STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ đúng theo mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302DGNLHCM600
2 technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301DGNLHCM600
3 công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203DGNLHCM600
4 xây đắp công nghiệp 7210402DGNLHCM600
5 công nghệ thực phẩm 7540101DGNLHCM600
6 Kỹ thuật tạo 7580201DGNLHCM600
7 công nghệ thông tin 7480201DGNLHCM700
8 quản trị kinh doanh 7340101DGNLHCM650
9 technology kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302A00, A01, D01, D07, XDHB18Học bạ
10 công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301A00, A01, D01, D07, XDHB18Học bạ
11 technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203A00, A01, D01, D07, XDHB18Học bạ
12 thiết kế công nghiệp 7210402A00, A01, D01, H06, XDHB18Học bạ
13 công nghệ thực phẩm 7540101A00, B00, B08, D07, XDHB18Học bạ
14 Kỹ thuật desgin 7580201A00, A01, D01, D07, XDHB18Học bạ
15 technology thông tin 7480201A00, A01, D01, C01, XDHB21Học bạ
16 quản ngại trị sale 7340101A00, A01, D01, D0918Học bạ
17 technology kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302A00, A01, D01, D0715Điểm thi TN THPT
18 technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301A00, A01, D01, D0715Điểm thi TN THPT
19 công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203A00, A01, D01, D0715Điểm thi TN THPT
20 xây đắp công nghiệp 7210402A00, A01, D01, H0615Điểm thi TN THPT
21 technology thực phẩm 7540101A00, B00, B08, D0715Điểm thi TN THPT
22 Kỹ thuật kiến thiết 7580201A00, A01, D01, D0715Điểm thi TN THPT
23 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D01, C0121.5Điểm thi TN THPT
24 quản trị sale 7340101A00, A01, D01, D0915Điểm thi TN THPT

*

*