Đối cùng với vô cơ hay chỉ sử dụng 2 phương pháp: khối lượng mol vừa đủ (M) với hóa trị trung bình.

Bạn đang xem: Công thức tính khối lượng mol trung bình

1. Phương thức khối lượng mol vừa đủ (M):

* Khái niệm:

Khối lượng mol vừa đủ (KLMTB) của các thành phần hỗn hợp là khối lượng của một mol hỗn hợp đó.

Công thức tính KLMTB:

$overline M = fracm_hhn_hh = fracM_1n_1 + M_2n_2 + ... + M_in_in_1 + n_2 + ... + n_ileft( 1 ight)$

Trong kia :

$m_hh$ là tổng thể gam của láo lếu hợp.

$n_hh$là tổng cộng mol của láo hợp.

$M_1,M_2,M_i$ là khối lượng mol của các chất trong láo hợp.

$n_1,n_2,...n_i$ là số mol tương ứng của các chất.

Xem thêm: Những Phần Mềm Cần Thiết Cho Win 10 Mới Nhất 2020, Những Phần Mềm Cần Thiết Sau Khi Cài Lại Windows

* Đối với chất khí bởi thể tích tỉ lệ thành phần với số mol đề nghị (1) được viết lại:

$overline M = fracM_1V_1 + M_2V_2 + ... + M_iV_iV_1 + V_2 + ... + V_ileft( 2 ight)$

* Với:$V_1,V_2,...V_i$ lần lượt là thể tích những chất khí tương ứng.

Từ (1) và (2) suy ra: $overline M = M_1x_1 + M_2x_2 + ... + M_ix_ileft( 3 ight)$

Với là nhân tố % số mol hoặc thể tích (nếu các thành phần hỗn hợp khí) tương ứng của các chất cùng được mang theo số thập phân ( tức thị 100% ứng cùng với X = 1).

Chú ý: Nếu hỗn hợp chỉ có hai chất có trọng lượng mol tương xứng $M_1$ và $M_2$ thì các công thức (1), (2), (3) được viết dưới dạng:

(1) suy ra

$overline M = fracM_1n_1 + M_2left( n - n_i ight)n$

(2) suy ra

$overline M = fracM_1V_1 + M_2left( V - V_i ight)V$

(3) suy ra

$overline M = M_1x + M_2left( 1 - x ight)$

Trong kia $n_1,V_1,x$là số mol, thể tích, yếu tố % về số mol hoặc thể tích (hỗn vừa lòng khí) của chất thứ $M_1$.

c. Tính chất:

- $overline M $không yêu cầu là hằng số mà có giá trị nhờ vào vào nguyên tố về lượng các chất trong lếu láo hợp.

- $overline M $luôn phía bên trong khoảng trọng lượng mol phân tử của chất nhỏ dại nhất và lớn nhất.

$M_min

- hỗn hợp hai hóa học A, B bao gồm có nguyên tố tính theo số mol tương xứng là a%,b% thì:

*

2. áp dụng trong giải toán:

Trong vô cơ, thường gặp gỡ các dạng toán xác định cân nặng nguyên tử của 2 sắt kẽm kim loại thuộc thuộc phân nhóm chủ yếu và nằm 2 chu kỳ tiếp nối nhau; xác định thành phần hỗn hợp muối thuộc 1 cation hoặc thuộc 1 anion; xác minh % số lượng mỗi đồng vị 1 nguyên tố; % thể tích những khí trong láo hợp.

* Chú ý: Ngoài phương thức trị số vừa phải trên ta còn phương pháp số phân tử trung bình

$sum olimits_hạt e + phường + n = 2Z + N $

Với những nguyên tử đồng vị bền ($Z le 82$) ta luôn có:

$Z le N le 1,5Z$

Giả sử vào nguyên tử số phân tử $n=p=e=Z.$ $sum olimits_hạt = 3overline Z Rightarrow overline Z = sum olimits_hạt /3 Rightarrow Z = $ phần nguyên của $overline Z $.