CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

cho 11,8 gam hỗn hợp X (gồm 3 amin: propylamin, etylmetylamin, trimetylamin) chức năng vừa đầy đủ với V ml dung dịch HCl 1M. Quý giá của V là

cho 0,1 mol anilin(C6H5NH2)tác dụng đầy đủ với axit HCl. Khối lượng muối phenylamoni clorua(C6H5NH2)được là


Bạn đang xem: Chất nào tác dụng với metylamin tạo muối

hỗn hợp X bao gồm O2 và O3 tất cả tỉ khối so vớiH2là 22. Tất cả hổn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin tất cả tỉ khối so vớiH2 là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O với N2, các chất khí lúc đo sinh sống cùng đk nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệV1:V2là:

tuyên bố nào sau đây đúng

Đốt cháy một hỗn hợp amin X bắt buộc V lít O2 (đktc) chiếm được N2và 22 gam CO2 và 7,2 gam H2O. Cực hiếm V là:

chia một amin bậc một 1-1 chức thành nhị phần bởi nhau. Hoà tan hoàn toàn phần 1 trong các nước rồi cho tính năng với hỗn hợp FeCl3dư. Lọc kết tủa sinh ra rữa sạch, sấy khô, nung đến trọng lượng không thay đổi thu được 1,6 gam hóa học rắn. Cho chỗ hai tính năng với hỗn hợp HCl dư, ra đời 4,05 gam muối. Công thức của amin là:

mang lại 12,4 gam hóa học A bao gồm CTPT C3H12N2O3đun rét với 2 lít hỗn hợp NaOH 0,15 M. Sau bội nghịch ứng trọn vẹn thu được hóa học khí B làm xanh quỳ ẩm và hỗn hợp C . Cô cạn C rồi nung đến trọng lượng không thay đổi thu được từng nào gam chất rắn?

Đốt cháy trọn vẹn 24,9 gam láo hợp bao gồm anlylamin, etylamin, metylamin, isopropylamin bằng lượng O2vừa đủ. Sau bội nghịch ứng thu được 26,88 lít CO2(đktc). Phương diện khác; nếu mang lại 24,9 gam các thành phần hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì sau phản nghịch ứng nhận được 43,15 gam muối. % khối lượng của anlylamin tất cả trong tất cả hổn hợp X là

chất không có tác dụng làm xanh nước quỳ tím là

tuyên bố nào sau đây là

mang lại sơ đồ biến hóa sau:

C6H6→1:1HNO3/H2SO4X→Sn/HClY→NaOHZ

Y là hóa học nào tiếp sau đây ?

Metylamin trong nước không phản ứng được với

đến 35 gam hỗn hợp các amin tất cả anilin; metylamin; đimetylamin; đimetylmetylamin công dụng vừa đầy đủ với 300 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng muối khan chiếm được sau phản nghịch ứng là:


*

Xem thêm: Bánh Cream O Bao Nhiêu Calo, Ăn Có Béo Không? Giá Bánh Oreo Và Nơi Mua Chúng?

X, Y theo thứ tự là

Amin như thế nào sau đây có tên thay núm là N-Etyl-N-metylbutan-1-amin?


A. Dung dịch phần lớn làm quỳ tím chuyển sang color xanh

B. Đều tan xuất sắc trong nước và sản xuất dung dịch có môi trường thiên nhiên bazơ mạnh

C. Đều tạo nên kết tủa khi cho công dụng với nướcBr2

D. Đều sinh sản muối amoni khi tác dụng với hỗn hợp HCl

Đáp án bao gồm xác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

dung dịch etyl amin không tác dụng được cùng với dung dịch

Metylamin không tác dụng với hóa học nào bên dưới đây?

Ảnh hưởng của group amin (–NH2) mang lại gốc phenyl (C6H5–)trong phân tử anilin bộc lộ qua bội phản ứng thân anilin với

Khi cho vài giọt dung dịch metylamin vào hỗn hợp FeCl3, hiện tượng lạ quan gần cạnh được là


mang đến từ từ bỏ metylamin vào dd AlCl3 có hiện tượng đến dư

hỗn hợp etylamin chức năng được với dung dịch nước của hóa học nào sau đây?

Metylamin không phản ứng với

Chất không có phản ứng với anilin (C6H5NH2)là

đến sơ thiết bị phản ứng: C6H5-NH2+3Br2→(X)+3HBr. (X) là hóa học kết tủa màu trắng. Tên thường gọi của (X) là

Chất làm mất màu hỗn hợp nước brom là

những hiện tượng nào dưới đây mô tả không bao gồm xác?

chất nào tiếp sau đây không mang lại phản ứng nỗ lực với Br2?

nhỏ tuổi vài giọt dung dịch nước brom vào ống nghiệm chứa anilin thì

Axit acrylic không tác dụng với

Ở điều kiện thường, amin X là hóa học lỏng, dễ dẫn đến oxi hóa lúc để ngoài ko khí. Hỗn hợp X ko làm đổi màu quỳ tím nhưng công dụng với nước brom tạo kết tủa trắng. Amin nào tiếp sau đây thỏa mãn đặc thù của X?