*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Câu 43: nhà trương tiến công giặc làm sao được nhà Trần triển khai trong cả tía lần loạn lạc chống quân Mông - Nguyên.

Bạn đang xem: Chủ trương đánh giặc

A. Tàn phá đoàn thuyền lương của giặc.

B. Ngăn đánh ngay lập tức từ khi quân giặc vừa tiến vào nước ta.

C. Tiến hành “vườn không nhà trống”

D. Nhất quyết giữ Thăng Long, đào chiến lũy để phòng giặc.

Câu 44: Ai là fan được giao trách nhiệm Quốc công máu chế chỉ đạo cuộc tao loạn lần lắp thêm hai phòng quân xâm lấn Nguyên?

A. è cổ Quốc Toản

B. Nai lưng Quốc Tuấn

C. è Quang Khải

D. è cổ Khánh Dư

Câu 45: Địa danh nào gắn liền với đều chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong cuộc đao binh lần lắp thêm hai chống quân thôn tính Nguyên?

A. Bình Than, Đông cỗ Đầu, Vạn Kiếp.

B. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương.

C. Thiên Trường, Thăng Long.

D. Bạch Đằng.

Câu 46: Ý nào sau đây không yêu cầu nguyên nhân chiến thắng của cha lần binh cách chống quân Mông - Nguyên?

A. Quần chúng ta gồm lòng yêu nước nồng dịu và luôn tích cực, chủ động tham gia chống chiến.

B. Nội bộ tầng lớp chỉ đạo nhà Trần liên kết và gồm sự sẵn sàng rất tinh tế tiềm lực về hầu như mặt cho từng cuộc chống chiến.

C. Nhà Trần tất cả đường lối chiến lược, phương án đúng đắn, sáng tạo và bao hàm danh tướng tài ba.

D. Bố lần đao binh chống quân thôn tính Mông - Nguyên trong phòng Trần hầu như được quần chúng. # Cham-pa góp sức.

Xem thêm: Top 7 Bài Phân Tích Nhân Vật Thị Trong Truyện Ngắn “Vợ Nhặt” Của Kim Lân )

Câu 47:Ý nào dưới đây không phải ý nghĩa sâu sắc lịch sử của thành công ba lần binh cách chống Mông - Nguyên?

A. Đưa nước ta trở thành nước hùng bạo phổi nhấ nuốm giới.

B. Đập tan ước mơ và ý chí xâm lược của quân Mông - Nguyên, bảo đảm nền hòa bình chủ nhiệm và toàn vẹn lãnh thổ.

C. Nâng cao lòng từ hào, tự cường của dân tộc.

D. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm kinh nghiệm quý giá trong nghệ thuật đánh giặc.

Câu 48: vào cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần sản phẩm hai, ai là bạn tự giương cao lá cờ: “Phá cường địch, báo hoàng ân”?

A. Trằn Quốc Tuấn

B. Phạm Ngũ Lão

C. Trần Khánh Dư

D. Trằn Quốc Toản

Câu 49: bài xích “ Hịch tướng sĩ” của trần Quốc Tuan được viết vào thời khắc nào?

A. Loạn lạc chống quân Nguyên lần thứ nhất.

B. Binh cách chống quân Nguyên lần máy hai.

C. Binh cách chống quân Nguyên lần thiết bị ba.

D. Tao loạn chống quân Tống lần trang bị nhất

Câu 50: Vua trằn mở họp báo hội nghị Diên Hồng, mời những bậc phụ lão có uy tín trong toàn quốc về họp bàn phương pháp đánh giặc. Hội nghị mở vào năm nào ?

A. 1258.

B. 1285.

C. 1259.

D. 1295.

Câu 51: Vào thời điểm cuối tháng 1 - 1285, 50 vạn quân lý do ai chỉ đạo tràn vào xâm lược Đại Việt?

A. Thoát Hoan

B. Hốt vớ Liệt

C. Ô Mã Nhi

D. Toa Đô

Câu 52: người dân có công làm cho nên thành công ở Vân Đồn vào cuối năm 1287 là ai?

A. è cổ Khánh Dư

B. è Bình Trọng

C. Trần Nhật Duật

D. Trần Quang Khải

Câu 53: Với thành công Bạch Đằng năm 1288, quân ta vẫn bắt sinh sống tướng như thế nào của quân Nguyên?