Để tạo thông tin tài khoản Microsoft, các bạn sẽ cần chọn xem thêm từng lao lý được liệt kê nhằm hiểu giải pháp Microsoft cửa hàng với thông tin cá thể của bạn.

Bạn đang xem: Hotmail là gì? hướng dẫn đăng nhập hotmail nhanh chóng

tích lũy và thực hiện dữ liệu cá nhân của bạn. Tìm hiểu thêm
share dữ liệu cá nhân của các bạn với các bên không giống để shop chúng tôi có thể hỗ trợ dịch vụ mang đến bạn. Tìm hiểu thêm

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Sử Dụng Hàm Mod Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm

Microsoft hoàn toàn có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra phía bên ngoài Trung Quốc nhằm cung cấp cho bạn sản phẩm và dịch vụ thương mại này cũng tương tự các sản phẩm và thương mại dịch vụ khác của Microsoft. Tìm hiểu thêm
Microsoft sẽ cách xử lý và gửi dữ liệu của công ty theo thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft và Điều khoản về quyền riêng bốn của Microsoft.

lý do dữ liệu của tôi cần phải chuyển từ trung hoa sang một đất nước khác lúc tôi sử dụng sản phẩm Microsoft này?

Khi áp dụng các thành phầm của Microsoft được cung cấp riêng tại Trung Quốc, Microsoft đã chuyển một vài dữ liệu của bạn từ china sang một quốc gia hoặc khoanh vùng khác nhằm xử lý tài liệu và để sản phẩm có thể hoạt động như dự kiến. Hãy tham khảo tài liệu thành phầm để biết tin tức về những dữ liệu nào sẽ được Microsoft cách xử lý (và ko được lưu lại trữ toàn bộ trong ứng dụng hoặc bên trên thiết bị) đến các thành phầm được liệt kê bên dưới đây. Nếu khách hàng không đồng ý với việc bàn giao dữ liệu, chúng ta cũng có thể chọn dừng sử dụng sản phẩm. Hãy tham khảo luật pháp sử dụng đến sản phẩm của bạn để biết đk được hoàn tiền. Để biết tin tức về việc trả lai5 sản phẩm cho Microsoft Store, hãy coi https://aka.ms/refund.

Điều gì sẽ xảy ra khi dữ liệu của tôi được chuyển đi?

Để thành phầm này vận động như ao ước đợi, Microsoft cần chuyển dữ liệu của công ty để xử trí tại một địa chỉ ở một non sông hoặc khu vực khác địa điểm Microsoft hoạt động, bao hàm nhưng không giới hạn ở Hoa Kỳ. Microsoft Corporation hoặc những công ty link của Microsoft sẽ xử lý và bảo vệ thông tin cá thể của các bạn theo Điều khoản về quyền riêng bốn của Microsoft. Nếu như khách hàng cần tiến hành quyền truy tìm nhập vào dữ liệu cá thể của mình, hãy contact với chúng tôi như được thể hiện trong Điều khoản về quyền riêng tứ của Microsoft tại https://aka.ms/privacy.

bài toán chuyển tài liệu này vận dụng cho những thành phầm nào?

quy trình chuyển tài liệu này xảy ra khi bạn sử dụng một trong những sản phẩm Microsoft rõ ràng được hỗ trợ riêng trên Trung Quốc. Để tất cả danh sách không hề thiếu các thành phầm cần chuyển tài liệu đi, hãy đi mang đến https://aka.ms/productslist.

lưu lại ý: list này không bao gồm các thành phầm của Microsoft sử dụng quy trình chấp thuận không giống hoặc sản phẩm không được cung cấp riêng tại china nhưng hoàn toàn có thể khả dụng cho ngẫu nhiên ai đó ở china một biện pháp ngẫu nhiên trải qua mạng mạng internet toàn cầu. Hãy xem các điều khoản hoặc tư liệu sản phẩm tương thích liên quan tới việc chuyển tài liệu cho các sản phẩm đó.

Để biết thêm tin tức về quyền riêng bốn và các thành phầm của Microsoft, hãy coi Điều khoản về quyền riêng tư của Microsoft tại https://aka.ms/privacy.