*

Đặt câu với mỗi nghĩa tiếp sau đây của tự đánh:

a) có tác dụng đau bằng phương pháp dùng tay hoặc cần sử dụng roi, gậy,… đập vào thân người.

Bạn đang xem: Đặt câu với mỗi nghĩa dưới đây của từ đánh

b) cần sử dụng tay khiến cho phát ra giờ nhạc hoặc âm thanh.

c) làm cho bề mặt sạch hoặc đẹp nhất ra bằng phương pháp xát, xoa.


*

Đặt câu với mỗi nghĩa dưới đây của trường đoản cú Đánh :a) có tác dụng đau bằng phương pháp dùng tay hoặc sử dụng roi,gậy,...đập vào thân người.b) sử dụng tay tạo cho phát ra giờ nhạc hoặc âm thanh.c) làm cho bề mặt sạch hoặc đẹp mắt ra bằng cách xát ,xoa


*

tham khảo

 

a) Tráng sĩ dùng roi tiến công vào mông ngựa, giục nó phi nhanh hơn.

b) bạn Lan đánh lũ rất giỏi.

c) bố đang đánh bóng đôi giày.


1. Đặt câu với từng nghĩa tiếp sau đây của trường đoản cú đánh :a) có tác dụng đâu bằng cách dùng tay hoặc sử dụng roi, gậy, ... đập vào thân người...............................................................................................................b) cần sử dụng tay tạo nên phát ra tiếng nhạc hoặc âm thanh ...............................................................................................c) làm cho mặt phẳng sạch hoặc đẹp bằng cách xát, xoa2. Lưu lại 1 thành ngữ, 1 tục ngữ chứa các từ trái nghĩa

1. Đặt câu với mỗi nghĩa dưới đây của từ đánh :

a) có tác dụng đâu bằng cách dùng tay hoặc cần sử dụng roi, gậy, ... đập vào thân người.

..............................................................................................................

b) dùng tay tạo cho phát ra giờ nhạc hoặc âm thanh 

...............................................................................................

c) làm cho mặt phẳng sạch hoặc đẹp bằng phương pháp xát, xoa

2. Lưu lại 1 thành ngữ, 1 phương ngôn chứa các từ trái nghĩa


a) Vậy là cu Tí bị bà mẹ đánh vị không nghe lời

b) Cậu ấy đánh trống nghe xuất xắc quá!

c)Chú bé bỏng kia đánh zầy trơn ghê

- Ở hiền gặp lành , sinh hoạt ác chạm mặt dữ- Lợn thả , con kê nhốt

#Châu"s ngốc


1. Đặt câu với mỗi nghĩa tiếp sau đây của từ tiến công :

a) làm cho đau bằng phương pháp dùng tay hoặc cần sử dụng roi, gậy,.... đập vào thân người.

- ba chẳng đánh tôi bao giờ.

b) cần sử dụng tay làm cho phát ra tiếng nhạc hoặc âm thanh.

- Chị tôi đánh đàn siêu hay.

c) làm cho cho bề mặt sạch hoặc đẹp bằng phương pháp xát, xoa.

- Tôi thường tấn công ấm chén giúp mẹ.

Xem thêm: Cách Hút Chân Không Gấu Bông Tại Hà Nội, Nén Chân Không Miễn Phí

2. đánh dấu 1 thành ngữ, 1 châm ngôn chứa các thừ trái nghĩa :

- Gần mực thì đen, sát đèn thì sáng.

- Trước lạ , sau quen.


a,Em không học bài bác nên bị bà mẹ đánh

b,Bạn Lan đánh bầy rất hay

c,Mẹ em sẽ đánh phấn nhằm đi làm

2.Trên kính dưới nhường


1) a)Tìm từ đồng nghĩa với mỗi từ sau:nhỏ bé,đoàn kết...............................................................................................b)Đặt cau với cặp trường đoản cú trái nghĩa(Hai từ trái nghĩa cùng xuất hiện thêm trong một câu)..............................................................................................2)Đặt câu với từng nghĩa sau đây của tự đánh:a)Dùng tay khiến cho phát ra giờ nhạc hoặc âm thanh.....................................................................................
Đọc tiếp

1) a)Tìm từ đồng nghĩa tương quan với từng từ sau:"nhỏ bé","đoàn kết".

..............................................................................................

b)Đặt cau với cặp tự trái nghĩa(Hai tự trái nghĩa cùng lộ diện trong một câu)

..............................................................................................

2)Đặt câu với từng nghĩa sau đây của trường đoản cú "đánh":

a)Dùng tay khiến cho phát ra giờ đồng hồ nhạc hoặc âm thanh.

..............................................................................................

b)Làm cho bề mặt sạch hoặc đẹp nhất ra bằng cách xát,xoa.

...............................................................................................

3)Đặt câu với mỗi nghĩa sau đây của từ "xe":

a)Phương tiện di chuyển hoặc siêng chở,thường gồm bánh lăn.

.................................................................................................

b)Làm cho đầy đủ sợi nhỏ tuổi xoắn chặt vào nhau thành gai lớn.

.................................................................................................