l version="1.0" encoding="UTF-8"?>Cách gọi tên chiếc hợp chất hữu cơ

Cách gọi tên chiếc hợp chất hữu cơ

(1/1)

tinhoc:1.

Bạn đang xem: Ch3 là gì

Tên gọi thông thường.Không tuân thủ theo đúng quy tắc khoa học làm sao, thường xuất hiện từ xưa và bắt nguồn từ nguyên liệu hoặc tên nhà bác học tìm thấy, hoặc một địa điểm làm sao đó vào tính chất của hợp chất đó.Ví dụ: Axitfomic (axit kiến); olefin (khí dầu); axit axetic (axit giấm),…2. Danh pháp hợp lýGọi theo hợp chất đơn giản nhất, những hợp chất khác được coi là dẫn xuất của bọn chúng, ở đó nguim tử H được nỗ lực thế bằng những gốc hữu cơ. Ví dụCH3 - OH : rượu metylic (cacbinol)CH3 - CH2 - OH : rượu etylic (metyl cacbinol)3. Danh pháp quốc tế:Gọi theo quy ước của Liên đoàn quốc tế hoá học lý thuyết với ứng dụng (IUPAC).a) Dựa vào bộ khung C xuất phân phát từ những hiđrocacbon no mạch thẳng. Các hợp chất cùng loại (thuộc hàng đồng đẳng), thuộc team chức thì bao gồm đuôi giống nhau. Cụ thể:Hiđrocacbon no (ankan) gồm đuôi an:CH3 - CH2 - CH3 : propanHiđrocacbon bao gồm nối đôi (anken) gồm đuôi en:CH2 = CH - CH3 : propenHiđrocacbon có nối cha (ankin) có đuôi in:CH = C - CH3 : propinHợp chất anđehit gồm đuôi al:CH3 - CH2 - CHO : propanalHợp chất rượu bao gồm đuôi ol:CH3 - CH2 - CH2 - OH : propanolHợp chất axit hữu cơ tất cả đuôi oic:CH3 - CH2 - COOH : propanoic.Hợp chất xeton bao gồm đuôi ion:- Để chỉ số nguim tử cacbon bao gồm vào mạch chủ yếu, người ta dùng những phần nền (phần đầu) sau:1 : meta ; 2 : eta ; 3 : propage authority ; 4 : buta ; 5 : penta ; 6 : hexa ; 7 : hepta ; 8 : octa ; 9 : nona ; 10 : đeca ; …b) Tên của team thế.

Xem thêm: " Corner Là Gì ? Corner Có Nghĩa Là Gì

Cần chú ý rằng, vào hoá hữu cơ, tất cả những nguim tử không giống hiđro (như Cl, Br, …) hoặc đội nguim tử (như - NO2, - NH2,…, các gốc hiđrocacbon CH3 -, C2H5 -,…) đều được xem là nhóm thế.- Gọi thương hiệu nguyên tố hoặc tên đội thế.- Gọi tên gốc hiđrocacbon đều xuất phạt từ tên hiđrocacbon tương ứng với phần đuôi khác biệt.+ Gốc hiđrocacbon no hoá trị 1 gọi theo tên của ankan tương ứng bằng biện pháp nạm đuôi -an bằng đuôi -yl với được gọi phổ biến là gốc ankyl.Ví dụ: CH3 - : metyl, C2H5 - : etyl,…+ Gốc hiđrocacbon chưa no hoá trị 1 bao gồm đuôi -enyl đối với anken, đuôi -nyl đối với ankin và đuôi -đienyl đối với đien. Ví dụ:CH2 = CH -: etilenyl (thường gọi là gốc vinyl)CH º C -: axetilenyl hay etinyl.+ Gốc hoá trị 2 tạo thành khi bóc tách 2 nguyên ổn tử H khỏi 1 nguim tử C hoặc tách nguyên tử O khỏi anđehit tuyệt xeton. Gốc hoá trị 2 gồm đuôi từ -yliđen. Ví dụ:CH3 -CH2 -CH = : propyliđen.c) Các bước gọi thương hiệu hợp chất hữu cơ phức tạp:- Bước 1: Chọn mạch C thiết yếu.Đó là mạch C nhiều năm nhất hoặc ít C nhưng chưa nối đôi, nối tía, đội thế, đội chức, …- Bước 2 : Đánh số thứ tự các ngulặng tử C (bằng chữ số ả rập) vào mạch chủ yếu xuất phát từ phía gần đội chức, nối đôi, nối cha, đội thế, mạch nhánh.Quy tắc đánh số. Ưu tiên đánh số lần lượt theo thứ tự.Nhóm chức ® nối đôi ® nối ba ® mạch nhánh.Đối với hợp chất tạp chức thì ưu tiền lần lượt: Axit ® anđehit ® rượu.- Bước 3: Xác định những team thế với vị trí của bọn chúng trên mạch C bao gồm.- Bước 4: Gọi thương hiệu.+ Trước tiên gọi thương hiệu các team thế với vị trí của chúng trên mạch C thiết yếu, cuối thuộc gọi thương hiệu hợp chất với mạch C chính.Chụ ý: Mạch cacbon phải liên tục, không có nguyên ổn tố không giống chen vào giữa, ví dụ đối với chất + Nếu bao gồm nhiều nhóm thế giống nhau thì gộp chúng lại và thêm từ đi (2), tri (3), tetra (4), penta (5),…+ Theo quy tắc: Con số chỉ vị trí của nhóm thế đặt trước thương hiệu gọi của nó, con số chỉ vị trí nối đôi, nối ba và team chức (ở mạch C chính) đặt ở phía đằng sau.Ví dụ: Gọi tên các hợp chất sau.Chú ý: Hiện ni cũng tồn tại một bí quyết gọi tên là đặt vị trí của nối đôi, nối cha, nhóm chức ở phía trước tên gọi. Ví dụ:CH2 = CH2 : 2-buten ; CH2 = CH - CH = CH2 : 1,3 - butađien ;…d ) Cho thương hiệu gọi, viết công thức cấu tạo:Việc đầu tiên là dựa vào đuôi của tên gọi để xác định chất ứng với mạch cacbon bao gồm.Ví dụ: Viết CTCT của những chất có tên sau:+ 1, 1, 2, 2 - tetracloetanTa đi từ đuôi an (hiđrocacbon no) ® etung (có 2C), tetraclo (tất cả 4 clo thế ở các vị trí 1, 1, 2, 2). Do đó CTCT: CHCl2 - CHCl2.+ 1 - clo , 2 , 3 - đimetylbutannguồn: sưu tầmthanks!!!!!!