ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ CHÍNH THỨC năm 2022 được chào làng đối cùng với từng ngành nghề cụ thể như sau


Điểm chuẩn trường Đại học tập Sao Đỏ 2022 thỏa thuận được bgh nhà trường ra mắt kèm theo danh sách trúng tuyển chọn và thông tin tuyển sinh Cao đẳng cụ thể như dưới đây. Mời sỹ tử theo dõi. Trường Đại học Sao Đỏ vừa công bố điểm chuẩn Đại học tập 2022 hệ thiết yếu quy và list trúng tuyển tin tức tới thí sinh.

*

Điểm chuẩn Đại học tập Sao Đỏ Xét Theo tác dụng Thi THPT tổ quốc 2022

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 16,00

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 16,00

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201

Điểm chuẩn: 17,00

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm chuẩn: 17,00

Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử

Mã ngành: 7510301

Điểm chuẩn: 17,00

Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa

Mã ngành: 7520216

Điểm chuẩn: 17,00

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 17,00

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông

Mã ngành: 7510302

Điểm chuẩn: 16,00

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 16,00

Công nghệ dệt, may

Mã ngành: 7540204

Điểm chuẩn: 16,00

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 16,00

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm chuẩn: 17,00

Việt phái mạnh học

Mã ngành: 7310630

Điểm chuẩn: 16,00

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 16,00

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7520114

Điểm chuẩn: 16,00

Đảm bảo chất lượng và bình yên thực phẩm

Mã ngành: 7540106

Điểm chuẩn: 16,00

Điểm chuẩn Xét học Bạ Đại học tập Sao Đỏ 2022

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa

Mã ngành: 7510201

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.00

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7520114

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển: 20.00

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

Mã ngành: 7520216

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.00

Công nghệ chuyên môn điện, điện tử

Mã ngành: 7510301

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển: 20.00

Công nghệ nghệ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển: 20.00

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

Mã ngành: 7510302

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển: 20.00

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển: 20.00

Công nghệ dệt, may

Mã ngành: 7540204

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.00

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển: 20.00

Đảm bảo unique và bình an thực phẩm

Mã ngành: 7540106

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển: 20.00

Quản trị gớm doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.00

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển: 20.00

Việt nam giới học(Hướng dẫn Du lịch)

Mã ngành: 7310630

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.00

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển: 20.00

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.00

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển: 20.00

Lời kết: Trên đây là thông tin list trúng tuyển với điểm chuẩn ngôi trường Đại học tập Sao đỏ 2022 bởi vì Kênh tuyển sinh 24h thực hiện.