Việc lựa chọn đúng công thức tính diện tích tam giác vuông, thường, cân, vuông cân hay tam giác đều không chỉ giúp chúng ta giải một bài toán nhanh ra mà còn giúp bạn có một đáp số chuẩn nữa . Những công thức tính diện tích tam giác hầu hết chúng ta đều được học hết từ cấp 2 nhưng cũng có người lâu không sử dụng lại quên cho nên hôm nay giamcanherbalthin.com xin tổng hợp lại công thức tính diện tích tam giác thường, vuông, cân và đều cho mọi người.

Bạn đang xem: Cho tam giác vuông có một cạnh góc vuông dài 5cm và cạnh huyền dài 13cm. diện tích tam giác đó bằng

Có mấy loại tam giác ?

Đối với tam giác thì chúng ta sẽ có các loại tam giác sau :

Tam giác vuôngTam giác cânTam giác vuông cânTam giác thườngTam giác đều

Các điều kiện để tính được diện tích tam giác :

Thực ra không phải chỉ có 1 kích thước 1 cạnh là chúng ta có thể tính được diện tích của tam giác đó mà nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa . Nhưng để mà tính được diện tích thì chúng ta cần phải có tối thiểu các thông số như số đo góc, kích thước cạnh hoặc chu vi …

Công thức tính diện tích tam giác vuông, cân, đều, thường

Công thức tính diện tích tam giác thường

Định nghĩa

Tam giác thường là tam giác có độ dài các cạnh khác nhau, số đo góc trong khác nhau.

Xem thêm: Tiếng Hmu Là Gì ? Hmu Nghĩa Là Gì Và Bạn Sử Dụng Nó Như Thế Nào

Cách tính chu vi tam giác thường

Hình tam giác thường có chu vi bằng tổng độ dài 3 cạnh. Chính vì thế chúng ta có thể áp dụng công thức sau :

P = a + b + c

Trong đó:

P: Chu vi tam giác.a, b, c: là kích thước 3 cạnh của tam giác thường

Ví dụ : Cho tam giác có 3 có chiều dài 3 cạnh lần lượt là : AB = 5cm , BC = 6cm , AC = 4cm . Tính chu vi tam giác ?

Áp dụng công thức trên thì chúng ta có thể thực hiện tính chu vi tam giác : P = 5 + 6 + 4 = 15cm

=> Chu vi tam giác là : 15cm

Công thức tính diện tích tam giác khi biết chiều cao

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ví dụ: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, có AB = AC = 10cm. Tính diện tích tam giác ABC thông qua công thức tính diện tích tam giác ở trên.

Đáp án :

Do cạnh AB = AC = a = 10cm

Xét tam giác ABC vuông cân tại A, ta có:

S = (a2) : 2 = 100 : 2 = 50 cm2

Như thế ta có diện tích tam giác vuông cân ABC sẽ là : 50 cm2

Tổng kết :

Với tổng hợp các công thức tính diện tích tam giác vuông , tam giác thường , tam giác cân và tam giác vuông cân ở trên hi vọng mọi người có thể có thêm những kinh nghiệm và có thêm những kiến thức bổ tích mà giamcanherbalthin.com đã tổng hợp và chắt lọc lên nhé .