EITHER … OR và NEITHER … NOR là những cấu trúc tiếng Anh thông dụng và khá dễ dàng dùng. Mặc dù nhiên, nó lại hay tạo nhầm lẫn cho người dùng, vày sự “na ná như thể nhau” của cặp trường đoản cú này. Trong bài bác ngày bây giờ giamcanherbalthin.com đã hướng dẫn cho chính mình cách dùng cặp “either … or” với “neither … nor” thần thánh này nhé! Hãy cùng ban đầu nào!


*

I. EITHER …OR

1. Phương pháp dùng

Either … or mang ý nghĩa là “hoặc…hoặc”. Nó được sử dụng để đưa ra khả năng rất có thể xảy ra đồng thời với 2 đối tượng người dùng được nói đến.

Bạn đang xem: Công thức neither nor

2. Cấu trúc và ví dụ

Để sử dụng either … or, chúng ta có thể áp dụng phương pháp sau:

Either + Danh từ/ Đại tự + or + Danh từ/ Đại từ 


Ví dụ:

I want to lớn sit with either Kai or Zoey in the next school year. (Tớ mong muốn ngồi với hay những Kai hay những Zoey trong thời điểm học tới.)

Either he or his sister will go lớn their grandma’s house to pick his brother up. (Hoặc anh ấy hoặc chị của anh ấy ấy sẽ đến nhà bà của họ đến đón em trai anh ấy.) 

II. NEITHER … OR

Cách dùng 

Neither … nor mang ý nghĩa sâu sắc là “không… cũng không”. Cấu trúc này được sử dụng khi bọn họ muốn lấp định mặt khác cả 2 đối tượng người sử dụng được nói đến.

Cấu trúc

Để áp dụng neither … nor, bạn cũng có thể áp dụng cách làm sau:

Neither + Danh từ/ Đại từ bỏ + Nor + Danh từ/ Đại từ

Ví dụ:

My father likes neither coffee nor tea! (Bố tôi không phù hợp cả cafe và trà!)

This job is neither interesting nor fancy. (Công việc này không thú vị và cũng chẳng hấp dẫn.) 

III. Những trường hợp đặc biệt cần lưu ý 

1. Với either … or hoặc neither … nor khi đứng ở phần chủ ngữ

Nếu either …or hoặc neither … nor đứng ở đoạn chủ ngữ thì cồn từ sẽ chia theo nhà ngữ sản phẩm công nghệ hai (đứng sau or). Ví dụ:

Either you or I am right. (Hoặc tôi đúng hoặc các bạn đúng.) 

Neither you nor I am right. (Tôi chẳng đúng và bạn cũng không.) 

Neither Lyn nor her boyfriend knows that they’ve got the highest score. (Cả Lyn và chúng ta trai của của ấy đều lừng chừng là bọn họ đạt điểm trên cao nhất.) 

2. Biến đổi giữa Either … or và Neither … nor

Neither … nor = Not either … or

Ví dụ 1: 

Neither Kien nor bầu passed the exam last year.

=> Not either Kien nor thai passed the exam last year. 

1 giải pháp dùng thông dụng hơn là sử dụng cấu trúc: “and … not … either”. Ví dụ, bọn họ cùng sự chuyển tiếp giữa câu về Kiên với Thái sinh sống trên. 

=> Kien didn’t pass the exam last year & Thai didn’t either.

Xem thêm: Xem Tử Vi Canh Tuất Nam Mạng 1970, Xem Tử Vi Tuổi Canh Tuất Năm 2022 Nam Mạng 1970

Tuyệt đối không sử dụng: “Thai didn’t also!” nhé!

Ví dụ 2: 

My father doesn’t lượt thích either coffee or tea. 

=> My father likes neither coffee or tea. 

Khi either hoặc neither đứng một mình
Neither đứng một mình

Khi neither đứng một mình thì câu sẽ mang nghĩa phủ định. Ví dụ thì:, còn neither với nghĩa là không đối tượng nào trong 2 đối tượng người dùng được nhắc đến. 

Trường hòa hợp này, danh trường đoản cú (đại từ) sống phía sau neither và either nghỉ ngơi dạng số không nhiều và hễ từ phía sau sẽ được chia theo công ty ngữ. 

Ví dụ:

Neither parent came to lớn pick him up. (The mother didn’t come và the father didn’t come.)

Neither shirt fits me. (There are two shirts & not one of them fits me.)

Either đứng một mình 

Trong trường thích hợp này thì vẫn vẫn mang nghĩa phủ định cùng either sẽ với nghĩa là một trong những trong những đối tượng người tiêu dùng nhắc đến. Danh từ bỏ (đại từ) làm việc phía sau either nghỉ ngơi dạng số ít và đụng từ phía sau sẽ được chia theo chủ ngữ. 

Either person in this class is under 15. (Một trong số những tín đồ ở trong lớp này dưới 15.) 

Either cát is mine. (Một trong các những bé mèo là của tôi.)

IV. BÀI TẬP

In this match, you _______ win _______ lose. It depends on you._______ Kai _______ Luke will help you with your homework. They are both busy right now.This is my final offer. You _______ take it _______ leave it.When I go lớn Billie restaurant, I will eat _______ beef _______ roast chicken. Both are my favorites.His mother believed _______ his husband _______ his friend. She thought that both were lying.I need _______ your help _______ your compassion. I can perfectly handle my work all alone._______ Zed _______ Lucy will write the report. Just ask one of them._______ you return the stuffs you had stolen _______ I’ll call the cop.My grandmother can _______ read _______ write. She is illiterate.You can use _______ this phone _______ the other one. Someone must fix them first.

Đáp án:

Either …orNeither … norEither … orEither … orNeither … norNeither … norEither … orEither … orNeither … norNeither … nor

Trên phía trên là toàn cục các nội dung về neither nor cùng either or rồi, mặc dù nhiên, con kiến thức về cách dùng either với neither vẫn còn tương đối nhiều nhé, các bạn có thể đọc thêm 2 bài bác dưới đây.

Còn nếu như bạn vẫn không thể hiểu và thành thạo những nội dung này, bạn hãy thử yên cầu một phương thức khác học khác trên khoá học Online của giamcanherbalthin.com hoặc qua cuốn sách giờ đồng hồ Anh cơ bản của giamcanherbalthin.com nhé. Chắc chắn rằng, với một phương pháp, trong suốt lộ trình phù hợp, có thể chắn bạn sẽ có thể thay trọn mọi kiến thức và kỹ năng tiếng Anh giao tiếp.