*
*
*
*
*
*
*
*

Những hợp chất nào dưới đây có đồng phân hình học tập (cis-trans)?

CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5(IV);

C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V)


Cho các chất sau: CH2=CH–CH2–CH2–CH=CH2; CH2=CH–CH=CH–CH2–CH3;

CH3–C(CH3)=CH–CH3; CH2=CH–CH2–CH=CH2; CH3–CH2–CH=CH–CH2–CH3;

CH3–C(CH3)=CH–CH3–CH3; CH3–CH2–C(CH3)=C(C2H5)–CH(CH3)2; CH3-CH=CH-CH3.

Bạn đang xem: Công thức phân tử tổng quát của anken là

Số chất có đồng phân hình học là


Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4); đông đảo chất làm sao là đồng phân của nhau?


3 hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, trọng lượng phân tử của Z vội 2 lần cân nặng phân tử của X. X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng


Cho các nhận xét sau:

(1) Anken là hiđrocacbon nhưng phân tử bao gồm chứa 1 liên kết đôi C=C.

(2) hầu hết hiđrocacbon gồm công thức phân tử là CnH2n là anken.

(3) Anken là hiđrocacbon ko no, mạch hở bao gồm CTPT CnH2n.

Xem thêm: Certified Pre-Owned Là Gì ? Có Đáng Mua Không? Apple Certified Pre

(4) Anken là hiđrocacbon mạch hở tất cả chứa 1 links đôi C=C, còn sót lại là links đơn.

Những phát biểu đúng là


Cho hình vẽ biểu thị thí nghiệm pha chế Y từ hỗn hợp X.

*

X có thể chứa


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.