24. Để được xem như là hợp lệ, bản thảo lái xe nước ngoài phải được dùng kèm cùng với một bản thảo lái xe hợp lệ.

Bạn đang xem: Đặt câu với từ hợp lệ

25. Khoác áo bất hợp lệ của một sĩ quan.

26. Tập lệnh thông số kỹ thuật ủy nhiệm ko hợp lệ: %

27. địa điểm bất hợp lệ trong mối cung cấp dữ liệu

28. Đặc tả hậu phương máy in ko hợp lệ: %

29. Hãy nhập vào trong 1 hình tam giác hợp lệ

30. Chứng nhận là hợp lệ kể từ ngày này

31. Hãy lựa chọn một thư mục « khtmltests/regression » hợp lệ

32. Tham chiếu ko hợp lệ khởi nguồn từ đâu?

33. Và đó là bằng nhau đối số hợp lệ.

34. Hãy nhập một quý giá số nguyên hợp lệ

35. Robot bị sửa đổi là Robot ko hợp lệ.

36. Còn nếu như không hợp lệ thì chớ hòng đi ngủ.

37. Soát sổ trang AMP để khẳng định tính hợp lệ.

38. Chạm mặt kiểu ko hợp lệ trong cửa hàng dữ liệu

39. Cú ném hợp lệ, nâng tỷ số lên 2-2.

40. Hồ sơ màu không hợp lệ đã trở nên gỡ bỏ

41. Hãy lựa chọn 1 thư mục tạo ra « khtml » hợp lệ

42. Không tìm thấy bộ làm chủ tìm tìm hợp lệ

43. Nhập một biểu thức hợp lệ, như #* pi xuất xắc e

44. Sau khi phân đoạn được chứng thực là hợp lệ, các khiếu nài đang chờ xử lý dựa trên phân đoạn này sẽ trở thành hợp lệ.

45. Mô-đun % # chưa phải là mô-đun cấu hình hợp lệ

46. Bảng tạm ko chứa biểu thị bộ trình diễn hợp lệ

47. Tín đồ trúng cử phải được vượt nửa số phiếu hợp lệ.

48. Ko thể cài đặt trình điều khiển hợp lệ đến máy in %

49. Chúng ta chỉ được sử dụng những ký từ unicode hợp lệ.

Xem thêm: Những Câu Hỏi Hay Về Bài Thơ Sóng Hay, Chọn Lọc, Câu Hỏi Bài Sóng Hay, Chọn Lọc

50. Google tiến hành lọc lưu lượng truy vấn không hợp lệ cùng sẽ xem xét ngẫu nhiên đối tác sale nào nhấn lưu lượng truy vấn không hợp lệ.

51. Một URL trong sơ thiết bị trang web của công ty không hợp lệ.

52. Cái nào dưới đấy là kết luận hợp lệ mang đến mệnh đề?

53. Đặc biệt nhạc jazz càng bị xem là ngoài vòng hợp lệ.

54. Thoái thành phố tốt Manhatto cũ, tôi hợp lệ cho New Bedford.

55. Tôi khiếp sợ về các lượt nhấp không hợp lệ

56. Dẫn chứng thanh toán hợp lệ tuân theo các nguyên tắc sau:

57. Nếu tìm "Không" thì lá phiếu bị xem là không hợp lệ.

58. Tất cả 4 triệu người bỏ phiếu trắng giỏi phiếu ko hợp lệ.

59. Bất kỳ nhận xét trái phép làm hộ chiếu ko hợp lệ.

60. Bảng nháp chứa dữ liệu sơ thứ điểm hình ảnh không hợp lệ

61. * quý hiếm phía sau "section=" yêu cầu là tên thể loại hợp lệ.

62. đảm bảo nội dung tham chiếu có tác dụng không hợp lệ

63. Google thường xuyên lọc ra lưu lượt truy cập không hợp lệ cùng sẽ coi xét bất kỳ đối tác kinh doanh nào cảm nhận lưu lượng truy vấn không hợp lệ.