- Chọn bài bác -Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài xích 1 có đáp án năm 2021 bắt đầu nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài 2 tất cả đáp án năm 2021 new nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài 4 gồm đáp án năm 2021 bắt đầu nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài xích 5 gồm đáp án năm 2021 bắt đầu nhất
Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 6 tất cả đáp án năm 2021 bắt đầu nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài 7 gồm đáp án năm 2021 mới nhất
Trắc nghiệm Sinh học 7 bài xích 8 có đáp án năm 2021 mới nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài xích 9 có đáp án năm 2021 mới nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài bác 10 tất cả đáp án năm 2021 new nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài bác 11 có đáp án năm 2021 mới nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài bác 12 tất cả đáp án năm 2021 new nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài xích 13 bao gồm đáp án năm 2021 mới nhất
Trắc nghiệm Sinh học 7 bài xích 14 tất cả đáp án năm 2021 new nhất
Trắc nghiệm Sinh học 7 bài bác 15 gồm đáp án năm 2021 mới nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài xích 17 tất cả đáp án năm 2021 new nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài 18 gồm đáp án năm 2021 mới nhất
Trắc nghiệm Sinh học 7 bài xích 19 bao gồm đáp án năm 2021 bắt đầu nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài bác 21 bao gồm đáp án năm 2021 new nhất
Trắc nghiệm Sinh học 7 bài xích 22 gồm đáp án năm 2021 mới nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài bác 24 có đáp án năm 2021 new nhất
Trắc nghiệm Sinh học 7 bài xích 25 có đáp án năm 2021 mới nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài 26 tất cả đáp án năm 2021 bắt đầu nhất
Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 27 tất cả đáp án năm 2021 new nhất
Trắc nghiệm Sinh học 7 bài bác 29 gồm đáp án năm 2021 mới nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài bác 31 có đáp án năm 2021 new nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài 33 có đáp án năm 2021 new nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài 34 tất cả đáp án năm 2021 mới nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài xích 35 có đáp án năm 2021 mới nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài xích 37 tất cả đáp án năm 2021 bắt đầu nhất
Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 38 tất cả đáp án năm 2021 mới nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài 39 tất cả đáp án năm 2021 bắt đầu nhất
Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 40 tất cả đáp án năm 2021 bắt đầu nhất
Trắc nghiệm Sinh học 7 bài xích 41 tất cả đáp án năm 2021 bắt đầu nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài bác 43 gồm đáp án năm 2021 new nhất
Trắc nghiệm Sinh học 7 bài bác 44 có đáp án năm 2021 mới nhất
Trắc nghiệm Sinh học 7 bài bác 46 có đáp án năm 2021 new nhất
Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 47 tất cả đáp án năm 2021 new nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài xích 48 gồm đáp án năm 2021 bắt đầu nhất
Trắc nghiệm Sinh học 7 bài xích 49 gồm đáp án năm 2021 bắt đầu nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài bác 50 gồm đáp án năm 2021 new nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài xích 51 gồm đáp án năm 2021 bắt đầu nhất
Trắc nghiệm Sinh học 7 bài bác 54 có đáp án năm 2021 new nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài bác 55 tất cả đáp án năm 2021 new nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài bác 56 có đáp án năm 2021 bắt đầu nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài 57 có đáp án năm 2021 bắt đầu nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài 58 tất cả đáp án năm 2021 mới nhất
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài 59 gồm đáp án năm 2021 mới nhất

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Bài 9: Đa dạng của ngành ruột khoang

Câu 1: phần nhiều các chủng loại ruột khoang sống ở

A.sông.

Bạn đang xem: Đặc điểm nào sau đây không có ở hải quỳ

B.biển.

C.ao.

D.hồ.


Câu 2: Những thay mặt thuộc ngành ruột vùng sống ở hải dương gồm:

A.Sứa, Thuỷ tức, Hải quỳ

B.Sứa, san hô, mực

C.Hải quỳ,Thuỷ tức, Tôm

D.Sứa, San hô, Hải quỳ


Lời giải

Những thay mặt thuộc ngành ruột vùng sống sống biển gồm Sứa, San hô, Hải quỳ.

Đáp án yêu cầu chọn là:D


Câu 3: Đặc điểm nào tiếp sau đây có làm việc sứa?

A.Miệng nghỉ ngơi phía dưới.

B.Di chuyển bằng tua miệng.

C.Cơ thể dẹp hình lá.

D.Không có tế bào tự vệ.


Lời giải

Đặc điểm bao gồm ở sứa là miệng ngơi nghỉ phía dưới. Lúc di chuyển, sứa co bóp dù→đẩy nước ra qua lỗ mồm → tiến về phía trước và ngược lại.

Đáp án buộc phải chọn là:A


Câu 4: Điền cụm từ thích hợp vào nơi trống để hoàn thành xong nghĩa câu sau : …(1)… của sứa dày lên làm khung hình sứa …(2)… và để cho …(3)… bị thu không lớn lại, thông cùng với lỗ miệng quay về phía dưới.


A.(1) : vùng tiêu hóa ; (2) : dễ nổi ; (3) : tầng keo

B.(1) : vùng tiêu hóa ; (2) : dễ chìm xuống ; (3) : tầng keo

C.(1) : lớp keo dính ; (2) : dễ nổi ; (3) : vùng tiêu hóa

D.(1) : bề mặt keo dính ; (2) : dễ chìm xuống ; (3) : vùng tiêu hóa


Lời giải

Tầng keo của sứa dày lên làm khung người sứa dễ nổi và làm cho khoang tiêu hóa bị thu bé nhỏ lại, thông cùng với lỗ miệng trở lại phía dưới.

Đáp án buộc phải chọn là:C


Câu 5: Sứa lượn lờ bơi lội trong nước nhờ

A.Tua miệng trở nên tân tiến và cử động linh hoạt

B.Dù có tác dụng co bóp

C.Cơ thể có tỉ trọng giao động nước

D.Cơ thể hình dù, đối xứng tỏa tròn


Câu 6: Đặc điểm nào tiếp sau đây không có ở hải quỳ?

A.Kiểu ruột hình túi.

B.Cơ thể đối xứng toả tròn.

C.Sống thành tập đoàn.

D.Thích nghi với lối sống bám.


Lời giải

Đặc điểm sống thành tập đoàn không có ở hải quỳ nhưng hải quỳ phụ thuộc vào tôm ở dựa vào mà di chuyển được với xua đuổi kẻ thù, giúp loài tôm nhút nhát này tồn tại. Sống thành tập đoàn có nghỉ ngơi san hô.

Đáp án nên chọn là:C


Câu 7: Điền các từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành nghĩa câu sau : Ở san hô, khi chế tác …(1)… thì khung người con không bóc rời nhưng mà dính với khung người mẹ khiến cho …(2)… sinh vật biển có …(3)… thông với nhau.

A.(1) : mọc chồi ; (2) : tập đoàn ; (3) : khoang ruột

B.(1) : phân song ; (2) : cụm ; (3) : tầng keo

C.(1) : tiếp phù hợp ; (2) : nhiều ; (3) : khoang ruột

D.(1) : mọc chồi ; (2) : tập đoàn lớn ; (3) : tầng keo


Lời giải

Ở san hô, khi sinh sản mọc chồi thì khung người con không tách rời cơ mà dính với cơ thể mẹ tạo nên tập đoàn sinh vật biển có khoang bụng thông cùng với nhau.

Đáp án nên chọn là:A


Câu 8: Đặc điểm nào dưới đây có ở san hô ?

A.Cơ thể hình dù.

B.Là động vật ăn thịt, có các tế bào gai.

C.Luôn sống đối chọi độc.

D.Sinh sản vô tính bằng cách tiếp hợp.


Câu 9: Đâu là điểm không giống nhau giữa hải quỳ cùng san hô?

A.Hải quỳ có khả năng di chuyển còn sinh vật biển thì không.

B.Hải quỳ có khung hình đối xứng toả tròn còn san hô thì đối xứng nhị bên.

C.Hải quỳ có đời sống đơn côi còn sinh vật biển sống thành tập đoàn.

D.San hô tất cả màu sắc bùng cháy còn hải quỳ có khung hình trong suốt.


Câu 10: Sinh sản hình dạng này chồi ở sinh vật biển khác thuỷ tức ngơi nghỉ điểm nào?

A. San hô nảy chồi, khung hình con bóc khỏi bố mẹ khi còn non; thuỷ tức nảy chồi, khung người con bóc khỏi phụ huynh khi trưởng thành.

B.San hô nảy chồi, khung hình con không tách bóc khỏi ba mẹ; thuỷ tức nảy chồi, lúc chồi trưởng thành và cứng cáp sẽ tách khỏi khung người mẹ sống độc lập.

Xem thêm: Top 15 Cuốn Sách Luyện Tiếng Anh, 5 Cuốn Sách Tiếng Anh Hay Và Dễ Đọc

C.San hô nảy chồi, khung hình con bóc tách khỏi bố mẹ khi trưởng thành và cứng cáp ; thuỷ tức khi chồi trưởng thành và cứng cáp vẫn không tách bóc khỏi cơ thể mẹ sinh sống độc lập.

D.San hô nảy chồi, cơ thể con không bóc tách khỏi phụ huynh ; thuỷ tức khi chồi chưa trưởng thành và cứng cáp đã bóc khỏi khung hình mẹ sống độc lập.


Lời giải

San hô nảy chồi, khung hình con không bóc tách khỏi cha mẹ; thuỷ tức nảy chồi, lúc chồi cứng cáp sẽ tách bóc khỏi khung người mẹ sinh sống độc lập

A. Cơ thể hình trụ B. ăn động vật hoang dã nhỏ C. Tua mồm xếp đối xứng D. Cơ thể hình dù... - giamcanherbalthin.com
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

đặc điểm nào tiếp sau đây không tất cả ở hải quỳ
A. Khung người hình trụ
B. ăn động vật nhỏ
C. Tua mồm xếp đối xứng
D. Khung hình hình dù


*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu trả lời mà bạn cần!
Đặc điểm nào sau đây của sứa để bắt mồi cùng tự vệ : a/ khung hình đối xứng toả tròn. B/ khung hình hình dù, miệng sống dưới. C/ bao gồm tế bào tua độc . D / các tua...

Đặc điểm nào tiếp sau đây của sứa nhằm bắt mồi cùng tự vệ :

a/ khung người đối xứng toả tròn. B/ khung hình hình dù, miệng làm việc dưới.

*

c/ tất cả tế bào tua độc . D / các tua miệng


Ai giúp mình câu này với
Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không bao gồm ở hải quỳ
A. Khung người đối xứng toả tròn. B. Dạng hình ruột hình túi.C.Thích nghi với lối sống bám. D. Sống thành tập...

Ai góp mình câu này với

Câu 5: Đặc điểm nào tiếp sau đây không tất cả ở hải quỳ

A. Khung người đối xứng toả tròn. B. Hình trạng ruột hình túi.

C.Thích nghi với lối sống bám. D. Sống thành tập đoàn.


Thủy tức có dạng hình ngoài như thế nào: A. Khung hình thủy tức hình tròn dài, phần dưới gọi là đế, dính vào giá thể.B. Gồm hình dù, đi chuyển bằng phương pháp có bóp đi dù
C. Phần trên tất cả lỗ miệng, bao bọc có các tua miệng tỏa ra, khung người đối xứng lan tròn
D. Cả A với B đông đảo đúng
Loài thuỷ tức bao gồm đặc điểm:A. Cơ thể đối xứng 2 bên có tương đối nhiều tua, thành khung hình có 2 lớp.B. Khung người có đối xứng toả tròn, miệng là nơi lấy thức ăn uống và thải bã.C. Bơi rất cấp tốc trong nước đối xứng toả tròn miệng có không ít tua bao gồm 3 lớp.D. Sinh sống bám các vật làm việc nước, đối xứng 2 bên, miệng lấy thức ăn uống và thải...

Loài thuỷ tức gồm đặc điểm:

A. Khung hình đối xứng 2 bên có nhiều tua, thành cơ thể có 2 lớp.

B. Cơ thể có đối xứng toả tròn, mồm là vị trí lấy thức ăn và thải bã.

C. Bơi rất cấp tốc trong nước đối xứng toả tròn miệng có rất nhiều tua có 3 lớp.

D. Sinh sống bám các vật sinh hoạt nước, đối xứng 2 bên, miệng lấy thức nạp năng lượng và thải ba


- Ghi rõ tên ngành của 5 nhóm động vật hoang dã vào khu vực để trống trên hình. - đề tên loài động vật vào chỗ trống ở dưới mỗi hình. Ngành ....... Đặc điểm Ngành ........ Đặc điểm các ngành ...... Đặc điểm Đại diện ....... - tất cả roi - có rất nhiều hạt diệp lục Đại diện ....... - cơ thể hình trụ - có rất nhiều tua mồm - thông thường sẽ có vách xương đá vôi Đại diện ....... ...

- Ghi rõ tên ngành của 5 nhóm động vật vào địa điểm để trống bên trên hình.

- ghi tên loài động vật hoang dã vào khu vực trống ở dưới mỗi hình.

Ngành ....... Đặc điểm Ngành ........ Đặc điểm Các ngành ...... Đặc điểm
Đại diện .......

- bao gồm roi

- có không ít hạt diệp lục

Đại diện .......

- khung hình hình trụ

- có rất nhiều tua miệng

- thường có vách xương đá vôi

Đại diện .......

- khung người dẹp

- thường hình lá hoặc kéo dài

Đại diện .......

- gồm chân giả

- những không bào

- luôn luôn luôn thay đổi hình

Đại diện .......

- khung hình hình chuông

- Thùy miệng kéo dài

Đại diện .......

- khung người hình ống nhiều năm thuôn 2 đầu

- tiết diện ngang tròn

Đại diện .......

- gồm miệng với khe miệng

- những lông bơi

Đại diện .......

- cơ thể hình trụ

- có tua miệng

Đại diện .......

- khung người phân đốt

- tất cả chân bên hoặc tiêu giảm

Ngành ....... Đặc điểm Ngành ........ Đặc điểm
Đại diện ....... Vỏ đá vôi xoắn ốc, gồm chân lẻ Đại diện .......

- tất cả cả chân bơi, chân bò

Bài viết liên quan

ghế massage giá rẻ| Nổ hũ đổi thưởng - Nohu88| MIG8 MOBI | https://nhacai789bet.co/ |