) 

I prefer ………………………………………………………………. 

(go for a swim/play tennis) 

I’d rather ………………………………………………………………. 

(wait a few minutes/leave now)

I’d rather ………………………………………………………………. 

(eat at home/go to a restaurant) 

I prefer ……………………………………………………………….

(think about it for a while/decide now) 

I’d rather ………………………………………………………

Answer:Exercise 1I prefer driving khổng lồ traveling by train.I prefer playing tennis than football.I prefer phoning people to lớn writing letters.I prefer going to the cinema khổng lồ watching films on TV.I prefer drinking Pepsi to lớn Coca-cola.Exercise 2I prefer getting a taxi lớn walking home.I’d rather go for a swim than play tennis.I’d rather wait a few minutes than leave now.I prefer eating at home to going to a restaurant.I’d rather think about it for a while than decide now.

Trên đây là Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh: Cấu trúc Would rather – kiến thức và kỹ năng và bài xích tập nhưng TOPICA Native vẫn tổng hợp. Ví như có bất kỳ thắc mắc gì hãy còn lại comment bên dưới nhé! Chúc chúng ta học tốt.


TOPICA NativeX – học tiếng Anh toàn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho những người bận rộn.

Với mô hình “Lớp học tập Nén” độc quyền: Tăng hơn đôi mươi lần đụng “điểm kiến thức”, giúp đọc sâu với nhớ lâu dài hơn gấp 5 lần. Tăng kỹ năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô ứ 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 tiếng thực hành. rộng 10.000 hoạt động nâng cấp 4 năng lực ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế trường đoản cú National Geographic Learning cùng Macmillan Education.