*

Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

Bài 6 (SGK trang 45)

Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây?

A. Lực kế

B. Công tơ điện

C. Nhiệt kế

D. Ampe kếLỚP 7 HỌC RỒI MÀ


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Cường độ điện trường được đo bằng dụng cụ nào sau đây?

A.Lực kế

B.Công cơ điện

C.Nhiệt kế

D.Ampe kế.

Bạn đang xem: Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào


Dùng một mini ampe kế đo cường độ dòng điện I B qua cực bazơ, và một ampe kế đo cường độ dòng điện I C qua côlectơ của tranzto. Kết quả nào sau đây là không đúng? A. I B tăng thì I C tăng. B. I B tăng thì I C giảm C. I B giảm thì I C giảm D. ...

Dùng một mini ampe kế đo cường độ dòng điện I B qua cực bazơ, và một ampe kế đo cường độ dòng điện I C qua côlectơ của tranzto. Kết quả nào sau đây là không đúng?

A. I B tăng thì I C tăng.

B. I B tăng thì I C giảm

C. I B giảm thì I C giảm

D. I B rất nhỏ thì I C cũng nhỏ


Dùng một mini ampe kế đo cường độ dòng điện I B qua cực bazơ, và một ampe kế đo cường độ dòng điện I C qua côlectơ của tranzto. Kết quả nào sau đây là không đúng? A. I B tăng thì I C tăng B. I B tăng thì I C giảm C. I B giảm thì I C giảm D. I B rất nhỏ thì ...

Dùng một mini ampe kế đo cường độ dòng điện I B qua cực bazơ, và một ampe kế đo cường độ dòng điện I C qua côlectơ của tranzto. Kết quả nào sau đây là không đúng?

A. I B tăng thì I C tăng

B. I B tăng thì I C giảm

C. I B giảm thì I C giảm

D. I B rất nhỏ thì I C cũng nhỏ


Bài 5 (SGK trang 49)

Chọn câu đúng.

Điện năng tiêu thụ được đo bằng.

A. Vồn kế.

B. Công tơ điện.

Xem thêm: Kết Quả Tìm Kiếm " Sống Chung Với Mẹ Chồng Tập 20, Sống Chung Với Mẹ Chồng

C. Ampe kế.

D. Tĩnh điện kế.


Dùng một mini ampe kế đo cường độ dòng điện I qua điôt, và một vôn kế đo hiệu điện thế U AK giữa hai cực A(anôt) và K(catôt) của điôt. Kết quả nào sau đây là không đúng? A. U AK = 0 thì I = 0. B. U AK > 0 thì I = 0. C. U AK 0 thì I >...

Dùng một mini ampe kế đo cường độ dòng điện I qua điôt, và một vôn kế đo hiệu điện thế U AK giữa hai cực A(anôt) và K(catôt) của điôt. Kết quả nào sau đây là không đúng?

A. U AK = 0 thì I = 0.

B. U AK > 0 thì I = 0.

C. U AK

D. U AK > 0 thì I > 0.


Dùng một mini ampe kế đo cường độ dòng điện I qua điôt, và một vôn kế đo hiệu điện thế U A K giữa hai cực A(anôt) và K(catôt) của điôt. Kết quả nào sau đây là không đúng? A. U A K = 0 thì I = 0. B. U A K > 0 thì I = 0 C. U A K 0 thì I >...

Dùng một mini ampe kế đo cường độ dòng điện I qua điôt, và một vôn kế đo hiệu điện thế U A K giữa hai cực A(anôt) và K(catôt) của điôt. Kết quả nào sau đây là không đúng?

A. U A K = 0 thì I = 0.

B. U A K > 0 thì I = 0

C. U A K

D. U A K > 0 thì I > 0


Dùng một mini ampe kế đo cường độ dòng điện I qua điôt, và một vôn kế đo hiệu điện thế U AK giữa hai cực A(anôt) và K(catôt) của điôt. Kết quả nào sau đây là không đúng? A. U AK = 0 thì I = 0 B. U AK > 0 và tăng thì I > 0 và cũng tăng C. U AK > 0 và giảm thì I > 0 và cũng giảm D. U AK Dùng một mini ampe kế đo cường độ dòng điện I qua điôt, và một vôn kế đo hiệu điện thế U AK giữa hai cực A(anôt) và K(catôt) của điôt. Kết quả nào sau đây là không đúng?

A. U AK = 0 thì I = 0

B. U AK > 0 và tăng thì I > 0 và cũng tăng

C. U AK > 0 và giảm thì I > 0 và cũng giảm

D. U AK


#Vật lý lớp 11
1
Vũ Thành Nam

Chọn: D

Hướng dẫn: Xem đường đặc trưng vôn – ampe của điôt bán dẫn


Đúng(0)
Dùng một mini ampe kế đo cường độ dòng điện I qua điôt, và một vôn kế đo hiệu điện thế U A K giữa hai cực A(anôt) và K(catôt) của điôt. Kết quả nào sau đây là không đúng? A. U A K = 0 thì I = 0 B. U A K > 0 và tăng thì I > 0 và cũng tăng C. U A K > 0 và giảm thì I > 0 và cũng giảm D. U A K ...
Đọc tiếp

Dùng một mini ampe kế đo cường độ dòng điện I qua điôt, và một vôn kế đo hiệu điện thế U A K giữa hai cực A(anôt) và K(catôt) của điôt. Kết quả nào sau đây là không đúng?

A. U A K = 0 thì I = 0

B. U A K > 0 và tăng thì I > 0 và cũng tăng

C. U A K > 0 và giảm thì I > 0 và cũng giảm

D. U A K


#Vật lý lớp 11
1
Vũ Thành Nam

Chọn D

Xem đường đặc trưng vôn – ampe của điôt bán dẫn


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần Tháng Năm

giamcanherbalthin.com


Học liệu Hỏi đáp
Các khóa học có thể bạn quan tâm ×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ
(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàng Đóng