*

Câu 2: cho các chất bao gồm công thức hoá học sau đây: Cu, Al(OH)3, KClO3, O2, NaHCO3. Số đơn chất là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Bạn đang xem: Cho các chất có công thức hóa học sau đây


*

*

 I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): nên chọn lựa đáp án đúng trong những câu sau:Câu 1. Cho những chất bao gồm công thức chất hóa học sau: O2, Al2O3, N2, Al, H2O, MgO. Số 1-1 chất làA. 2.B. 3. C. 4.D. 5.Câu 2. Trong nguyên tử, phần đông hạt với điện làA. Electron, nơtron.B. Proton, nơtron.C. Electron, proton, nơtron.D. Electron, proton.Câu 3. Mang lại phản ứng: fe cháy vào oxi tạo ra oxit sắt từ. Hóa học tham gia phản nghịch ứng làA. Sắt.B. Oxit sắt từ.C. Oxi.D. Sắt với oxi.Câu 4. Trong những hiện tượng sau, hiện tượng lạ nào là hiện nay tượn...
Đọc tiếp

*

 

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Hãy chọn lời giải đúng trong các câu sau:

Câu 1. cho các chất tất cả công thức chất hóa học sau: O2, Al2O3, N2, Al, H2O, MgO. Số solo chất là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 2. vào nguyên tử, phần đa hạt với điện là

A. Electron, nơtron.

B. Proton, nơtron.

C. Electron, proton, nơtron.

D. Electron, proton.

Câu 3. đến phản ứng: fe cháy vào oxi tạo nên oxit sắt từ. Hóa học tham gia làm phản ứng là

A. sắt.

B. oxit sắt từ.

C. oxi.

D. sắt cùng oxi.

Câu 4. trong các hiện tượng sau, hiện tượng kỳ lạ nào là hiện tượng lạ hóa học?

A. Cô cạn dung dịch muối ăn.

B. Sắt nhằm lâu bên cạnh không khí ẩm bị gỉ.

C. Nước hoa bay hơi.

D. khá nước ngưng tụ.

Câu 5. Tỉ khối của khí SO2 so với khí H2 là

A. 32.

B. 16.

C. 64.

Xem thêm: 365 Ca Cuoc Vn_Tile Bong Da Anh, 365 Ca Cuoc

D. 8.

Câu 6. Có PTHH: 4Na + O2 → 2Na2O. Tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử vào phương trình chất hóa học là

 

A. 1 : 2: 1.

B. 4 :2 : 2.

C. 2: 2 :2.

D. 4: 1: 2.


Xem chi tiết
Lớp 8Hóa học
2
0

Câu 15: Cho cách làm hóa học của một sô hóa học sau: H2, Zn, NaOH, Al, H3PO4, O2, NaNO3. Số hợpchất và đối kháng chất theo thứ tự làA. 4 và 3. B. 3 và 4. C. 1 với 6. D. 5 cùng 2.


Xem chi tiết
Lớp 8Hóa học
3
0
Đọc tiếp

Câu 1. cho các hợp hóa học sau: XCl3, X(OH)3. Cách làm hoá học tập oxit của X là

A. X3O2.

B. XO3.

C. XO2.

D. X2O3.

Câu 2. Phản ứng hóa học có xẩy ra sự oxi hóa là

A. 4K + O2 2K2O.

D. BaCO3 BaO + CO2.

Câu 3. Hiện tượng “mưa axit” gây ra là do

A. Fe2O3, CO2.

B. NO2, SO2.

C. CaO, CO.

D. N2O, K2O.

- HIĐRO

Câu 4. Phát biểu làm sao sau đấy là đúng?

A. Khí hiđro là chất khí, ko màu, ko mùi, ko vị, nhẹ nhất trong số khí.

B. Khí hiđro tan không ít trong nước.

C. Công thức hóa học tập của 1-1 chất hiđro là H.

D. Phân tử khối của khí hiđro bởi 1.

Câu 5. Trong chống thí nghiệm, lúc thu khí hiđro fan ta đặt

A. đứng bình.

B. úp bình.

C. Ngửa bình.

D. Nghiêng bình.

Câu 6. Khí hiđro dùng để làm nạp vào khinh thường khí mong vì

A. Khí hiđro bao gồm tính khử.

B. Khí hiđro là chất khí vơi nhất.

C. Khí hiđro là đối chọi chất.

D. Khí hiđro lúc cháy gồm tỏa nhiệt với phát sáng.

Câu 7. Ở cùng điều kiện, các thành phần hỗn hợp khí như thế nào sau đây là nặng nhất?

A. H2 với CO2.

B. O2 cùng H2.

C. CH4 với H2.

D. SO2 và H2.

Câu 8. phản nghịch ứng làm sao dưới đây là phản ứng phân hủy?

A. CaCO3 CaO + CO2.

B. MgO + 2HCl ⟶ MgCl2 + H2O.

C. CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O.

D. CaO + H2O ⟶ Ca(OH)2.

Câu 9. Oxit nào tiếp sau đây không bị khử vì khí hiđro khi nung nóng?

A. PbO.

B. K2O. 

C. HgO.

D. Fe2O3.

Câu 10. Ở nhiệt độ cao, khí hiđro công dụng được với dãy gồm những chất như thế nào sau đây?