có tác dụng lếu loạn·làm lộn xộn·làm tắc nghẽn·lộn xộn·quấy phá·sự láo lếu loạn·sự mất bình tĩnh

*

(Judges 14:10) However, slavish conformity khổng lồ social formalities can clutter a wedding, eclipsing the real meaning of the celebration and robbing everyone of the joyfulness that should be felt.

Bạn đang xem: Clutter là gì


Ấy là thường-tục của những gã thanh-niên tốt làm” (Các Quan Xét 14:10). Tuy nhiên, vâng-duy trì nghi-lễ một giải pháp quá câu nệ hoàn toàn có thể làm buổi lễ quá phức tạp, khiến phần lớn tín đồ quên đi ý-nghĩa thực thụ của buổi lễ cùng làm cho đa số bạn bị không đủ sự vui-vẻ.
Nếu chũm, chắc rằng đấy là thời điểm để chúng ta xem xét làm sao bản thân hoàn toàn có thể giảm sút đa số điều không cần thiết hầu bao gồm thời giờ đến Việc linh nghiệm.
To vì chưng so, however, you must contgiamcanherbalthin.comd with two principal time stealers —procrastination & its cthảm bại relative sầu, clutter.
Tuy nhiên, để làm được điều này, chúng ta nên giải quyết nhị vấn đề bao gồm làm mất đi thời giờ của doanh nghiệp, chính là trì hoãn cùng bừa bộn.
The outcome indicator can be called “Br& Experigiamcanherbalthin.comce”, và only consumers can discern the resultant br& experigiamcanherbalthin.comce in the clutter of the marketplace as each message competes with others for attgiamcanherbalthin.comtion.
Chỉ số hiệu quả rất có thể được gọi là Trải nghiệm uy tín trực tuyến đường, và chỉ khách hàng mới rất có thể nhận thấy kinh nghiệm chữ tín tác dụng trong sự lộn xộn của Thị trường lúc mỗi thông điệp tuyên chiến đối đầu cùng nhau để được để ý.
This is because the cgiamcanherbalthin.comtral atom is bigger (Pb is bigger than C) so there is less cluttering and water can easily access it.
Như vậy là do nguim tử trung trung ương to hơn (Pb lớn hơn C) yêu cầu ít bao gồm sự lộn xộn với nước rất có thể dễ dãi truy vấn.
The instrumgiamcanherbalthin.comt in this work of God was a boy whose mind was not cluttered by the philosophies of mgiamcanherbalthin.com.
Dụng nuốm vào các bước này của Thượng Đế là 1 trong những thiếu thốn niên với trung khu trí không biến thành triết lý của nhỏ tín đồ khiến cho hoang mang và sợ hãi.
This allows behaviors that are not cgiamcanherbalthin.comtral khổng lồ the business logic (such as logging) khổng lồ be added khổng lồ a program without cluttering the code, core khổng lồ the functionality.
Như vậy có thể chấp nhận được các hành vi không hẳn là trung trung tâm của xúc tích nhiệm vụ (ví như giữ lại) được thêm vào lịch trình nhưng mà ko làm rối lõi của mã mang đến những chức năng.
Google Tag Assistant Recordings reports include only the data collected by your own journey; they argiamcanherbalthin.com’t cluttered with information from other users’ activities.
Báo cáo Bản ghi cung ứng thẻ Google chỉ bao gồm tài liệu được thu thập do các bước của riêng bạn; báo cáo sẽ không còn lộn xộn cùng với công bố từ bỏ các buổi giao lưu của người dùng khác.
Besides , many of these activities have sầu side bgiamcanherbalthin.comefits - you might kết thúc up with a less cluttered house or discover that you giamcanherbalthin.comjoy your side job giamcanherbalthin.comough lớn make it your career .

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Nursery School Là Gì ? (Từ Điển Anh (Từ Điển Anh


mà hơn nữa , phần nhiều vận động như vậy gồm có ích lợi prúc - chúng ta cũng có thể xong với cùng 1 nơi ở gọn gàng rộng hoặc tò mò ra rằng bản thân hâm mộ các bước làm cho thêm đến cả trở thành nó thành sự nghiệp của bản thân .
The first way is that they"re actually able to lớn resolve small detail in the context of clutter, & though that means being able khổng lồ read the fine print on a prescription rather than using magnifier glasses, you can actually bởi vì it with just your eyesight.
Cách đầu tiên là họ có thể xử lí phần đông cụ thể bé dại vào một toàn cảnh lộn xộn, cùng mặc dù điều này gồm nghĩa có thể hiểu chữ in lên trên đơn thuốc rộng là thực hiện kính lúp, các bạn thực thụ hoàn toàn có thể có tác dụng điều này cùng với chỉ bởi đôi mắt của doanh nghiệp.
If your dashboard is cluttered with accounts that you"re no longer using, you can hide them so that your manager account pages load faster & show a more relevant view of your managed accounts.
Nếu trang tổng quan lộn xộn với rất nhiều thông tin tài khoản bạn không còn thực hiện nữa, bạn cũng có thể ẩn chúng để trang thông tin tài khoản người cai quản tải nkhô nóng rộng với hiển thị chế độ coi tương xứng hơn các thông tin tài khoản được quản lý.
However , White Star managemgiamcanherbalthin.comt felt that the boat-deông chồng would look cluttered , & reduced the number to trăng tròn , for a total life-boat capathành phố of 1178 .
Tuy nhiên , ban làm chủ White Star Cảm Xúc rằng boong tàu đang trông siêu bừa bãi , với đã sút số lượng này xuống còn đôi mươi , cùng với mức độ đựng 1178 tín đồ .
And what I think we need khổng lồ vì as a community, is really try & make an effort lớn imagine how we can create this new reality in a way that extgiamcanherbalthin.comds the human experigiamcanherbalthin.comce, instead of gamifying our reality or cluttering it with digital information.
Điều chúng ta phải làm nhỏng một lũ, theo tôi là thử với cố gắng tưởng tượng bạn cũng có thể tạo cho thế giới mới theo một giải pháp cơ mà thừa qua cả kỹ năng của bé tín đồ, gắng vị chỉ chấp nhận với thực trên cùng nhồi nhét vào kia các ban bố số.
Group Project Manager Greg Sullivan told Paul Thurrott—"You want the PC to lớn adapt to you và help you cut through the clutter to lớn focus on what’s important to you.
"Nhóm dự án Quản lý Greg Sullivan nói cùng với Paul Thurrott- "Quý Khách mong laptop yêu thích ứng với chúng ta cùng khiến cho bạn lướt qua phần lớn gì lộn xộn để tập trung vào hầu hết gì đặc biệt cùng với chúng ta.
Cluttered homes or rooms are difficult khổng lồ clean, and dirt may not be so easily detected in such congested surroundings.
Nhà cửa hoặc phòng hỗn độn khiến cho nặng nề lau chùi và vệ sinh, cùng cạnh tranh thấy những vết bụi bậm sinh sống mọi môi trường xung quanh ngổn ngang như vậy.
Today customers own the on và off switches lớn all media/mediums, are more knowledgeable about various products và services they are being marketed lớn and have very limited attgiamcanherbalthin.comtion spans owing to existing clutter.
Ngày ni, khách hàng tải thiết bị chuyển mạch bật và tắt cho tất cả các phương tiện / môi trường xung quanh, hiểu biết nhiều hơn nữa về các thành phầm với các dịch vụ khác biệt đang được tiếp thị và gồm sự để ý khôn xiết tinh giảm vị sự lộn xộn hiện tại gồm.