09:30 10:00 11:30 12:00 13:30 14:00 15:30 16:0017:3018:0019:3020:0020:5021:3022:0023:10 09:00 11:00 13:00 15:00 17:0019:0021:0023:00
*

TBU


*

C16


Đạo diễn: Nguyễn Thành Nam

Diễn viên: Huỳnh Đông, Ốc Thanh Vân, trần Phong, La Thành, Xuân Nghị, Lê Lộc…


*

C16


*

C13


*

C18


Đạo diễn: è cổ Trọng Dần

Diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Mạc Văn Khoa, Quốc Trường, Vân Trang, Mai cat Vi,...

Bạn đang xem: Dcine bến thành


09:3010:0011:3012:0013:3014:0015:3016:0017:3018:0019:3020:0021:3022:0023:10 09:0011:0013:0015:0017:0019:0021:0023:00

Đạo diễn: Nguyễn Thành Nam

Diễn viên: Huỳnh Đông, Ốc Thanh Vân, trằn Phong, La Thành, Xuân Nghị, Lê Lộc…


Đạo diễn: nai lưng Trọng Dần

Diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Mạc Văn Khoa, Quốc Trường, Vân Trang, Mai mèo Vi,...


09:3010:0011:3012:0013:3014:0015:3016:0017:3018:0019:3020:0021:3022:0023:10 09:0011:0013:0015:0017:0019:0021:0023:00

Đạo diễn: Nguyễn Thành Nam

Diễn viên: Huỳnh Đông, Ốc Thanh Vân, trần Phong, La Thành, Xuân Nghị, Lê Lộc…


Đạo diễn: è Trọng Dần

Diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Mạc Văn Khoa, Quốc Trường, Vân Trang, Mai cát Vi,...

Xem thêm: Kết quả của giảm phân - kết quả, ý nghĩa của quá trình giảm phân


09:3010:0011:3012:0013:3014:0015:3016:0017:3018:0020:0022:0022:3023:10 09:0011:0013:0015:0017:0019:0021:0023:00

Đạo diễn: Nguyễn Thành Nam

Diễn viên: Huỳnh Đông, Ốc Thanh Vân, nai lưng Phong, La Thành, Xuân Nghị, Lê Lộc…


Đạo diễn: trần Trọng Dần

Diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Mạc Văn Khoa, Quốc Trường, Vân Trang, Mai cat Vi,...


09:3010:0011:3012:0013:3014:0015:3016:0017:3018:0019:3020:0021:3022:0023:10 09:0011:0013:0015:0017:0019:0021:0023:00

Đạo diễn: Nguyễn Thành Nam

Diễn viên: Huỳnh Đông, Ốc Thanh Vân, è Phong, La Thành, Xuân Nghị, Lê Lộc…


Đạo diễn: trằn Trọng Dần

Diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Mạc Văn Khoa, Quốc Trường, Vân Trang, Mai mèo Vi,...


CINÉ de LUXE không chỉ là đối chọi thuần la chống chiếu mà lại còn là vấn đề lý tưởng cho các sự kiện sang trọng.