Khái niệm về query vào Access, tạo những loại query để truy vấn, cập nhật dữ liệu như select query, crosstab, total và những Action query như Update, Delete, Append


Khái niệm cùng phần loại các Query vào Access

Query là những câu lệnh để liên quan với CSDL, nó là ngôn ngữtruy vấn có kết cấu SQL. Để học riêng về SQL hoàn toàn có thể xem: CÁC BÀI HỌC VỀ SQL . Vào Access nó có những công chũm nhằm nhanh lẹ tạo ra các câu truy tìm vấn SQL, sinh câu tầm nã vấn SQL một bí quyết trực quan lại và cấp tốc chóng. Cùng với Access câu truy nã vấn SQL gồm thể phân thành các loại: Select query, Total Query, Crosstab query, kích hoạt query

Select query: tróc nã vấn tin tức từ các bảng, tạo ra một tập các dòng hiệu quả (record) điện thoại tư vấn là recordset, thường tập kết quả này dùng cho các Form, các báo cáo Report Total query: nhiều loại truy vấn có tác dụng tổng hòa hợp dữ liệu phụ thuộc một số hàm những thống kê cho một đội nhóm dữ liệu như đếm tổng record, tính cực hiếm trung bình, tính tổng ... Ví dụ, liệt kê các lớp học, mỗi lớp học tính tổng số học sinh. Crosstab query: là loại truy vấn nhằm thống kê, hiệu quả là bảng hai phía có các cột theo quý hiếm truy vấn Action query: là cơ mà câu truy hỏi vấn bao gồm chức năng biến hóa các bảng dữ liệu như Make-Table (tạo bảng dữ liệu), Update (cập nhật bạn dạng ghi), Delete (xóa bản ghi), Append (thêm phiên bản ghi)

Bấm vào thực đơn Create, lựa chọn mục Design Query

Một vỏ hộp thoại Show Table xuất hiện, tại phía trên chọn những bảng có tài liệu cần truy vấn rồi nhấp chuột Add


*

Màn hình để phát hành Query chia làm hai phần, phần khu vực các bảng truy nã vấn chứa các bảng, khu vực Lưới QBA (Query by example) chứa các trường gia nhập vào truy tìm vấn.

Bạn đang xem: Để tự thiết kế truy vấn ta chọn vào

*
khoác định sẽ xây dựng một số loại Select Query, trường hợp muốn đổi khác kiểu nhấn phải chuột, lựa chọn Query type 1 tại đây rất có thể chọn các loại như Select Query, Update Query ... Để thêm bảng vào tầm nã vấn nhấn đề xuất chuột lựa chọn Show Table ...

Xem thêm: Những Món Ăn Ngày Nắng Nóng Bức Giải Nhiệt Chống Ngán Dễ Làm Tại Nhà

2 Để thêm những trường (field) của bảng nào kia vào kết quả truy vấn, kích đúp vào tên trường, nó sẽ được đưa vào QBA. Lấy một ví dụ kích đúp vào trường Noisinh 3 thì trên QBE nó đang thêm vào: tại loại Field là Noisinh, tại cái Table là tên gọi bảng HOCSINH Khi hy vọng chạy kiểm tra kết quả truy vấn bấm vào View hoặc Run trên menu 4. Nếu Query xong xuôi có thể dìm CTRL + S để giữ lại Query hoàn toàn có thể đặt lại tên cột công dụng truy vấn, tại mẫu Field bao gồm thể biến hóa với kết cấu Tên cột: ví dụ: Họ: 5, Tên:, Giới tính:GT những trường tầm nã vấn cũng có thể có thể cấu hình thiết lập là một biểu thức, với cấu trúc Tên:nội dung biểu thức 6. Ví dụ chế tạo cột là Lớp nó là công dụng của bài toán nối chuỗi ! (Đây là cấu tạo trỏ mang đến một ngôi trường nào kia của bảng !) cùng với chuỗi "-" (một chuỗi cụ thể viết trong dấu "") với chuỗi ! thì viết: Lớp:! và "-" & ! trong các số đó ký hiệu & là toán tử nối chuỗi. Còn những toán tử khác để viết biểu thức.

Để trợ giúp xây cất biểu thức, tại cột buộc phải xây dựng biểu thức click chuột Builder, có một số trong những toán tử sản xuất biểu thức như

Truy vấn có tham số (Parameter Query)

Các giá trị đưa vào lọc Criteria có thể ấn định là tham số, giá trị sẽ nhập vào lúc chạy. Ví như là tham số chỉ việc đưa nó vào lốt ngoặc vuông

dòng Show lựa chọn cột tài liệu đó có hiện thị ở kết quả bảng truy nã vấn hay không. Các cột không đề nghị chọn hiện tại thị, khi chỉ việc dùng nó như nhằm lọc tài liệu 9

Tạo Total Query - thống kê tài liệu theo nhóm

Truy vấn này thực hiện đưa ra dòng số liệu thống kê cho phần nhiều nhóm dữ liệu giống nhau,giá trị bắt buộc thống kê đến nhóm tài liệu đó có các hàm như:

count - đếm tổng các record trong team sum - tổng giá trị trường bắt buộc thống kê min/max - mang giá trị nhỏ tuổi nhất, lớn số 1 trong nhóm avg - lấy cực hiếm trung bình

Ví dụ có truy vấn sau:

*

Truy vấn này liệt kê các học viên (HOCSINHID) trong các lớp. Giờ nếu còn muốn thông kê,có bao nhiêu học sinh mỗi lớp thì nhấn vào biểu tượng Total, thìtrong QBE lộ diện dòng total - trên đây tùy chỉnh cá thông kê

*

Cần xác minh trong các cột cần chỉ ra cột nào là cột buộc phải thống kê, những cộtcòn lại dùng để làm xác định nhóm, sống ví dụ bên trên thì:

Cột TenKhoa, TENLOP là đội - vậy tùy chỉnh thiết lập nó là Group By Cột HOCSINHID sẽ dùng thống kế, tại đây thống kê là đếm số lượng nên dùng hàm count

Như vậy hiệu quả thống kê như trên.

Tạo Crosstab Query

Để tùy chỉnh là Crosstab, nhấn buộc phải chuột và lựa chọn Crosstab Query 1, lúc này xuất hiện dòng crosstab với total 2

Crosstab bạn cần thiết lập những cột nhằm phân nhóm (group by),trong hồ hết cột này cấu hình thiết lập một cột để thống kê - các giá trị của nó sẽ chuyển thànhtên cột thống kê Column Heading còn sót lại là Row Heading.Tiếp theo là một trong những cột nhằm thống kê với tùy chỉnh cấu hình crosstab là Value

cấu hình thiết lập Tenkhoa, TENLOP, Dantoc là các cột để phân nhóm với cái giá trị Total là Group by. Trong những số ấy TenKhoa, TENLOP là Row Heading có tác dụng tiêu đề cột. Còn DanToc gửi thành title cột. tùy chỉnh thiết lập cột HOCSINHID với Crosstab là Value, cùng với hàm thống kế là count.
*
*

Các action Query

Các kích hoạt Query triển khai việc cập nhật, sửa đổi dữ liệu.Sau lúc viết các Query này để thi hành click chuột Run để thi hành

Update Query

Loại Query này để update cho những Record. Ví dụ cập nhật trường Tenvới cực hiếm là Hương, cho Record có HOCSINHID là 100

Giá trị update nhập tại cái Update to, lục những Record đề xuất cập nhậttại Criteria

*

Delete Query

Query này xóa những record. Lấy ví dụ xóa Record có trường tên là "Abc"

*

Append Query

Query này nối dữ liệu vào bảng bao gồm sẵn

*

Make-Table Query

Query này để tạo nên bảng mới từ các dữ liệu truy nã vấn. Khi chuyển là các loại Query Make-table gồm hộp thoại xuất hiện, hãy nhập thương hiệu bảng mong tạo.

*

Tạo bảng gồm các cột TenKhoa, TenLop, Ho, Ten

*

Khái niệm về QueryTạo những Query - Select QueryTạo Total QueryTạo Crosstab QueryCác kích hoạt QueryUpdate QueryDelete QueryAppend QueryMake Table Query
*

Sử dựng những macro trong MS Access tạo nên Report báo cáo trong MS Access Tạo những biểu chủng loại Form nhằm nhập dữ liệu trong MS Access khám phá các link (relationship) giữa các bảng cách tạo các liên kết trong MS Access các khái niệm cơ phiên bản và thực hành thực tế tạo các bảng table vào MS Access giới thiệu MS Access tò mò các thành phần cơ phiên bản của csdl Access
Giới thiệuPrivacyTừ điển Anh - ViệtChạy SQLRegExpCubic-bezierUnix timestampKý tự HTMLcalories, chỉ số BMRchỉ số khối cơ thể BMITạo QR CodeLịch vạn niên liên hệ RSS

Đây là blog cá nhân, tôi biên chép và share những gì tôi học được tại chỗ này về kỹ năng và kiến thức lập trình PHP, Java, JavaScript, Android, C# ... Và những kiến thức công nghệ khácDeveloped by giamcanherbalthin.com