Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài số 14 vào loạt bài học 25 Bài thành ngữ tiếng Anh tiếp xúc mỗi ngày 2019.

Bạn đang xem: Crunch time là gì

Đang xem: Crunch time là gì

Các nhiều tự này đều là mọi cụm từ cực kỳ thịnh hành trong cuộc truyện trò mỗi ngày ở The United States of American (USA) hoặc United Kingdom (UK). Mọi bạn đang nghe thấy chúng trong các bộ phim truyền hình cùng chương trình TV với hoàn toàn có thể áp dụng chúng để triển khai mang đến giờ Anh của bản thân như là với tiếng của bạn phiên bản ngữ rộng.

Như đang nói trong bài xích đầu, các lời nói thành ngữ sẽ được đặt vào yếu tố hoàn cảnh một mẩu chuyện ví dụ. Nếu các bạn làm sao không hiểu rõ vui lòng phát âm lại trên đây: Lời ra mắt đa số thành ngữ giờ đồng hồ Anh giao tiếp mỗi ngày.

Các câu chính:

1. Câu thành ngữ số 1: (to) break up with (someone) 2. Câu thành ngữ số 2: (to) crank out 3. Câu thành ngữ số 3: crunch time 4. Câu thành ngữ số 4: Give me a break! 5. Câu thành ngữ số 5: go ahead 6. Câu thành ngữ số 6: bead over heels in love 7. Câu thành ngữ số 7: love sầu at first sight 8. Câu thành ngữ số 8: (to) make out 9. Câu thành ngữ số 9: (khổng lồ be) nuts about 10. Câu thành ngữ số 10: (to lớn have a) one-traông xã mind 11. Câu thành ngữ số 11: (to) plug away (at something) 12. Câu thành ngữ số 12: (to) treat (someone) lượt thích dirt

*

Ưu đãi khóa đào tạo ngoại ngữ trên NNYC

Ý nghĩa những thành ngữ giờ đồng hồ Anh giao tiếp từng ngày vào bài

1. Câu thành ngữ số 1: (to) break up with (someone)

– Nghĩa tiếng Anh: lớn kết thúc a relationship with a romantic partner

– Nghĩa giờ Việt: chấm dứt mối quan hệ yêu đương

Ví dụ 1: When Nicole’s boyfrikết thúc told her he didn’t want khổng lồ see her anymore, she replied, “I can’t believe you’re breaking up with me!”

Ví dụ 2: After dating her boyfriend Dan for four years, Erica finally decided khổng lồ break up with hlặng.

2. Câu thành ngữ số 2: (to) crank out

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: lớn produce rapidly or in a routine manner

– Nghĩa tiếng Việt: tạo thành nkhô hanh ra nhiều thứ, tạo nên đồ gia dụng gì lập cập tốt theo thói quen thường lệ

Ví dụ 1 : Last night, Nicole cranked out 200 signs for her chiến dịch.

Ví dụ 2: We just bought a new printer at work. It can crank out trăng tròn pages per minute.

3. Câu thành ngữ số 3: crunch time

– Nghĩa tiếng Anh: a short period when there’s high pressure to lớn achieve sầu a result

– Nghĩa giờ Việt: Một thời điểm nđính cùng với áp lực nặng nề cao nhằm có được thành quả

Ví dụ 1: The entire month of December is crunch time for Santa Claus.

Ví dụ 2: May is crunch time for many students. It’s when they have sầu their final exams.

4. Câu thành ngữ số 4: Give sầu me a break!

– Nghĩa tiếng Anh: that’s ridiculous; that’s outrageous

– Nghĩa giờ Việt: vô lý, khó khăn tin, kỳ quặc, đừng quá khắt khe, hãy mang lại tôi một cơ hội khác

Ví dụ 1: You want me khổng lồ pay $3 for one cookie? Give me a break!

Ví dụ 2: You expect me to lớn believe sầu that excuse? Give sầu me a break!

5. Câu thành ngữ số 5: go ahead

– Nghĩa tiếng Anh: to continue; to proceed without hesitation

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: thao tác làm việc gì đó mà không có băn khoăn, tiếp tục

Ví dụ 1: We have sầu more than enough food for dinner. Go ahead và invite your frikết thúc to join us.

Ví dụ 2: Let’s go ahead & buy our plane tickets now.

6. Câu thành ngữ số 6: head over heels in love

– Nghĩa tiếng Anh: very much in love

– Nghĩa giờ Việt: yêu say đắm

Ví dụ 1: During the first years of their marriage, Brad & Jennifer were head over heels in love with each other.

Ví dụ 2: Sara is head over heels in love with Mark. Unfortunately, he doesn’t even know her name!

7. Câu thành ngữ số 7: love sầu at first sight

– Nghĩa tiếng Anh: an immediate attraction

– Nghĩa giờ Việt: yêu thương từ bỏ chiếc nhìn đầu tiên

Ví dụ 1: It took Allison several months khổng lồ fall in love with Karl. It wasn’t love at first sight.

Xem thêm: Avast Mobile Security 6 - Avast Mobile Security Activation Code

Ví dụ 2: Tony liked Tara immediately. It was love sầu at first sight!

8. Câu thành ngữ số 8: (to) make out

– Nghĩa tiếng Anh: khổng lồ kiss with much passion

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: hôn say đắm

Ví dụ : Ted và Amber started making out at the stoplight và didn’t realize that the light had turned green.

Lưu ý: “Make out” còn có nghĩa khác:

1) To manage. How did you make out at the doctor’s today?

2) To understand or see with difficulty. It was so foggy, I could barely make out the street signs.

3) To prepare a kiểm tra or other payment. Please make out a check for this month’s rent.

9. Câu thành ngữ số 9: (to be) nuts about

– Nghĩa tiếng Anh: to lớn lượt thích very much

– Nghĩa tiếng Việt: rất là thích

Ví dụ 1: Ted has every single Metallica album – he’s nuts about that bvà.

Ví dụ 2: We’re just nuts about our new neighbors. We have sầu them over for dinner once a month.

Từ đồng nghĩa: crazy about

10. Câu thành ngữ số 10: (khổng lồ have sầu a) one-trachồng mind

– Nghĩa tiếng Anh: having all thoughts directed to lớn just one thing or activity; focused on just one thing

– Nghĩa giờ Việt: chỉ Để ý đến về một vấn đề, một lợi ích

Ví dụ 1: Ryan thinks about football all the time. He’s got a one-traông xã mind.

Ví dụ 2: Mia has a one-track-mind. She thinks about boys all the time.

11. Câu thành ngữ số 11: (to) plug away (at something)

– Nghĩa giờ Anh: khổng lồ proceed with a boring or routine task; to keep trying

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt:

Ví dụ 1: Only 842 more cookies khổng lồ bake. Let’s keep plugging away!

Ví dụ 2: Don’t give sầu up on chemistry class. If you keep plugging away, you will eventually learn the material.

12. Câu thành ngữ số 12: (to) treat (someone) lượt thích dirt

– Nghĩa giờ Anh: lớn behave sầu in a nasty way towards someone; khổng lồ treat someone poorly

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: cư xử với ai đó một cách tồi tàn, xử tệ với ai đó

Ví dụ 1: Notoàn thân was surprised when Nicole’s boyfrikết thúc broke up with her, since she treated him like dirt.

Ví dụ 2: I feel sorry for Jeffrey. The kids at school are very nasty lớn him. They really treat hyên like dirt.

bởi thế bọn họ vẫn dứt bài số 14. Các các bạn hãy học tiếp bài xích số 15 nhằm tìm hiểu hơn nữa.

Xem thêm: Sự Thật Về "Hoàn Châu Cách Cách": " Hạ Tử Vy Trong Lịch Sử Trung Quốc

Hy vọng những bạn có thể sử dụng thành thục các thành ngữ tiếng Anh trong tiếp xúc mặt hàng ngày nhằm ship hàng xuất sắc hơn đến công việc cùng cuộc sống.