Đăng nhập Facebook
*
Google

Bạn đang xem: De thi công nghệ 7 giữa học kì 2

*


Xem thêm: Thiện Judas (@Thienjudas) - Thiện Judas Youtube Stats, Channel Analytics


*

Chương 1: Đại cương cứng về kỹ năng tdragon trọt Bài 1: Vai trò, nhiện tại vụ của tdragon trọt Bài 2: Khái niệm về đất tLong và nguyên tố yêu cầu đất trồng Bài 3: Một số tính chất của đất trồng Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo với bảo vệ đất Bài 7: Tác dụng của phân bón vào trồng trọt Bài 9: Cách thực hiện vào bảo quản những nhiều loại phân bón thường thì Bài 10: Vai trò của như thể và phương pháp chọn tương đương cây xanh Bài 11: Sản xuất vào bảo quản như là cây xanh Bài 12: Sâu, căn bệnh sợ cây trồng Bài 13: Phòng trừ sâu, căn bệnh hại Chương 2: Quy trình cấp dưỡng và bảo vệ môi trường xung quanh vào tdragon trọt Bài 15: Làm khu đất và bón phân lót Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp trồng trọt Bài 19: Các phương án quan tâm cây cối Bài 20: Thu hoạch, bảo quản cùng bào chế nông sản Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ Cmùi hương 1: Kỹ thuật gieo tLong cùng âu yếm cây rừng Chương thơm 1: Bài 22: Vai trò của rừng cùng trọng trách của trồng rừng Chương thơm 1: Bài 23: Làm khu đất gieo ươm cây rừng Chương thơm 1: Bài 24: Gieo hạt cùng chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng Chương 1: Bài 26: TLong cây rừng Chương 1: Bài 27: Chăm sóc rừng sau thời điểm tLong Cmùi hương 2: Khai thác với bảo đảm an toàn rừng Bài 28: Knhì thác rừng Bài 29: Bảo vệ cùng khoanh nuôi rừng Cmùi hương 1: Đại cưng cửng về kỹ năng chăn uống nuôi Bài 30: Vài trò và trách nhiệm phát triên chăn uống nuôi Bài 31: Giống trang bị nuôi Bài 32: Sự sinh trưởng với vạc dục của thứ nuôi Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc với quản lý giống vật nuôi Bài 34: Nhân như thể trang bị nuôi Bài 37: Thức nạp năng lượng vật dụng nuôi Bài 38: Vai trò của thức ăn so với đồ gia dụng nuôi Bài 39: Chế trở nên cùng dự trữ thức nạp năng lượng đến đồ dùng nuôi Bài 40: Sản xuất thức ăn vật dụng nuôi Chương thơm 2: Quy trình thêm vào và bảo vệ môi trường trong chnạp năng lượng nuôi Bài 44: Chuồng nuôi với dọn dẹp vệ sinh vào chnạp năng lượng nuôi Bài 45: Nuôi dưỡng cùng chăm sóc những nhiều loại đồ vật nuôi Bài 46: Phòng, trị bệnh dịch đến đồ dùng nuôi Bài 47: Vắc xin phòng căn bệnh mang lại đồ gia dụng nuôi Chương 1: Đại cưng cửng về kỹ năng nuôi tbỏ sản Bài 49: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản Bài 50: Môi trường nuôi thuỷ sản Bài 52: Thức nạp năng lượng của động vật thuỷ sản ( tôm, cá ) Cmùi hương 2: Quy trình sản xuất cùng bảo đảm môi trường trong nuôi thủy sản Bài 54: Chăm sóc, quản lý cùng phòng, trị bệnh dịch mang đến động vật thuỷ sản ( tôm, cá) Bài 55: Thu hoạch ,bảo vệ và chế biến thành phầm thuỷ sản Bài 56: Bảo vệ môi trường cùng nguồn lợi thuỷ sản Đề thi Công nghệ 7 Đề thi Công nghệ 7 Học kì 1 bao gồm đáp án Đề thi Công nghệ 7 Học kì 2 gồm đáp án