Theo hướng dẫn, cờ Đảng tất cả quy giải pháp sau: Cờ Đảng hình chữ nhật, form size chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở giữa có biểu tượng “Búa - Liềm”. Nền cờ red color tươi như color cờ Tổ quốc; biểu tượng “Búa - Liềm” màu quà tươi như màu ngôi sao sáng vàng 5 cánh của cờ đất nước như Hình 1.

Bạn đang xem: Cờ đảng tổ quốc


*

1. Trên hội trường, chống họp rất có thể lựa lựa chọn một trong những phương pháp treo cờ Đảng sau đây:

(i) Đối cùng với cờ Đảng, cờ Tổ quốc tất cả cán được đặt bên trái lễ đài (nhìn từ bên dưới lên), tượng phân phối thân quản trị Hồ Chí Minh phía dưới, bên yêu cầu cột cờ như Hình 2 (cờ Đảng giải pháp mép trên khoảng tầm 1/4 độ cao của font nền; giải pháp mép trái khoảng chừng 1/7 chiều ngang của phông nền).


*

(ii) Đối với cờ Đảng, cờ sông núi trang trí theo bề ngoài đang cất cánh và cờ xếp

- bề ngoài đang bay (không sản xuất sóng hoặc gồm tạo sóng):

* địa điểm cờ Đảng, cờ non sông ở phía trái lễ đài, tượng chào bán thân chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ trên bục cao, bên dưới giữa cờ Đảng và cờ sơn hà sao cho bằng vận như Hình 3a hoặc Hình 3b(cờ Đảng biện pháp mép trên khoảng tầm 1/8 chiều cao của font nền; bí quyết mép trái khoảng tầm 1/10 chiều ngang của font nền).


*

*

* Đối với hội trường gồm kích thước nhỏ hoặc khôn cùng lớn, cờ Đảng, cờ Tổ quốc sắp xếp ở phía trên tượng buôn bán thân quản trị Hồ Chí Minh với giữa fonts nền lễ đài như Hình 4a, b


*

- hình thức cờ xếp, áp dụng theo một trong những các cách thức sau:

* Cờ xếp dọc: khoảng cách từ mép phải của cờ mang lại mép trái của phông nền khoảng 1/3 chiều nhiều năm phông nền; “Búa-Liềm” và ngôi “Sao vàng” giải pháp mép trên khoảng 1/8 độ cao của fonts nền; cờ biện pháp mép trái khoảng chừng 1/12 chiều ngang của fonts nền như Hình 5a.


* Cờ xếp chéo đơn: "Búa-Liềm” với ngôi “Sao vàng” bí quyết mép trên khoảng chừng 1/8 độ cao của font nền; cờ biện pháp mép trái khoảng tầm 1/12 chiều ngang của font nền như Hình 5b.


* Cờ xếp chéo đôi hoặc bề ngoài khác tương xứng (“Búa-Liềm” cùng ngôi “Sao vàng” biện pháp mép bên trên khoảng 01/05 chiều cao của phông nền; cờ bí quyết mép trái khoảng 1/12 chiều ngang của fonts nền) như Hình 5c.


Lưu ý: Các khoảng chừng cách: “Búa-Liềm” cho ngôi “Sao vàng”; “Búa-Liềm” đến tượng bán thân quản trị Hồ Chí Minh; “Búa-Liềm” cho mép trên với mép không tính phông nền... Mang ý nghĩa chất tương đối, tùy thuộc vào thực tế form size hội trường để bố trí cho phù hợp, trang trọng, bảo vệ thẩm mỹ. Những khẩu hiệu tuyên truyền vào hội tường tuyệt trực quan ngoài trời phải tất cả dấu chấm than (!) sinh hoạt cuối.

2. Tại phòng tiếp khách: địa chỉ cờ Đảng, cờ Tổ quốc tất cả cán ở phía trái phông nền chính (nhìn từ bên cạnh vào hoặc từ bên dưới lên), tượng buôn bán thân chủ tịch Hồ Chí Minh được dặt bên trên bục cao, mức giá dưới bên đề nghị cột cờ như Hình 6.

Theo đó, điều khoản 99 của Ban bí thư tất cả 5 Chương, 26 Điều so với việc sử dụng cờ Đảng; một trong những điều sau được ví dụ hóa và có hình hình ảnh minh họa như sau:

Điều 1. Quy biện pháp cờ Đảng

Cờ Đảng hình chữ nhật, kích cỡ chiều rộng bởi 2/3 chiều dài, trọng điểm có biểu tượng “Búa - Liềm”. Nền cờ red color tươi như màu sắc cờ Tổ quốc; hình tượng “Búa - Liềm” màu đá quý tươi như màu ngôi sao 5 cánh vàng 5 cánh của cờ nhà nước như Hình 1.

*

Điều 5. Trang trí khánh máu hội trường, phòng họp, chống tiếp khách, phòng truyền thống và khuôn viên của cơ quan, đối kháng vị

1. Hội trường, chống họp (Khoản 1): Lựa chọn 1 trong những cách treo cờ Đảng sau đây:

(1) Đối cùng với cờ Đảng, cờ Tổ quốc gồm cán được đặt bên trái lễ đài (nhìn từ dưới lên), tượng chào bán thân quản trị Hồ Chí Minh phía dưới, bên đề nghị cột cờ như Hình 2 (cờ Đảng giải pháp mép trên khoảng 1/4 chiều cao của phông nền; bí quyết mép trái khoảng chừng 1/7 chiều ngang của font nền).

(2) Đối cùng với cờ Đảng, cờ sơn hà trang trí theo hình thức đang cất cánh và cờ xếp

- bề ngoài đang bay (không tạo nên sóng hoặc gồm tạo sóng): địa chỉ cờ Đảng, cờ sơn hà ở bên trái lễ đài, tượng cung cấp thân chủ tịch Hồ Chí Minh đặt lên trên bục cao, phía bên dưới giữa cờ Đảng với cờ giang san sao cho bằng phẳng như Hình 3a hoặc Hình 3b (cờ Đảng phương pháp mép trên khoảng tầm 1/8 độ cao của fonts nền; bí quyết mép trái khoảng tầm 1/10 chiều ngang của phông nền). Đối với hội trường có kích thước nhỏ tuổi hoặc khôn cùng lớn, cờ Đảng, cờ Tổ quốc sắp xếp ở phía trên tượng buôn bán thân quản trị Hồ Chí Minh và giữa fonts nền lễ đài như Hình 4a,b.

- hiệ tượng cờ xếp, áp dụng theo 1 trong các phương thức sau:

+ Cờ xếp dọc (khoảng cách từ mép phải của cờ cho mép trái của phông nền khoảng 1/3 chiều lâu năm phông nền; “Búa-Liềm” cùng ngôi “Sao vàng” phương pháp mép trên khoảng 1/8 chiều cao của fonts nền; cờ giải pháp mép trái khoảng chừng 1/12 chiều ngang của font nền) như Hình 5a.

+ Cờ xếp chéo cánh đơn (“Búa-Liềm” và ngôi “Sao vàng” phương pháp mép trên khoảng 1/8 độ cao của fonts nền; cờ biện pháp mép trái khoảng tầm 1/12 chiều ngang của phông nền) như Hình 5b.

+ Cờ xếp chéo đôi hoặc vẻ ngoài khác cân xứng (“Búa-Liềm” với ngôi “Sao vàng” bí quyết mép bên trên khoảng 1/5 chiều cao của fonts nền; cờ biện pháp mép trái khoảng chừng 1/12 chiều ngang của font nền) như Hình 5c.

Lưu ý: Các khoảng tầm cách: “Búa-Liềm” đến ngôi “Sao vàng”; “Búa-Liềm” mang lại tượng buôn bán thân chủ tịch Hồ Chí Minh; “Búa-Liềm” mang lại mép trên và mép quanh đó phông nền... Mang tính chất tương đối, tùy thuộc vào thực tế form size hội ngôi trường để sắp xếp cho phù hợp, trang trọng, bảo vệ thẩm mỹ. Những khẩu hiệu tuyên truyền vào hội trường hay trực quan ko kể trời phải tất cả dấu chấm than (!) sống cuối.

*

2. Phòng tiếp khách (Khoản 2): Vị trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc bao gồm cán ở phía bên trái phông nền chính (nhìn từ ko kể vào hoặc từ bên dưới lên), tượng chào bán thân quản trị Hồ Chí Minh được đặt trên bục cao, bên dưới bên nên cột cờ như Hình 6.

3. Chống truyền thống (Khoản 3): Bố trí cờ Đảng như Khoản 1, Điều 5, hoặc rất có thể trưng bày long trọng trên tủ, thêm tên tường đảm bảo hài hòa, tương xứng với không gian chung như Hình 7.

4. Khuôn viên (hoặc phía mặt kế bên tòa bên trụ sở làm việc), trung vai trung phong văn hóa, nhà văn hóa truyền thống (Khoản 4)

- Cơ quan, đơn vị chức năng có khuôn viên: Cột cờ được đặt ở trong phần trung tâm, phù hợp với khuôn viên cơ quan, đơn vị chức năng như Hình 8.

- Cơ quan, 1-1 vị không tồn tại khuôn viên (hoặc khuôn viên không bố trí được cột cờ): Cờ Đảng treo trước mái hiên chính của tòa án nhân dân nhà hoặc treo bên trên nóc tòa nhà, bảo vệ vị trí trang trọng, không trở nên che qua đời như Hình 9.

- Trung trung ương văn hóa, đơn vị văn hóa:

+ Khuôn viên có cột cờ: Cờ Đảng treo tại cột riêng biệt như Hình 10; mái hiên bao gồm của trung trung tâm văn hóa, công ty văn hóa hoàn toàn có thể treo cờ hồng (hoặc cờ phướn những màu sắc).

+ Khuôn viên không có cột cờ: Cờ Đảng, cờ quốc gia treo chính giữa trên mái hiên bao gồm của trung trung ương văn hóa, đơn vị văn hóa; theo đó, cờ hồng (hoặc cờ phướn với rất nhiều màu sắc) được treo nhì bên, thấp rộng cờ Đảng như Hình 11.

Điều 6: Khi tổ chức triển khai các chuyển động và sống của Đảng

Thực hiện nay theo Khoản 1, Điều 5, Chương II; đối với Đại hội Đảng, Lễ trao khuyến mãi Huy hiệu Đảng, Lễ tiếp thụ đảng viên new treo hình ảnh Lãnh tụ Các Mác với V.I.Lênin nghỉ ngơi bên cần cờ núi sông (nhìn từ ngoại trừ vào), thiết yếu giữa, phía trên tiêu đề buổi lễ, đảm bảo trang trọng, bằng phẳng với bố cục tổng quan chung như Hình 12.

Điều 7. Trên sảnh khấu, lễ đài tổ chức kỷ niệm các thời điểm dịp lễ lớn, sự kiện định kỳ sử, bao gồm trị - làng mạc hội xung quanh trời

- Nếu không tồn tại cột cờ riêng biệt trước lễ đài (Khoản 2) tiến hành như bên phía trong hội trường hoặc in trên font nền theo Hình 13 hoặc treo trên khung hình sân khấu của lễ đài như Hình 14.

- Tại các sự khiếu nại khi tổ chức lễ đụng thổ, kết thúc giai đoạn, khánh thành gửi vào sử dụng... Của công trình, dự án đầu tư thực hiện như Hình 15.

Điều 8. Trên phố phố, quảng trường, khu vực trung tâm

- Treo cờ trên phố phố triển khai theo Hình 16a,b.

- trên quảng trường, khu trung tâm: Treo thành mặt hàng riêng hoặc xen kẹt cờ Đảng cùng với cờ non sông theo Hình 17a hoặc hoàn toàn có thể sử dụng cờ đuôi cá nền vải vóc đỏ, in hình búa liềm và ngôi sao màu rubi theo mức sử dụng chung, thống nhất, đảm bảo mỹ quan, long trọng như Hình 17b.

*

Điều 9. Bên trên bàn thao tác của cán bộ, công chức chỉ huy trong cơ quan thuộc khối hệ thống chính trị các cấp

- Cán bộ, công chức lãnh đạo trong phòng ban thuộc hệ thống chính trị các cấp cần triển khai nghiêm vấn đề đặt cờ Đảng cùng với cờ non sông trên bàn làm việc.

+ phòng ban Trung ương: Cán bộ, công chức giữ chức vụ từ Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên.

+ những cơ quan cấp cho tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương: Ủy viên Ban chấp hành đảng cỗ cấp tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể và tương tự của tỉnh, thành phố.

+ các cơ quan cấp cho huyện: Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ cấp huyện; trưởng những phòng, ban với trưởng các đơn vị tương đương ở cấp cho huyện.

+ Cơ quan cấp xã: Cán bộ, công chức giữ dùng cho là túng thiếu thư Đảng ủy, Phó túng bấn thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc.

Xem thêm: Hình Nền Miễn Phí Cho Máy Tính, 1997 Hình Ảnh Miễn Phí Của Desktop Background

+ các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân: Cán bộ là chỉ huy đơn vị cấp Trung đoàn và tương tự trở lên.

- Khuyến khích các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ko giữ các chức danh lãnh đạo nêu trên và công dân không thao tác làm việc trong các cơ quan liêu thuộc hệ thống chính trị đặt cờ Đảng, cờ nước non trên bàn có tác dụng việc.

- size cờ Đảng, cờ Tổ quốc bỏ lên bàn thao tác làm việc ở phía đằng trước theo Hình 18 (tùy đk thực tế hoàn toàn có thể thiết kế đế được làm bằng gỗ hoặc chất liệu khác).

Điều 10. Tại doanh nghiệp, hộ tởm doanh, hộ gia đình

- tại doanh nghiệp: Treo cờ tại khuôn viên triển khai theo Hình 8; treo trên trụ sở thực hiện như Hình 9.

- tại nhà riêng hộ kinh doanh, hộ gia đình: việc treo cờ Đảng đảm bảo an toàn trang trọng, cân nặng đối, hài hòa trên cả con đường phố như Hình 19.

- tận nơi chung cư cao tầng: thực hiện như Hình 20.

*

Điều 11. Tại thường thờ, khu lưu niệm, nhà lưu niệm quản trị Hồ Chí Minh và các đồng minh lãnh đạo của Đảng, công ty nước; di tích lịch sử hào hùng cách mạng; nghĩa địa liệt sĩ và công trình xây dựng tưởng niệm liệt sĩ

Cờ Đảng, cờ non nước được treo trên cột cờ vào khuôn viên (Khoản 1) ở quanh vùng chính, địa chỉ trung tâm bảo vệ trang trọng, cân đối như Hình 21a,b; hồ hết nơi chưa có cột cờ nên quan tâm đến xây dựng.

Trong đề bái chính: Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tiến hành theo Khoản 2 như Hình 21c.

Điều 12. Trên nơi tổ chức các hoạt động đối nước ngoài đảng, ngoại giao công ty nước

Việc treo cờ Đảng triển khai theo quy định, hướng dẫn và tùy thuộc vào thỏa thuận, trao đổi, thống duy nhất của các phía bên trong buổi tiếp/hội đàm/ký kết/chiêu đãi. Hiệ tượng trực tiếp tiến hành như Hình 22; hiệ tượng trực tuyến đường thực hiện theo Điểm a, Khoản 1, Điều 5 như Hình 2.

Điều 13. Bài toán cầm, rước cờ Đảng khi tổ chức các hoạt động, mít tinh, diễu binh, diễu hành

Các tư thế vắt cờ, giương cờ, vác cờ, vẫy bằng tay thủ công thực hiện nay như Hình 23a,b,c,d; việc rước cờ vai, rước theo hàng, rước trên kiệu, rước bằng xe theo Hình 24a,b,c,d; rước cờ bay triển khai theo Hình 25a,b.

Điều 14. Khi tổ chức triển khai Lễ Quốc tang

Cờ Đảng treo theo bề ngoài cờ rủ (như áp dụng cờ giang sơn trong lễ tang), nhìn trong suốt thời gian ra mắt lễ tang theo Hình số 26.

Điều 15, Điều 22. Việc thực hiện cờ Đảng, hình hình ảnh cờ Đảng trong trường hợp khác cần có sự đồng ý của Ủy ban quần chúng cùng cấp cho và bảo đảm an toàn ý nghĩa tuyên truyền.

Điều 17. áp dụng trên fonts nền màn hình hiển thị (màn hình Led,...) của hội trường, sảnh khấu lúc tổ chức những sự kiện

Tuân thủ nguyên tắc, bố cục tổng quan cờ Đảng trên Khoản 1, Điều 5, Chương II; riêng biệt đối với hình thức cờ xếp không thể hiện nếp vội vàng trên nền cờ. Lúc tổ chức những sự khiếu nại cần bố trí tượng chào bán thân quản trị Hồ Chí Minh trên sảnh khấu hội trường để trình bày sự tôn kính, trang trọng.

Điều 18. Trên trụ sở cơ quan, đơn vị chức năng của Đảng ở những cấp

Hình hình ảnh cờ Đảng được in, khắc, gắn, đắp nổi làm việc trên cao, địa điểm trung tâm, long trọng nhất của mặt chủ yếu tòa công ty để nhìn rõ và dễ chỉnh trang như Hình 27a,b.

Điều 19. Trên những văn bản, giấy tờ, biểu trưng, ấn phẩm

Hình hình ảnh cờ Đảng, hình tượng “Búa - Liềm” được in, khắc tại đoạn trang trọng, biểu thị sự tôn kính, tương xứng với tính chất, câu chữ trên văn bản, giấy tờ, ấn phẩm, biểu trưng, bằng khen, giấy khen... Của cơ quan, đơn vị như Hình số 28.

Điều 20. Trong video, clip, ứng dụng và qua những phương tiện công nghệ hiện đại

- Cờ Đảng được ghi hình trong các video, clip, trình chiếu giao hàng nhiệm vụ bao gồm trị của các cơ quan, đối chọi vị (Khoản 1) như Hình 29.

- Trình chiếu hình ảnh cờ Đảng bằng các technology tiên tiến (Khoản 2) để tổ chức triển khai sự kiện, trình diễn văn hóa truyền thống - nghệ thuật và thẩm mỹ như Hình 30 phải được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Điều 21. Trên các tượng đài, phù điêu, cụm mô hình cổ động tuyên truyền, trang trí bằng hoa, xếp hình bằng bạn hoặc những vật liệu khác

- Hình ảnh cờ Đảng, hình tượng “Búa - Liềm” vẫn được sản xuất khắc trên những tượng đài, phù điêu, mô hình cổ cồn tuyên truyền... Mang ý nghĩa sâu sắc lịch sử, cân xứng với phong cảnh hiện tại được không thay đổi hiện trạng. Các dự án, công trình, mô hình mới sẽ trong vượt trình đầu tư chi tiêu xây dựng, hình ảnh cờ Đảng, hình tượng “Búa - Liềm” đề xuất đúng cùng với quy bí quyết tại Điều 1, Chương I của biện pháp 99.

- Cờ Đảng và biểu tượng “Búa - Liềm” được chế tác dựng trên các panô, mô hình cổ động tuyên truyền (Khoản 2) rất có thể thực hiện nay theo Hình minh họa với tính thay mặt đại diện 31a,b.

- Cờ Đảng xếp bằng fan hoặc các loại trang bị liệu, phương tiện đi lại khác (Khoản 3), tiến hành theo Hình 32, nhưng mà phải cân xứng với đặc thù sự kiện, mang chân thành và ý nghĩa tuyên truyền.

Điều 23. Những hành vi nghiêm cấm

- phần lớn hành vi xúc phạm, hủy hoại cờ Đảng dưới rất nhiều hình thức, gồm: Viết, vẽ hoặc xé rách, đâm thủng, giẫm đạp, vò nát cờ Đảng hay hành vi có tính chất nhạo báng, phá lỗi cờ Đảng hoặc mọi thủ đoạn khác làm biến dạng cờ Đảng...

- đều hành vi sử dụng cờ Đảng không đúng mục đích, quy cách, bí quyết thức, gồm:

+ thực hiện cờ Đảng không đúng mức sử dụng về kích thước, hình dáng, màu sắc.

+ áp dụng cờ Đảng rách, thủng, vá, dây bẩn, nhăn nhúm. Sử dụng những loại dây tạp, không tương xứng màu sắc nhằm buộc vào cột cờ, cán cờ.

+ Để cờ Đảng đụng đất lúc treo trong nhà, sảnh khấu; treo ngược cờ Đảng.

+ Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc với mọi người trong nhà nhưng không đồng nhất về kích thước.

+ Treo cờ Đảng ở các nơi khuất, buổi tối không bảo đảm an toàn mỹ quan, treo bên trên xe ôtô (trừ trường hợp xe ôtô diễu hành làm công tác tuyên truyền cổ động).

- phần nhiều hành vi in cờ Đảng ở rất nhiều vị trí nhạy cảm cảm, không trang trọng, gồm: in ở tường bẩn; trên khẩu trang, bao lì xì, trên biển số xe; trên các tài liệu, dụng cụ có nội dung không phù hợp...

Điều 24. Tịch thu và cố thế

- vấn đề thu hồi, sửa chữa cờ Đảng không đúng quy cách, bị hỏng tiến hành như Khoản 1, 2, Điều 24. Bao gồm quyền những cấp tuyên truyền, vận bộ động cơ quan, 1-1 vị, tổ chức, hộ mái ấm gia đình tự thu hồi, thay thế cờ Đảng sai quy định, ko để những thế lực thù địch tận dụng chống phá.

- các cơ quan, đối chọi vị, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước: từ thu hồi, thay thế cờ Đảng treo vào khuôn viên cơ quan, đơn vị, biểu hiện tình cảm, trách nhiệm so với Đảng.

- bài toán thu hồi, sửa chữa cờ Đảng không bảo vệ đúng quy giải pháp ở đa số nơi công cộng, trên tuyến đường phố, khu lưu giữ niệm, bên lưu niệm, khu vực di tích lịch sử vẻ vang cách mạng do người đứng đầu chủ yếu quyền các cấp chỉ đạo thực hiện.

* PHỤ LỤC HÌNH ẢNH MINH HỌA