Để giúp các em học sinh lớp 12 ôn luyện, sẵn sàng cho kì thi THPT giang sơn 2021 sắp đến tới, Vn
Doc ra mắt tới những em Đề thi test theo kết cấu Đề minh họa 2021 môn Văn có đáp án - Đề số 2. Đề thi với cấu tạo hai phần: gọi hiểu và có tác dụng văn, được biện soạn theo kết cấu đề thi minh họa 2021 môn Văn gồm đáp án. Tiếp sau đây mời những em xem thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Đề thi thử thpt quốc gia 2021 môn văn


Đề thi demo theo kết cấu Đề minh họa 2021 môn Văn gồm đáp án số 2 bên trong bộ đề ôn thi THPT giang sơn với tương đối đầy đủ môn thi, là mối cung cấp tài liệu đa dạng mẫu mã và hữu ích cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, sẵn sàng cho kì thi sắp tới đây đạt tác dụng cao.


Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Văn

ĐỀ THI THỬ CHUẨN CẤU TRÚC MINH HỌA

ĐỀ SỐ 02

(Đề thi bao gồm 02 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

Bài thi: Ngữ Văn

Thời gian làm cho bài: 120 phút ko kể thời hạn phát đề

I. ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm)

Con‌ ‌bị‌ ‌thương,‌ ‌nằm‌ ‌lại‌ ‌một‌ ‌mùa‌ ‌mưa‌

Nhớ‌ ‌dáng‌ ‌mẹ‌ ‌ân‌ ‌cần‌ ‌mà‌ ‌lặng‌ ‌lẽ‌

Nhà‌ ‌yên‌ ‌ắng,‌ ‌tiếng‌ ‌chân‌ ‌đi‌ ‌rất‌ ‌nhẹ,‌

Gió‌ ‌từng‌ ‌hồi‌ ‌trên‌ ‌mái‌ ‌lá‌ ‌ùa‌ ‌qua.‌

Nhớ‌ ‌vườn‌ ‌cây‌ ‌che‌ ‌bóng‌ ‌kín‌ ‌sau‌ ‌nhà‌

Trái‌ ‌chín‌ ‌rụng‌ ‌suốt‌ ‌mùa‌ ‌thu‌ ‌lộp‌ ‌độp‌

Những‌ ‌dãy‌ ‌bưởi‌ ‌sai,‌ ‌những‌ ‌hàng‌ ‌khế‌ ‌ngọt,‌

Nhãn‌ ‌đầu‌ ‌mùa,‌ ‌chim‌ ‌đến‌ ‌bói‌ ‌lao‌ ‌xao…‌


Con‌ ‌xót‌ ‌lòng,‌ ‌mẹ‌ ‌hái‌ ‌trái‌ ‌bưởi‌ ‌đào‌

Con‌ ‌nhạt‌ ‌miệng,‌ ‌có‌ ‌canh‌ ‌tôm‌ ‌nấu‌ ‌khế‌

Khoai‌ ‌nướng,‌ ‌ngô‌ ‌bung,‌ ‌ngọt‌ ‌long‌ ‌đến‌ ‌thế‌

Mỗi‌ ‌ban‌ ‌mai‌ ‌tỏa‌ ‌khói‌ ‌ấm‌ ‌trong‌ ‌nhà.‌

Ba‌ ‌con‌ ‌đầu‌ ‌đi‌ ‌chiến‌ ‌đấu‌ ‌nơi‌ ‌xa‌

Tình‌ ‌máu‌ ‌mủ‌ ‌mẹ‌ ‌dồn‌ ‌con‌ ‌hết‌ ‌cả‌

Con‌ ‌nói‌ ‌mớ‌ ‌những‌ ‌núi‌ ‌rừng‌ ‌xa‌ ‌lạ‌

Tình‌ ‌ra‌ ‌rồi,‌ ‌có‌ ‌mẹ,‌ ‌hóa‌ ‌thành‌ ‌quê!‌

(Mẹ,‌ ‌Bằng‌ ‌Việt)‌ ‌

Đọc‌ ‌văn‌ ‌bản‌ ‌trên‌ ‌và‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌các‌ ‌yêu‌ ‌cầu‌ ‌sau:‌ ‌

Câu‌ ‌1.‌‌ ‌Xác‌ ‌định‌ ‌phương‌ ‌thức‌ ‌biểu‌ ‌đạt‌ ‌của‌ ‌văn‌ ‌bản.‌ ‌

‌Câu‌ ‌2.‌ ‌Trong‌ ‌đoạn‌ ‌trích‌ ‌có‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌kỉ‌ ‌niệm‌ ‌được‌ ‌nhắc‌ ‌đến.‌ ‌Hãy‌ ‌chỉ‌ ‌ra‌ ‌những‌ ‌kỉ‌ ‌

niệm‌ ‌đó.‌ ‌

Câu‌ ‌3.‌‌ ‌Vẻ‌ ‌đẹp‌ ‌của‌ ‌mẹ‌ ‌được‌ ‌miêu‌ ‌tả‌ ‌như‌ ‌thế‌ ‌nào‌ ‌trong‌ ‌đoạn‌ ‌trích‌ ‌trên?‌ ‌

Câu‌ ‌‌4.‌ ‌Anh/‌ ‌Chị‌ ‌hãy‌ ‌nhận‌ ‌xét‌ ‌về‌ ‌tình‌ ‌cảm‌ ‌của‌ ‌tác‌ ‌giả‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌mẹ‌ ‌được‌ ‌thể‌ ‌hiện‌ ‌trong‌ ‌đoạn‌ ‌trích.‌ ‌

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu‌ ‌1.‌ ‌(2,0‌ ‌điểm)‌

Từ‌ ‌nội‌ ‌dung‌ ‌đoạn‌ ‌trích‌ ‌ở‌ ‌phần‌ ‌Đọc‌ ‌hiểu,‌ ‌anh/‌ ‌chị‌ ‌hãy‌ ‌viết‌ ‌một‌ ‌đoạn‌ ‌văn‌ ‌khoảng‌ ‌200‌ chữ‌ ‌trình‌ ‌bày‌ ‌suy‌ ‌nghĩ‌ ‌về‌ ‌ý‌ ‌nghĩa‌ ‌của‌ ‌việc‌ ‌cần‌ ‌‌trân‌ ‌quý‌ ‌những‌ ‌gì‌ ‌đang‌ ‌có‌ ‌‌trong‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌con‌ ‌người.‌ ‌


Câu‌ ‌2.‌ ‌(5,0‌ ‌điểm)‌

Trong‌ ‌bóng‌ ‌tối,‌ ‌Mị‌ ‌đứng‌ ‌im‌ ‌lặng,như‌ ‌không‌ ‌biết‌ ‌mình‌ ‌đang‌ ‌bị‌ ‌trói.‌ ‌Hơi‌ ‌rượu‌ ‌còn‌ ‌nồng‌ ‌nàn.‌ ‌Mị‌ ‌vẫn‌ ‌nghe‌ ‌thấy‌ ‌tiếng‌ ‌sáo‌ ‌đưa‌ ‌Mị‌ ‌đi‌ ‌theo‌ ‌những‌ ‌cuộc‌ ‌chơi,‌ ‌những‌ ‌đám‌ ‌chơi.‌ ‌"Em‌ ‌không‌ ‌yêu,‌ ‌quả‌ ‌pao‌ ‌rơi‌ ‌rồi.‌ ‌Em‌ ‌yêu‌ ‌người‌ ‌nào,‌ ‌em‌ ‌bắt‌ ‌pao‌ ‌nào!"‌ ‌Mị‌ ‌vùng‌ ‌bước‌ ‌đi.‌ ‌Nhưng‌ ‌tay‌ ‌chân‌ ‌đau‌ ‌không‌ ‌cựa‌ ‌được.‌ ‌Mị‌ ‌không‌ ‌nghe‌ ‌tiếng‌ ‌sáo‌ ‌nữa.‌ ‌Chỉ‌ ‌còn‌ ‌nghe‌ ‌tiếng‌ ‌chân‌ ‌ngựa‌ ‌đạp‌ ‌vào‌ ‌vách.‌ ‌Ngựa‌ ‌vẫn‌ ‌đứng‌ ‌yên,‌ ‌gãi‌ ‌chân,‌ ‌nhai‌ ‌cỏ.‌ ‌Mị‌ ‌thổn‌ ‌thức‌ ‌nghĩ‌ ‌mình‌ ‌không‌ ‌bằng‌ ‌con‌ ‌ngựa.‌

Chó‌ ‌sủa‌ ‌xa‌ ‌xa.‌ ‌Chừng‌ ‌đã‌ ‌khuya.‌ ‌Lúc‌ ‌này‌ ‌là‌ ‌lúc‌ ‌trai‌ ‌đang‌ ‌đến‌ ‌bên‌ ‌vách‌ ‌làm‌ ‌hiệu,‌ ‌rủ‌ ‌người‌ ‌yêu‌ ‌dỡ‌ ‌vách‌ ‌ra‌ ‌rừng‌ ‌chơi.‌ ‌Mị‌ ‌nín‌ ‌khóc,‌ ‌Mị‌ ‌lại‌ ‌bồi‌ ‌hồi.‌Cả‌ ‌đêm‌ ‌ấy‌ ‌Mị‌ ‌phải‌ ‌trói‌ ‌đứng‌ ‌như‌ ‌thế.‌ ‌Lúc‌ ‌thì‌ ‌khắp‌ ‌người‌ ‌bị‌ ‌dây‌ ‌trói‌ ‌thít‌ ‌lại,‌ ‌đau‌ ‌nhức.‌ ‌Lúc‌ ‌lại‌ ‌nồng‌ ‌nàn‌ ‌tha‌ ‌thiết‌ ‌nhớ.‌ ‌Hơi‌ ‌rượu‌ ‌toả.‌ ‌Tiếng‌ ‌sáo.‌ ‌Tiếng‌ ‌chó‌ ‌sửa‌ ‌xa‌ ‌xa.‌ ‌Mỵ‌ ‌lúc‌ ‌mê,‌ ‌lúc‌ ‌tình.‌ ‌Cho‌ ‌tới‌ ‌khi‌ ‌trời‌ ‌tang‌ ‌tảng‌ ‌rồi‌ ‌không‌ ‌biết‌ ‌sáng‌ ‌từ‌ ‌bao‌ ‌giờ.‌Mỵ‌ ‌bàng‌ ‌hoàng‌ ‌tỉnh.‌ ‌Buổi‌ ‌sáng‌ ‌âm‌ ‌sâm‌ ‌trong‌ ‌cái‌ ‌nhà‌ ‌gỗ‌ ‌rộng.‌ ‌Vách‌ ‌bên‌ ‌cũng‌ ‌im‌ ‌ắng.‌ ‌Không‌ ‌nghe‌ ‌tiếng‌ ‌lửa‌ ‌réo‌ ‌trong‌ ‌lò‌ ‌nấu‌ ‌lợn.‌ ‌Không‌ ‌một‌ ‌tiếng‌ ‌động.‌ ‌Không‌ ‌biết‌ ‌bên‌ ‌buồng‌ ‌quanh‌ ‌đấy,‌ ‌các‌ ‌chị‌ ‌vợ‌ ‌anh,‌ ‌vợ‌ ‌chú‌ ‌của‌ ‌A‌ ‌Sử‌ ‌có‌ ‌còn‌ ‌ở‌ ‌nhà,‌ ‌không‌ ‌biết‌ ‌tất‌ ‌cả‌ ‌những‌ ‌người‌ ‌đàn‌ ‌bà‌ ‌khốn‌ ‌khổ‌ ‌sa‌ ‌vào‌ ‌nhà‌ ‌quan‌ ‌đã‌ ‌được‌ ‌đi‌ ‌chơi‌ ‌hay‌ ‌cũng‌ ‌đang‌ ‌phải‌ ‌trói‌ ‌như‌ ‌Mị.‌ ‌Mị‌ ‌không‌ ‌thể‌ ‌biết.Ðời‌ ‌người‌ ‌đàn‌ ‌bà‌ ‌lấy‌ ‌chồng‌ ‌nhà‌ ‌giàu‌ ‌ở‌ ‌Hồng‌ ‌Ngài,‌ ‌một‌ ‌đời‌ ‌người‌ ‌chỉ‌ ‌biết‌ ‌đi‌ ‌theo‌ ‌đuôi‌ ‌con‌ ‌ngựa‌ ‌của‌ ‌chồng.‌ ‌Mị‌ ‌chợt‌ ‌nhớ‌ ‌lại‌ ‌câu‌ ‌chuyện‌ ‌người‌ ‌ta‌ ‌vẫn‌ ‌kể:‌ ‌đời‌ ‌trước,‌ ‌ở‌ ‌nhà‌ ‌thống‌ ‌lý‌ ‌Pá‌ ‌Tra‌ ‌có‌ ‌người‌ ‌trói‌ ‌vợ‌ ‌trong‌ ‌nhà‌ ‌ba‌ ‌ngày‌ ‌rồi‌ ‌đi‌ ‌chơi,‌ ‌khi‌ ‌về‌ ‌nhìn‌ ‌đến‌ ‌thì‌ ‌vợ‌ ‌chết‌ ‌rồi.‌ ‌Mị‌ ‌sợ‌ ‌quá,‌ ‌Mị‌ ‌cựa‌ ‌quậy,‌ ‌xem‌ ‌mình‌ ‌còn‌ ‌sống‌ ‌hay‌ ‌chết.‌ ‌Cổ‌ ‌tay,‌ ‌đầu,‌ ‌bắp‌ ‌chân‌ ‌bị‌ ‌dây‌ ‌trói‌ ‌siết‌ ‌lại,‌ ‌đau‌ ‌đứt‌ ‌từng‌ ‌mảnh‌ ‌thịt.‌


(Trích‌‌ ‌‌Vợ‌ ‌chồng‌ ‌A‌ ‌Phủ‌-‌ ‌‌Tô‌ ‌Hoài,‌‌ ‌Ngữ‌ ‌văn‌ ‌12‌,‌ ‌tập‌ ‌hai,‌ ‌Nxb‌ ‌GD,2008,‌ ‌tr‌ ‌8,9)‌ ‌

‌‌Phân‌ ‌tích‌ ‌hình‌ ‌tượng‌ ‌nhân‌ ‌vật‌ ‌Mị‌ ‌trong‌ ‌đoạn‌ ‌trích‌ ‌trên.‌ ‌Từ‌ ‌đó,‌ ‌nhận‌ ‌xét‌ ‌‌cái‌ ‌nhìn‌ ‌về‌ ‌người‌ ‌nông‌ ‌dân‌ ‌của‌ ‌nhà‌ ‌văn‌ ‌Tô‌ ‌Hoài.‌

Đáp án Đề thi test THPT tổ quốc 2021 môn Văn

HƯỚNG‌ ‌DẪN‌ ‌TRẢ‌ ‌LỜI‌

Phần‌

Câu/Ý‌

Nội‌ ‌dung‌

Điểm‌

I‌ ‌

Đọc‌ ‌hiểu‌

3.0‌

1‌ ‌

PTBĐ:‌ ‌Miêu‌ ‌tả,‌ ‌biểu‌ ‌cảm‌ ‌

0.5‌

2‌ ‌

Trong‌ ‌đoạn‌ ‌trích‌ ‌có‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌kỉ‌ ‌niệm‌ ‌được‌ ‌nhắc‌ ‌đến,‌ ‌cụ‌ ‌thể‌ ‌là:‌ ‌dáng‌ ‌mẹ‌ ‌đi‌ ‌lại‌ ‌chăm‌ ‌sóc‌ ‌con‌ ‌khi‌ ‌bị‌ ‌thương,‌ ‌những‌ ‌món‌ ‌ăn‌ ‌giản‌ ‌dị‌ ‌và‌ ‌đời‌ ‌thường‌ ‌mà‌ ‌mẹ‌ ‌dành‌ ‌cho‌ ‌con‌ ‌như‌ ‌trái‌ ‌bưởi‌ ‌đào,‌ ‌canh‌ ‌tôm‌ ‌nấu‌ ‌khế,‌ ‌khoai‌ ‌nướng,‌ ‌ngô‌ ‌bung.‌ ‌

0.5‌

3‌ ‌

‌Trong‌ ‌đoạn‌ ‌trích,‌ ‌người‌ ‌mẹ‌ ‌được‌ ‌miêu‌ ‌tả‌ ‌thông‌ ‌qua‌ ‌những‌ ‌cử‌ ‌chỉ‌ ‌ân‌ ‌cần‌ ‌và‌ ‌những‌ ‌món‌ ‌ăn‌ ‌đạm‌ ‌bạc‌ ‌mà‌ ‌nhân‌ ‌vật‌ ‌dành‌ ‌cho‌ ‌người‌ ‌con‌ ‌trong‌ ‌tác‌ ‌phẩm.‌ ‌Đó‌ ‌là‌ ‌vẻ‌ ‌đẹp‌ ‌âm‌ ‌thầm,‌ ‌lặng‌ ‌lẽ‌ ‌mà‌ ‌cao‌ ‌quý‌ ‌của‌ ‌bà‌ ‌mẹ‌ ‌được‌ ‌tái‌ ‌hiện‌ ‌trong‌ ‌đoạn‌ ‌trích‌ ‌nói‌ ‌riêng‌ ‌cũng‌ ‌như‌ ‌những‌ ‌bà‌ ‌mẹ‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌anh‌ ‌hùng‌ ‌trên‌ ‌đất‌ ‌nước‌ ‌nói‌ ‌chung.‌ ‌

1.0‌

4‌ ‌

Tình‌ ‌cảm‌ ‌của‌ ‌tác‌ ‌giả‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌mẹ:‌ ‌trân‌ ‌trọng‌ ‌ghi‌ ‌nhớ‌ ‌suốt‌ ‌đời‌ ‌mình‌ ‌tình‌ ‌cảm‌ ‌quân‌ ‌dân‌ ‌sâu‌ ‌đậm‌ ‌và‌ ‌thiêng‌ ‌liêng‌ ‌mà‌ ‌người‌ ‌mẹ‌ ‌đã‌ ‌dành‌ ‌cho‌ ‌mình.‌ ‌Tác‌ ‌giả‌ ‌rất‌ ‌thương‌ ‌quý‌ ‌mẹ,‌ ‌luôn‌ ‌nhớ‌ ‌về‌ ‌mẹ‌ ‌và‌ ‌những‌ ‌kỉ‌ ‌niệm‌ ‌khi‌ ‌ở‌ ‌bên‌ ‌mẹ;‌ ‌xót‌ ‌thương‌ ‌những‌ ‌hi‌ ‌sinh‌ ‌của‌ ‌mẹ‌ ‌dành‌ ‌cho‌ ‌đất‌ ‌nước‌ ‌và‌ ‌nhân‌ ‌dân.‌ ‌

1.0‌

II‌ ‌

Làm‌ ‌văn‌

1‌ ‌

Từ‌ ‌nội‌ ‌dung‌ ‌đoạn‌ ‌trích‌ ‌ở‌ ‌phần‌ ‌Đọc‌ ‌hiểu,‌ ‌anh/‌ ‌chị‌ ‌hãy‌ ‌viết‌ ‌một‌ ‌đoạn‌ ‌văn‌ ‌khoảng‌ ‌200‌ ‌chữ‌ ‌trình‌ ‌bày‌ ‌suy‌ ‌nghĩ‌ ‌về‌ ‌ý‌ ‌nghĩa‌ ‌của‌ ‌việc‌ ‌cần‌ ‌trân‌ ‌quý‌ ‌những‌ ‌gì‌ ‌đang‌ ‌có‌ ‌‌trong‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌

2.0‌

a.‌ ‌Đảm‌ ‌bảo‌ ‌cấu‌ ‌trúc‌ ‌đoạn‌ ‌văn‌ ‌nghị‌ ‌luận‌ ‌200‌ ‌chữ‌ ‌‌‌Học‌ ‌sinh‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌trình‌ ‌bày‌ ‌đoạn‌ ‌văn‌ ‌theo‌ ‌cách‌ ‌diễn‌ ‌dịch,‌ ‌quy‌ ‌nạp,‌ ‌tổng‌ ‌-phân-hợp,‌ ‌song‌ ‌hành‌ ‌hoặc‌ ‌móc‌ ‌xích.‌ ‌

‌b.‌ ‌Xác‌ ‌định‌ ‌đúng‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌cần‌ ‌nghị‌ ‌luận‌ ‌về‌ ‌một‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌xã‌ ‌hội:‌ ‌ý‌ ‌nghĩa‌ ‌của‌ ‌việc‌ ‌cần‌ ‌‌trân‌ ‌quý‌ ‌những‌ ‌gì‌ ‌đang‌ ‌có‌ ‌‌trong‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌

0.25‌

0.25‌

c.‌ ‌Thí‌ ‌sinh‌ ‌lựa‌ ‌chọn‌ ‌các‌ ‌thao‌ ‌tác‌ ‌lập‌ ‌luận‌ ‌phù‌ ‌hợp‌ ‌để‌ ‌triển‌ ‌khai‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌nghị‌ ‌luận‌ ‌theo‌ ‌nhiều‌ ‌cách‌ ‌nhưng‌ ‌phải‌ ‌làm‌ ‌rõ‌ ‌ý‌ ‌nghĩa‌ ‌của‌ ‌việc‌ ‌cần‌ ‌‌trân‌ ‌quý‌ ‌những‌ ‌gì‌ ‌đang‌ ‌có‌ ‌‌trong‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌‌.‌ ‌Có‌ ‌thể‌ ‌triển‌ ‌khai‌ ‌theo‌ ‌hướng‌ ‌sau‌:‌

‌-‌Trân‌ ‌qu‎ý‌ ‌những‌ ‌gì‌ ‌đang‌ ‌có‌ ‌là‌ ‌biết‌ ‌trân‌ ‌trọng,‌ ‌nâng‌ ‌niu,‌ ‌gìn‌ ‌giữ‌ những‌ ‌điều‌ ‌tốt‌ ‌đẹp‌ ‌mà‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌đem‌ ‌đến‌ ‌cho‌ ‌mỗi‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌

‌-‌Ý‌ ‌nghĩa‌ ‌của‌ ‌việc‌ ‌cần‌ ‌‌trân‌ ‌quý‌ ‌những‌ ‌gì‌ ‌đang‌ ‌có‌:‌ ‌

1.00‌


‌+‌trân‌ ‌quý‌ ‌những‌ ‌gì‌ ‌đang‌ ‌có‌ ‌sẽ‌ ‌đem‌ ‌lại‌ ‌hạnh‌ ‌phúc‌ ‌cho‌ ‌con‌ ‌người.‌ ‌

Từ‌ ‌đó,‌ ‌đời‌ ‌sống‌ ‌tinh‌ ‌thần‌ ‌và‌ ‌vật‌ ‌chất‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌đầy‌ ‌đủ‌ ‌và‌ ‌nâng‌ ‌cao;‌ ‌ ‌

‌+‌trân‌ ‌quý‌ ‌những‌ ‌gì‌ ‌đang‌ ‌có‌ ‌sẽ‌ ‌giúp‌ ‌ta‌ ‌không‌ ‌rơi‌ ‌vào‌ ‌lối‌ ‌sống‌ ‌ảo‌ ‌

tưởng,‌ ‌viển‌ ‌vông,‌ ‌hão‌ ‌huyền,‌ ‌xa‌ ‌rời‌ ‌thực‌ ‌tế;‌ ‌ ‌

‌+‌trân‌ ‌quý‌ ‌những‌ ‌gì‌ ‌đang‌ ‌có‌ ‌sẽ‌ ‌giúp‌ ‌ta‌ ‌thêm‌ ‌yêu‌ ‌đời,‌ ‌gắn‌ ‌bó‌ ‌với‌ ‌gia‌ ‌đình,‌ ‌quê‌ ‌hương,‌ ‌đất‌ ‌nước,‌ ‌có‌ ‌động‌ ‌lực‌ ‌để‌ ‌phấn‌ ‌đấu,‌ ‌góp‌ ‌phần‌ ‌làm‌ ‌nên‌ ‌thành‌ ‌công,‌ ‌vượt‌ ‌qua‌ ‌bao‌ ‌thử‌ ‌thách,‌ ‌khó‌ ‌khăn‌ ‌trên‌ ‌đường‌ ‌đời.‌ ‌

‌-‌ ‌Phê‌ ‌phán‌ ‌một‌ ‌số‌ ‌người‌ ‌không‌ ‌biết‌ ‌trân‌ ‌quý‌ ‌những‌ ‌gì‌ ‌đang‌ ‌có,‌ ‌

chạy‌ ‌theo‌ ‌lối‌ ‌sống‌ ‌xa‌ ‌hoa,‌ ‌hưởng‌ ‌lạc‌ ‌cá‌ ‌nhân,‌ ‌đua‌ ‌đòi‌ ‌theo‌ ‌phong‌ ‌trào,‌ ‌gây‌ ‌đau‌ ‌khổ‌ ‌và‌ ‌phiền‌ ‌phức‌ ‌cho‌ ‌người‌ ‌khác.‌ ‌

‌-‌ ‌Bài‌ ‌học‌ ‌nhận‌ ‌thức‌ ‌và‌ ‌hành‌ ‌động:‌ ‌Nhận‌ ‌thức‌ ‌được‌ ‌giá‌ ‌trị‌ ‌của‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌hiện‌ ‌tại‌ ‌để‌ ‌biết‌ ‌quý‌ ‌trọng‌ ‌những‌ ‌gì‌ ‌mình‌ ‌có‌ ‌được‌ ‌trong‌ ‌tay.‌ ‌Tuổi‌ ‌trẻ‌ ‌cần‌ ‌học‌ ‌tập‌ ‌và‌ ‌rèn‌ ‌luyện,‌ ‌sống‌ ‌hết‌ ‌mình‌ ‌cho‌ ‌đời‌ ‌để‌ ‌không‌ ‌ân‌ ‌hận,‌ ‌hối‌ ‌tiếc‌ ‌vì‌ ‌mình‌ ‌đã‌ ‌đánh‌ ‌mất‌ ‌nhiều‌ ‌điều‌ ‌qu‎ý‌ ‌giá.‌ ‌

d.‌ ‌Sáng‌ ‌tạo‌ ‌

Có‌ ‌cách‌ ‌diễn‌ ‌đạt‌ ‌sáng‌ ‌tạo,‌ ‌thể‌ ‌hiện‌ ‌suy‌ ‌nghĩ‌ ‌sâu‌ ‌sắc,‌ ‌mới‌ ‌mẻ‌ ‌về‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌nghị‌ ‌luận.‌ ‌

0,25‌

e.‌ ‌Chính‌ ‌tả,‌ ‌dùng‌ ‌từ,‌ ‌đặt‌ ‌câu:‌ ‌Đảm‌ ‌bảo‌ ‌quy‌ ‌tắc‌ ‌chính‌ ‌tả,‌ ‌dùng‌ ‌từ,‌ ‌đặt‌ ‌câu.‌ ‌ ‌

0,25‌

2‌ ‌

Phân‌ ‌tích‌ ‌hình‌ ‌tượng‌ ‌nhân‌ ‌vật‌ ‌Mị‌ ‌trong‌ ‌đoạn‌ ‌trích‌ ‌.‌ ‌Từ‌ ‌đó,‌ ‌nhận‌ ‌xét‌‌ ‌‌cái‌ ‌nhìn‌ ‌về‌ ‌người‌ ‌nông‌ ‌dân‌ ‌của‌ ‌nhà‌ ‌văn‌ ‌Tô‌ ‌Hoài.‌ ‌

5,0‌

1.‌ ‌‌Đảm‌ ‌bảo‌ ‌cấu‌ ‌trúc‌ ‌bài‌ ‌nghị‌ ‌luận‌ ‌về‌ ‌một‌ ‌trích‌ ‌văn‌ ‌xuôi‌ ‌

‌Có‌ ‌đủ‌ ‌các‌ ‌phần‌ ‌mở‌ ‌bài,‌ ‌thân‌ ‌bài,‌ ‌kết‌ ‌bài.‌ ‌Mở‌ ‌bài‌ ‌nêu‌ ‌được‌ ‌vấn‌ ‌đề,‌ ‌thân‌ ‌bài‌ ‌triển‌ ‌khai‌ ‌được‌ ‌vấn‌ ‌đề,‌ ‌kết‌ ‌bài‌ ‌kết‌ ‌luận‌ ‌được‌ ‌vấn‌ ‌đề.‌

(0,25)‌

2.‌ ‌‌Xác‌ ‌định‌ ‌đúng‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌cần‌ ‌nghị‌ ‌luận‌ ‌ ‌

‌Hình‌ ‌tượng‌ ‌nhân‌ ‌vật‌ ‌Mị‌ ‌trong‌ ‌đoạn‌ ‌trích;‌ ‌nhận‌ ‌xét‌ ‌‌cái‌ ‌nhìn‌ ‌về‌ ‌

người‌ ‌nông‌ ‌dân‌ ‌của‌ ‌nhà‌ ‌văn‌ ‌Tô‌ ‌Hoài.‌ ‌

(0,25)‌

3.‌ ‌Triển‌ ‌khai‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌nghị‌ ‌luận‌ ‌thành‌ ‌các‌ ‌luận‌ ‌điểm;‌ ‌thể‌ ‌hiện‌ ‌sự‌ ‌cảm‌ ‌nhận‌ ‌sâu‌ ‌sắc‌ ‌và‌ ‌vận‌ ‌dụng‌ ‌tốt‌ ‌các‌ ‌thao‌ ‌tác‌ ‌lập‌ ‌luận;‌ ‌kết‌ ‌hợp‌ ‌chặt‌ ‌chẽ‌ ‌giữa‌ ‌lí‌ ‌lẽ‌ ‌và‌ ‌dẫn‌ ‌chứng.‌ ‌Cụ‌ ‌thể:‌ ‌

3.1.Mở‌ ‌bài:‌ ‌

-Tô‌ ‌Hoài‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌trong‌ ‌những‌ ‌gương‌ ‌mặt‌ ‌tiêu‌ ‌biểu‌ ‌của‌ ‌văn‌ ‌xuôi‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌đương‌ ‌đại.‌ ‌ ‌

-‌ ‌“Vợ‌ ‌chồng‌ ‌A‌ ‌Phủ”‌ ‌–‌ ‌một‌ ‌tác‌ ‌phẩm‌ ‌gắn‌ ‌liền‌ ‌với‌ ‌tên‌ ‌tuổi‌ ‌nhà‌ ‌văn‌ ‌Tô‌ ‌Hoài‌ ‌trong‌ ‌hơn‌ ‌nửa‌ ‌thế‌ ‌kỉ‌ ‌qua.‌ ‌

(4.00)‌ ‌ ‌

‌ ‌

-‌ ‌Sức‌ ‌hấp‌ ‌dẫn‌ ‌của‌ ‌thiên‌ ‌truyện‌ ‌chủ‌ ‌yếu‌ ‌từ‌ ‌hai‌ ‌nhân‌ ‌vật‌ ‌được‌ ‌khắc‌ ‌họa‌ ‌khá‌ ‌thành‌ ‌công‌ ‌với‌ ‌những‌ ‌cá‌ ‌tính‌ ‌nghệ‌ ‌thuật‌ ‌đặc‌ ‌sắc.‌ ‌

-‌ ‌Đặc‌ ‌biệt‌ ‌khi‌ ‌khắc‌ ‌họa‌ ‌nhân‌ ‌vật‌ ‌Mị,‌ ‌nhà‌ ‌văn‌ ‌bộc‌ ‌lộ‌ ‌năng‌ ‌lực‌ ‌khám‌ ‌phá‌ ‌chiều‌ ‌sâu‌ ‌nội‌ ‌tâm‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌sâu‌ ‌sắc‌ ‌và‌ ‌tinh‌ ‌tế,‌ ‌đồng‌ ‌thời‌ ‌thể‌ ‌hiện‌ ‌cái‌ ‌nhìn‌ ‌mới‌ ‌mẻ‌ ‌về‌ ‌người‌ ‌nông‌ ‌dân.‌ ‌Cụ‌ ‌thể‌ ‌ở‌ ‌đoạn‌ ‌trích:‌ ‌“‌Trong‌ ‌bóng‌ ‌tối,‌ ‌Mị‌ ‌đứng‌ ‌im‌ ‌lặng‌ ‌<…>.‌Cổ‌ ‌tay,‌ ‌đầu,‌ ‌bắp‌ ‌chân‌ ‌bị‌ ‌dây‌ ‌trói‌ ‌siết‌ ‌lại,‌ ‌đau‌ ‌đứt‌ ‌từng‌ ‌mảnh‌ ‌thịt.”‌

3.2.Thân‌ ‌bài:‌ ‌

3.2.1.Khái‌ ‌quát‌ ‌về‌ ‌tác‌ ‌phẩm,‌ ‌đoạn‌ ‌trích:‌‌ ‌0.25‌ ‌đ‌ ‌

-‌ ‌Hoàn‌ ‌cảnh‌ ‌sáng‌ ‌tác,‌ ‌xuất‌ ‌xứ,‌ ‌sơ‌ ‌lược‌ ‌cốt‌ ‌truyện.‌ ‌

+Truyện‌ ‌ngắn‌ ‌“Vợ‌ ‌chồng‌ ‌A‌ ‌Phủ ”‌ ‌được‌ ‌sáng‌ ‌tác‌ ‌năm‌ ‌1952‌ ‌và‌ ‌in‌ ‌

trong‌ ‌tập‌ ‌"Truyện‌ ‌Tây‌ ‌Bắc "‌ ‌(1953).‌ ‌Đây‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌tác‌ ‌phẩm‌ ‌có‌ ‌giá‌ ‌trị‌ ‌của‌ ‌văn‌ ‌xuôi‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌hiện‌ ‌đại‌ ‌khi‌ ‌phản‌ ‌ánh‌ ‌chân‌ ‌thực‌ ‌và‌ ‌sinh‌ ‌động‌ ‌con‌ ‌đường‌ ‌của‌ ‌nhân‌ ‌dân‌ ‌miền‌ ‌núi‌ ‌cao‌ ‌Tây‌ ‌Bắc‌ ‌đi‌ ‌theo‌ ‌cách‌ ‌mạng.‌ ‌

‌+Tác‌ ‌phẩm‌ ‌gồm‌ ‌hai‌ ‌phần‌ ‌:‌ ‌Phần‌ ‌đầu‌ ‌kể‌ ‌về‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌tủi‌ ‌nhục‌ ‌

của‌ ‌Mị‌ ‌và‌ ‌A‌ ‌Phủ‌ ‌ở‌ ‌Hồng‌ ‌Ngài,‌ ‌là‌ ‌nô‌ ‌lệ‌ ‌trong‌ ‌nhà‌ ‌thống‌ ‌lí‌ ‌Pá‌ ‌Tra.‌ ‌Kết‌ ‌thúc‌ ‌phần‌ ‌đầu‌ ‌là‌ ‌cảnh‌ ‌Mị‌ ‌cắt‌ ‌dây‌ ‌trói‌ ‌cứu‌ ‌A‌ ‌Phủ‌ ‌và‌ ‌cùng‌ ‌A‌ ‌Phủ‌ ‌trốn‌ ‌khỏi‌ ‌nhà‌ ‌Pá‌ ‌Tra.‌ ‌Phần‌ ‌sau‌ ‌kể‌ ‌Mị‌ ‌và‌ ‌A‌ ‌Phủ‌ ‌ở‌ ‌Phiềng‌ ‌Sa,‌ ‌họ‌ ‌thành‌ ‌vợ‌ ‌chồng,‌ ‌được‌ ‌cán‌ ‌bộ‌ ‌A‌ ‌Châu‌ ‌giác‌ ‌ngộ‌ ‌cách‌ ‌mạng.‌ ‌A‌ ‌Phủ‌ ‌trở‌ ‌thành‌ ‌đội‌ ‌trưởng‌ ‌du‌ ‌kích‌ ‌đánh‌ ‌Pháp‌ ‌bảo‌ ‌vệ‌ ‌làng.‌ ‌

‌-‌ ‌Vị‌ ‌trí,‌ ‌nội‌ ‌dung‌ ‌đoạn‌ ‌trích.‌ ‌

3.2.2.Cảm‌ ‌nhận‌ ‌vẻ‌ ‌đẹp‌ ‌nội‌ ‌dung,‌ ‌nghệ‌ ‌thuật‌ ‌về‌ ‌nhân‌ ‌vật‌ ‌Mị‌ ‌trong‌ ‌đoạn‌ ‌trích:‌ ‌

a.Về‌ ‌nội‌ ‌dung:‌ ‌ ‌

–‌ ‌Sơ‌ ‌lược‌ ‌về‌ ‌cảnh‌ ‌ngộ‌ ‌của‌ ‌Mị‌ ‌trước‌ ‌khi‌ ‌bị‌ ‌trói‌ ‌trong‌ ‌đêm‌ ‌tình‌ ‌mùa‌ ‌xuân:‌ ‌

+‌ ‌Mị‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌cô‌ ‌gái‌ ‌trẻ‌ ‌đẹp,‌ ‌yêu‌ ‌đời,‌ ‌chăm‌ ‌chỉ‌ ‌lao‌ ‌động,‌ ‌nhà‌ ‌nghèo‌

và‌ ‌rất‌ ‌hiếu‌ ‌thảo;‌ ‌

+‌ ‌Do‌ ‌món‌ ‌nợ‌ ‌truyền‌ ‌kiếp‌ ‌của‌ ‌cha‌ ‌mẹ,‌ ‌Mị‌ ‌phải‌ ‌làm‌ ‌dâu‌ ‌gạt‌ ‌nợ‌ ‌cho‌

thống‌ ‌lí‌ ‌Pá‌ ‌Tra,‌ ‌sống‌ ‌cuộc‌ ‌đời‌ ‌trâu‌ ‌ngựa‌ ‌khổ‌ ‌đau;‌ ‌

+‌ ‌Nhưng‌ ‌tận‌ ‌đáy‌ ‌sâu‌ ‌tâm‌ ‌hồn‌ ‌câm‌ ‌lặng‌ ‌ấy‌ ‌vẫn‌ ‌le‌ ‌lói‌ ‌tia‌ ‌lửa‌ ‌sống,‌ ‌chỉ‌ ‌chờ‌ ‌dịp‌ ‌là‌ ‌bùng‌ ‌lên‌ ‌mạnh‌ ‌mẽ.‌ ‌Dịp‌ ‌ấy‌ ‌đã‌ ‌đến‌ ‌trong‌ ‌‌đêm‌ ‌tình‌ ‌mùa‌ ‌xuân‌ ‌phơi‌ ‌phới‌ ‌mà‌ ‌tiếng‌ ‌sáo‌ ‌gọi‌ ‌bạn‌ ‌đầu‌ ‌làng‌ ‌đã‌ ‌làm‌ ‌xao‌ ‌động‌ ‌lòng‌ ‌người‌ ‌phụ‌ ‌nữ‌ ‌trẻ;‌ ‌

+‌ ‌Khi‌ ‌mùa‌ ‌xuân‌ ‌về,‌ ‌như‌ ‌quy‌ ‌luật‌ ‌vạn‌ ‌vật‌ ‌hồi‌ ‌sinh,‌ ‌sức‌ ‌trẻ‌ ‌trong‌ ‌Mị‌ ‌bừng‌ ‌trỗi‌ ‌dậy.‌ ‌Mị‌ ‌khêu‌ ‌đèn‌ ‌lên‌ ‌cho‌ ‌bừng‌ ‌sáng‌ ‌căn‌ ‌buồng‌ ‌của‌ ‌mình,‌ ‌lén‌ ‌lấy‌ ‌hũ‌ ‌rượu‌ ‌uống‌ ‌ực‌ ‌từng‌ ‌bát.‌ ‌Mị‌ ‌bổi‌ ‌hổi‌ ‌nghe‌ ‌tiếng‌ ‌sáo.‌ ‌Mị‌ ‌vẫn‌ ‌còn‌ ‌trẻ.‌ ‌Mị‌ ‌muốn‌ ‌đi‌ ‌chơi.‌ ‌

"Chuyện trùng hòa hợp không nghịch được đâu" là câu mà nhiều người trẻ kháo nhau sau khoản thời gian xem ngừng đề thi thử môn Văn của thức giấc này.


Sáng ngày 7/7, thí sinh đang bước vào trong ngày thi thứ nhất của kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Trong buổi sáng, thí sinh thi môn Ngữ Văn, với thời hạn làm bài 120 phút. 7h30 những giám thị phạt đề, thí sinh có tác dụng bài sau đó 5 phút. Đến chiều những em tiếp tục thi môn Toán trong 90 phút. Giám thị vạc đề dịp 14h20, sỹ tử làm bài từ 14h30.

Xem thêm: Phân Tích Thương Vợ Của Tú Xương, Just A Moment

Chỉ còn 1 ngày nữa là mang đến kỳ thi đặc biệt quan trọng sau 12 năm sách vở nên thí sinh không khỏi lo lắng. Cùng với môn Văn, những em cũng gặp gỡ áp lực không nhỏ trong việc ôn tập những tác phẩm thơ, văn. Đặc biệt câu 2, phần II của đề thi luôn luôn là phần khiến thí sinh lo lắng và đầu tư chi tiêu thời gian các nhất. Bởi đấy là phần chiếm đến 5 điểm toàn đề.


Mới đây, dân mạng bỗng phát chỉ ra một điều hết sức thú vị. Cụ thể khi xem đề thi thử tốt nghiệp môn Ngữ Văn của tỉnh phái mạnh Định, những người phân biệt tỉnh này 5 năm liền lựa chọn tác phẩm vào câu 2 phần II trúng phóc với đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông chính thức. Bởi vì điều này đề nghị nhiều thí sinh đang đổ xô đi xem đề thi demo năm 2021 của tỉnh phái mạnh Định để thấy "chuỗi trùng lặp" có lặp lại.

Khi biết trong năm này đề thi demo của phái nam Định ra thành công "Vợ nhặt", nhiều bạn trẻ 2k3 đã đi ôn tập thêm vật phẩm này với niềm tin: "Chuyện trung khu linh, không nghịch được"! rõ ràng đề thi thử giỏi nghiệp năm 2021 môn Ngữ Văn của tỉnh phái mạnh Định như sau:


*

Đề thi thử xuất sắc nghiệp năm 2021 môn Ngữ Văn của tỉnh phái nam Định.

Dưới đấy là đề thi thử tốt nghiệp môn Văn của phái nam Định trong các năm gần nhất, đều phải có tác phẩm trúng cùng với đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức:

Link bài gốc rước linkhttp://nhipsongviet.toquoc.vn/tim-kiem.htm?keywords=M%e1%bb%99t+t%e1%bb%89nh+c%c3%b3+%c4%91%e1%bb%81+thi+th%e1%bb%ad+Ng%e1%bb%af+V%c4%83n+5+n%c4%83m+li%e1%bb%81n+TR%c3%9a
NG+v%e1%bb%9bi+%c4%91%e1%bb%81+thi+t%e1%bb%91t+nghi%e1%bb%87p+THPT+ch%c3%adnh+th%e1%bb%a9c%3a+S%c4%a9+t%e1%bb%ad+nh%c3%a1o+nh%c3%a1c+ng%c3%b3+xem+%c4%91%e1%bb%81+n%c4%83m+2021+
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa đơn vị Center Building - Hapulico Complex, tiên phong hàng đầu Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép tùy chỉnh trang thông tin điện tử tổng đúng theo trên mạng số 2217/GP-TTĐT vị Sở thông tin và Truyền thông thủ đô cấp ngày 10 tháng bốn năm 2019

Bài viết liên quan

ghế massage giá rẻ| Nổ hũ đổi thưởng - Nohu88| MIG8 MOBI | https://nhacai789bet.co/ |