Đisaccarit X gồm tỉ lệ trọng lượng mO:mC=11:9. Khi thủy phân 68,4 gam hóa học X trong dung dịch axit H2SO4 loãng (hiệu suất phản ứng thủy phân đạt 80%) thu được dung dịch Y chứa cha chất hữu cơ khác nhau. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch NaOH rồi triển khai phản ứng tráng bội nghĩa (bằng AgNO3 vào NH3) thu được tối đa m gam kim loại Ag. Giá trị của m là:


Cho những chất: (1) metyl fomiat; (2) axetilen; (3) axit fomic; (4) propin; (5) glucozơ; (6) glixerol. Dãy mọi chất gồm phản ứng tráng tệ bạc là


Có các chất: axit axetic, glixerol, ancol etylic, glucozơ. Thuốc thử có thể phân biệt các chất đó là


Để pha trộn 26,73 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) phải dùng ít nhất V lít axit nitric 94,5% (D=1,5 g/ml) bội nghịch ứng với xenlulozơ dư. Giá trị của V là


Đốt cháy trọn vẹn một cacbohiđrat X nhận được 0,4032 lít CO2(đktc) cùng 0,297 gam nước. X bao gồm phân tử khối


Phản ứng tổng hòa hợp glucozo vào cây xanh nên được hỗ trợ năng lượng 2813kJ cho mỗi mol Glucozo sản xuất thành

6CO2+6H2O →a/s clorophinC6H12O6+O2

Nếu trong một phút từng cm2 lá xanh dấn được khoảng tầm 2,09 J tích điện từ phương diện trời tuy nhiên chỉ có 10% được sử dụng vào phản bội ứng tổng phù hợp glucozo. Với một ngày nắng ( tự 6h - 17h) diện tích s là xanh là 1 trong những m2, lượng Glucozo tổng hòa hợp được là từng nào ?


Cho các phát biểu sau:

(1) Amilozơ, saccarozơ và fructozơ lần lượt là poli, đi cùng monosaccarit.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây là đồng phân của saccarozơ

(2) Polisaccarit là phần lớn cacbohiđrat mà khi thủy phân hiện ra nhiều loại monosaccarit.

(3) phản bội ứng thuỷ phân xenlulozơ xẩy ra được trong dạ dày của động vật hoang dã ăn cỏ.

(4) Tinh bột là một trong những lương thực cơ phiên bản của nhỏ người.

Xem thêm: App Chuyển Ảnh Thành Anime Hot Nhất Hiện Nay 2022, Anime Face Changer

(5) Saccarozơ được xem như là một đoạn mạch của tinh bột.

(6) thành phầm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+,to) có thể tham gia phản ứng tráng gương .

(7) trong các loại nông sản: phân tử gạo, sắn tươi, khoai tây tươi, hạt lúa mì thì hạt gạo bao gồm hàm lượng tinh bột to nhất. Số phát biểu đúng là


Hỏi bài
*

Trang web chia sẻ nội dung miễn giá tiền dành cho người Việt.


tư liệu theo lớp
nội dung bài viết theo lớp
thắc mắc theo lớp
chế độ

reviews về doanh nghiệp

chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ thương mại


links

khóa huấn luyện bài giảng

Hỏi đáp bài xích tập

Giải bài xích tập những môn

bộ đề trắc nghiệm các lớp

Thư viện thắc mắc

tư liệu miễn phí

Thông tin điều khoản


tương tác với shop chúng tôi

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nước ta

vietjackteam
gmail.com

*
*


- người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền