Bạn đang xem: Chu kì trong chuyển động tròn đều là

*
*
*
*
*
*
*
*

Một vật chuyển động theo đường tròn bán kính (r = 100cm) với gia tốc hướng tâm (a_ht = 4 m cm/s^2). Chu kì (T) trong chuyển động của vật đó là:


Một vệ tinch nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất, mỗi vòng hết (90) phút. Vệ tinh cất cánh ở độ cao (320km) so với mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là (6380 m km). Vận tốc của vệ tinch có mức giá trị sớm nhất là:


Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kyên giờ dài (10cm), kyên phút dài (15cm). Tốc độ góc của kyên giờ và kyên ổn phút là:


Một hòn đá buộc vào sợi dây bao gồm chiều dài (1m), quay đều vào mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ (60) vòng/phút. Thời gian để hòn đá xoay hết một vòng là:


Công thức nào dưới đây biểu diễn không đúng quan hệ giữa các đại lượng hình mẫu của một vật chuyển động tròn đều?


Cho chuyển động tròn đều với chu kì (T), bán kính quĩ đạo (r). Biểu thức của gia tốc hướng trung tâm của vật là:


Một vật chuyển động tròn đều với quỹ đạo có bán kính (r), tốc độ góc (omega ). Biểu thức liên hệ giữa gia tốc hướng vai trung phong a của vật với tần số góc (omega ) và bán kính (r) là:


Xem thêm: Icc Là Gì ? International Chamber Of Commerce

Một đồng hồ có kyên giờ dài (3 m cm), kyên ổn phút dài (4 m cm). Tỉ số giữa tốc độ dài của nhị đầu kim là:


Một chiếc xe pháo đạp chạy với vận tốc (40 m km/h) trên một vòng đua có bán kính (100m). Gia tốc hướng trung ương của xe là:


Hai vật chất (A) và (B) chuyển động tròn đều lần lượt bên trên nhị đường tròn có bán kính khác nhau với (r_A = 4r_B), tuy thế có cùng chu kì. Nếu vật (A) chuyển động với tốc độ dài bằng (12 m m/s), thì tốc độ dài của vật (B) là:


Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ dài là (5 m m/s) và có tốc độ góc (10 m rad/s). Gia tốc hướng tâm của vật đó có độ lớn là:


Trên phương diện một cái đồng hồ thời trang treo tường có kim giờ đồng hồ nhiều năm 15 cm, kim phút ít dài trăng tròn centimet. Lúc 12h nhì kyên trùng nhau, hỏi sau bao thọ nhị kyên trên lại trùng nhau


Một điểm A vị trí vành tròn hoạt động với vận tốc 50cm/s, điểm B nằm cùng trên nửa đường kính với điểm A vận động cùng với vận tốc 10cm/s. Biết AB = trăng tròn centimet. Tính tốc độ hướng trung khu của hai điểm A, B:


Hai điểm A với B nằm trên cùng một nửa đường kính của một vô lăng đã quay phần đa, cách nhau trăng tròn centimet. Điểm A nghỉ ngơi phía kế bên gồm tốc độ 0,6 m/s, còn điểm B bao gồm tốc độ 0,2 m/s. Khoảng cách tự điểm A mang đến trục tảo với tốc độ góc của điểm B theo thứ tự bởi bao nhiêu?


Một loại tàu thủy neo tại một điểm trê tuyến phố xích đạo. Hãy tính vận tốc góc với tốc độ dài của tàu đối với trục tảo của Trái Đất . Biết nửa đường kính của Trái Đất là 6400 km.


Một bánh xe con quay rất nhiều với vận tốc góc (2pi left( rad/s ight)). Bán kính của bánh xe là (30cm). Hãy xác minh chu kì, tần số, vận tốc dài cùng vận tốc hướng tâm của một điểm trực thuộc vành xung quanh bánh xe cộ. Lấy (pi ^2 = 10).