Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Các dạng bài xích tập chất hóa học lớp 9Chương 1: các loại hợp hóa học vô cơ
Chương 2: Kim loại
Chương 3: Phi kim. Qua loa về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học
Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Bài tập Chuỗi làm phản ứng hóa học vô cơ có giải thuật
Trang trước
Trang sau

Bài tập Chuỗi bội phản ứng hóa học vô cơ có lời giải

Tài liệu bài bác tập Chuỗi phản nghịch ứng chất hóa học vô cơ có giải mã Hóa học tập lớp 9 với tương đối đầy đủ đủ phương thức giải đưa ra tiết, những bài tập từ bỏ luyện phong phú ở nhiều mức độ giúp bạn biết biện pháp giải các dạng bài bác tập môn hóa học lớp 9 từ kia ôn tập với đạt điểm trên cao trong bài bác thi môn hóa học 9.

Bạn đang xem: Dãy phản ứng hóa học

BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÔ CƠ – LỚP 9

I – LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- Để làm một bí quyết thuần thục những bài toán liên quan đến chuỗi bội nghịch ứng trong hóa học vô cơ, học sinh cần:

+ vậy chắc những kiến thức về tính chất hóa học của các đơn hóa học và hợp chất vô cơ như: oxit, axit, bazơ, muối, sắt kẽm kim loại và phi kim. 

+ cụ vững phương pháp điều chế các loại hợp chất vô cơ.

+ nắm rõ mối dục tình giữa các hợp hóa học vô cơ như:

*

II – MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: Viết phương trình hóa học mang đến mỗi biến hóa sau:

*

Hướng dẫn giải: 

*

(3) SO2 + H2O ⇆ H2SO3

(4) H2SO3 + 2Na
OH (dư) → Na2SO3 + 2H2O

(5) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O

(6) SO2 + 2Na
OH (dư) → Na2SO3 + H2O

Học sinh viết phương trình chất hóa học khác, tuy thế vẫn minh họa đúng chuỗi bội phản ứng vẫn được.

Ví dụ 2: Cho sơ trang bị phản ứng:

X

*
fe
*
 Y 

*
 Z  Fe(OH)3  G

Biết: X + H2SO4 loãng Y + G + H2O

Viết các phương trình chất hóa học minh họa sơ thứ phản ứng trên.

Hướng dẫn giải: 

Xác định những chất:

*

X + H2SO4 → Y + G + H2O

Vậy X là Fe3O4 ; Y là Fe
SO4 ; Z là Fe(OH)2 ; G là Fe2(SO4)3.

Các PTHH xảy ra:

*

Ví dụ 3: Viết các phương trình hóa học thực hiện những thay đổi hóa học tập sau:

*

Hướng dẫn giải: 

*

III. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Thay các chữ chiếc bằng các công thức hóa học tương thích và xong xuôi các bội nghịch ứng sau: 

*

Lời giải:

A: Cu

B: Cu
SO4 

C: Cu(OH)2

D: Cu
O

E: Ag
NO3

Các phương trình chất hóa học minh họa:

*

Bài 2. Viết các phương trình hóa học tiến hành những biến hóa hóa học tập sau:

*

Lời giải:

*

(2) Al2O3 + 2Na
OH → 2Na
Al
O2 + H2O

(3) 2Na
Al
O2 + CO2 + 3H2O → Na2CO3 + 2Al(OH)3↓

(4) 2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O

(5) Al2(SO4)3 + 3Ba
Cl2 → 2Al
Cl3 + 3Ba
SO4↓

(6) Al
Cl3 + 3Ag
NO3 → Al(NO3)3 + 3Ag
Cl↓

Bài 3. Lựa chọn các chất cân xứng hoàn thành các phương trình bội phản ứng sau:

*

Lời giải:

A: Ca
CO3

B: Ca
O

C: Ca(OH)2

D: Ca(HCO3)2

Phương trình chất hóa học minh họa:

*

Bài 4. Hoàn thành những phương trình làm phản ứng sau:

? + ? → Ca
CO3 ↓ + ?
Al2O3 + H2SO4 →? + ? Na
Cl + ? →? + ? + Na
OHKHCO3 + Ca(OH)2 → ? + ? + ?

Lời giải:

*

Bài 5: Viết các PTHH để dứt sơ thứ sau:

*

Lời giải:

Các PTHH xảy ra trong sơ đồ:

*

Bài 6: Hãy triển khai những thay đổi hóa học tập sau bằng phương pháp viết phần nhiều phương trình phản nghịch ứng hóa học (ghi đk của bội nghịch ứng, ví như có).

*

Lời giải:

Phương trình phản nghịch ứng:

*

Bài 7: Viết những phương trình hóa học tiến hành các thay đổi hóa học tập sau:

*

Lời giải:

Phương trình chất hóa học minh họa đến sơ đồ:

*

Bài 8: Viết phương trình hóa học thực hiện biến đổi hóa học tập sau:

*

Lời giải:

(1) Fe2(SO4)3 + 3Ba
Cl2 → 3Ba
SO4 ↓ + 2Fe
Cl3

(2) Fe
Cl3 + 3Na
OH → Fe(OH)3 ↓ + 3Na
Cl

(3) Fe2(SO4)3 + 6Na
OH → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Na2SO4

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

*

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O.

Bài 9: Cho sơ trang bị sau:

*

Chọn những chất A, B, C, D phù hợp và viết những phương trình hóa học nhằm minh họa.

Xem thêm: Cảnh Sát Là Gì ? Học Ngành Trinh Sát Cảnh Sát Ra Trường Làm Gì

Lời giải:

+ Sơ đồ dùng phản ứng:

*

+ các phương trình xảy ra:

*

Bài 10: Viết phương trình bội phản ứng màn trình diễn chuỗi đổi khác sau:

*

(Mỗi mũi tên biểu diễn bằng một phản ứng)

Lời giải:

+ các phương trình phản bội ứng xảy ra:

*

Fe2(SO4)3 + sắt

*
3Fe
SO4

Fe
SO4 + 2Na
OH

*
Fe(OH)2 ↓ + Na2SO4

Fe2(SO4)3 + 6Na
OH

*
2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O

*
4Fe(OH)3 


ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH mang đến GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi giành cho giáo viên cùng khóa học giành riêng cho phụ huynh trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung ứng zalo Viet
Jack Official

Bài tập chuỗi phản ứng hóa học 8

Chuỗi bội nghịch ứng chất hóa học lớp 8 gồm đáp án được Vn
Doc biên soạn và tổng hợp bao hàm các thắc mắc bài tập về chuỗi bội phản ứng hóa học 8. Đây là những dạng bài bác tập chuỗi phản ứng rất thú vị sẽ giúp chúng ta ghi ghi nhớ tính chất, phương pháp tên chất. Tự đó vận dụng vào giải những dạng bài tập đo lường và tính toán đòi hỏi bao gồm viết phương trình. Hy vọng tài liệu sẽ giúp đỡ bạn đọc củng cố, rèn luyện năng lực giải bài tập. Mời các bạn tham khảo.


Câu 1. Viết phương trình hóa học biểu diễn dãy gửi hóa sau: 

H2 → H2O → H2SO4 → Al2(SO4)3 → Al(OH)3 


Đáp án khuyên bảo giải 

2H2 + O2

*
2H2O

H2O + SO3 → H2SO4 

3H2SO4 + 3Al → Al2(SO4)3 + 3H2


Đáp án lí giải giải 

4P + 5O2

*
2P2O5

P2O5 + 3H2O→ 2H3PO4

2H3PO4 + 3Mg → Mg3(PO4)2 + 3H2

H2 + Cl2

*
2HCl


Đáp án giải đáp giải 

Na + O2

*
Na2O

Na2O + H2O → 2Na
OH

Na
OH + HCl → Na
Cl + H2O


Đáp án khuyên bảo giải 

Ca
CO3

*
Ca
O + CO2

Ca
O + H2O → Ca(OH)2

Ca(OH)2 + CO2 → Ca
CO3 + H2O


Đáp án khuyên bảo giải 

2KMn
O4

*
K2Mn
O2 + Mn
O2 + O2

2O2 + 3Fe

*
Fe3O4


Đáp án gợi ý giải 

H2O

*
O2 + H2

2O2 + 3Fe

*
Fe3O4

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O

Fe + H2SO4 → Fe
SO4 + H2


Đáp án lý giải giải 

Zn + 2HCl → H2 + Zn
Cl2

2H2 + O2

*
2H2O

2H2O

*
O2 + 2H2

O2 + 2Cu

*
2Cu
O

Cu
O + H2

*
Cu + H2O


Đáp án trả lời giải 

4P + 5O2 → 2P2O5

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O

2K3PO4 + 3Mg(OH)2 → 6KOH + Mg3(PO4)2


Đáp án giải đáp giải 

S + O2

*
SO2

2SO2 + O2

*
2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

H2SO4 + fe → Fe
SO4 + H2

Fe
SO4 + Zn → Zn
SO4 + Fe


Đáp án giải đáp giải 

2KMn
O4

*
K2Mn
O4 + 2Mn
O2 + O2

2Ca + O2

*
2Ca
O2

Ca
O + H2O → Ca(OH)2

Ca(OH)2 + CO2 → Ca
CO3 + H2O

Ca
CO3 + 2HCl → Ca
Cl2 + CO2 + H2O


Đáp án lý giải giải 

S + O2 → SO2 

SO2 + H2O + O2 → H2SO4

H2SO4 + Fe(OH)2 → Fe
SO4 + 2H2O

Fe
SO4 + Na
OH → Fe(OH)2 + Na2SO4 


Câu 12. hoàn thành sơ đồ dùng chuỗi phản bội ứng sau

A + O2 → B

B + C → H2SO4 

B + Na
OH → D + H2O

D + HCl → Na
Cl + E + H2O

E + KOH → K2CO3 + H2O

Xác định các hợp chất A, B, C, D, E trong số phản ứng hóa học trên 


Đáp án trả lời giải 

SO2 + O2 → SO3

SO3 + H2O → H2SO4

SO3 + 2Na
OH → Na2SO3 + H2O

Na2SO3 + HCl → Na
Cl + CO2 + H2O

CO2 + KOH → K2CO3 + H2O

Vậy A, B, C, D, E theo thứ tự là: SO2, SO3, H2O, Na2SO3, CO2


Đáp án trả lời giải 

(1) 2Ba + O2 → 2Ba
O

(2) Ba
O + H2O→ Ba(OH)2

(3) Ba(OH)2 + CO2 → Ba
CO3↓ + H2O

(4) Ba
CO3 → Ba
O + CO2.

(5) Ba
O + 2HCl→ Ba
Cl2 + H2O.

(6) Ba
Cl2 + 2Ag
NO3 → Ba(NO3)2 + 2Ag
Cl


Đáp án khuyên bảo giải 

(1) 2Ca + O2 → 2Ca
O

(2) Ca
O + CO2 → Ca
CO3 

(3) Ca
CO3 → Ca
O + CO2.

(4) Ca
O + H2O → Ca(OH)2

(5) 3Ca(OH)2  + 2Fe
Cl3 → 2Fe(OH)3 + 3Ca
Cl2

(6) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Câu hỏi áp dụng liên quan đến phản ứng chất hóa học 8

Dạng 1: cân nặng bằng các phương trình hóa học

1) Mg
Cl2 + KOH → Mg(OH)2 + KCl

2) Cu(OH)2 + HCl → Cu
Cl2 + H2O


3) Cu(OH)2 + H2SO4 → Cu
SO4 + H2O

4) Fe
O + HCl → Fe
Cl2 + H2O

5) Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

6) Cu(NO3)2 + Na
OH → Cu(OH)2 + Na
NO3

7) p. + O2 → P2O5

8) N2 + O2 → NO

9) NO + O2 → NO2

10) NO2 + O2 + H2O → HNO3

11) Na2O + H2O → Na
OH

12) Ca(OH)2 + Na2CO3 → Ca
CO3 + Na
OH

13) Fe2O3 + H2 → fe + H2O

14) Mg(OH)2 + HCl → Mg
Cl2 + H2O

15) Fe
I3 → Fe
I2 + I2 

16) Ag
NO3 + K3PO4 → Ag3PO4 + KNO3

17) SO2 + Ba(OH)2 → Ba
SO3 + H2O

18) Ag + Cl2 → Ag
Cl

19) Fe
S + HCl → Fe
Cl2 + H2S

20) Pb(OH)2 + HNO3 → Pb(NO3)2 + H2O

Đáp án thăng bằng phương trình hóa học

1) Mg
Cl2 + 2KOH → Mg(OH)2 + 2KCl

2) Cu(OH)2 + 2HCl → Cu
Cl2 + 2H2O

3) Cu(OH)2 + H2SO4 → Cu
SO4 + 2H2O

4) Fe
O + 2HCl → Fe
Cl2 + H2O

5) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

6) Cu(NO3)2 + 2Na
OH → Cu(OH)2 + 2Na
NO3

7) 4P + 5O2 → 2P2O5

8) N2 + O2 → 2NO

9) 2NO + O2 → 2NO2

10) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

11) Na2O + H2O → 2Na
OH

12) Ca(OH)2 + Na2CO3 → Ca
CO3 + 2Na
OH

13) Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

14) Mg(OH)2 + 2HCl → Mg
Cl2 + H2O

15) 2Fe
I3 → 2Fe
I2 + I2

16) 3Ag
NO3 + K3PO4 → Ag3PO4 + 3KNO3

17) SO2 + Ba(OH)2 → Ba
SO3 + H2O

18) 2Ag + Cl2 → 2Ag
Cl

19) Fe
S + 2HCl → Fe
Cl2 + H2S

20) Pb(OH)2 + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + 2H2O

Dạng 2. Xong xuôi các phản ứng sau

Hoàn thành những phương trình chất hóa học sau:

1) Photpho + khí oxi → Photpho(V) oxit (P2O5)

2) Khí hiđro + oxit sắt từ (Fe3O4) → sắt + Nước

3) Kẽm + axit clohidric → kẽm clorua + hidro

4) canxi cacbonat + axit clohidric → canxi clorua + nước + khí cacbonic

5) sắt + đồng (II) sunfat → fe (II) sunfat + đồng

6) Đồng (II) oxit + hidro → đồng + nước

7) cacbon đioxit + can xi hidroxit → can xi cacbonat + nước

8) photpho pentaoxit + nước → axit photphoric

9) axit clohiric + natri hidroxit → natri clorua + nước

10) metan (CH4) + oxi → nước + khí cacbonic

Chọn CTHH phù hợp đặt vào phần đông chỗ có dấu chấm hỏi và cân bằng những phương trình chất hóa học sau:

1) Ca
O + HCl → ?+ H2

2) p + ? → P2O5

3) Na2O + H2O →?

4) Ba(NO3)2 + H2SO4 → Ba
SO4 + ?

5) Ca(HCO3)2 → Ca
CO3 + CO2 + ?

6) Ca
CO3 + HCl → Ca
Cl2 + ? + H2O

7) Na
OH + ? → Na2CO3 + H2O

8) KMn
O4 → K2Mn
O4 + ? + Mn
O2


9) Fe2O3 + HCl → ? + H2O.

10) Al(OH)3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + ?

11) Fe(NO3)3 + ?
KOH → Fe(OH)3 + ?

12) Ba
CO3 + H2O + ? → Ba(HCO3)2

13) H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + H2O + ?

14) HCl + Ca
CO3 → ?+ H2O + CO2

...................................

Trên trên đây Vn
Doc đã chuyển tới các bạn Chuỗi bội nghịch ứng chất hóa học lớp 8 có đáp án. Hy vọng thông qua tài liệu này, những em học sinh sẽ thuận lợi giải được những bài tập về chuỗi phản ứng chất hóa học 8, từ kia học giỏi Hóa 8 hơn.

Để có hiệu quả cao rộng trong học tập tập, mời những bạn tham khảo thêm Giải bài xích tập chất hóa học 8 cơ mà Vn
Doc tổng hợp và đăng cài đặt để học tốt môn Hóa 8 hơn.


Ngoài ra, Vn