Khi học về từng các loại hợp hóa học hữu cơ ví dụ thì không tính nắm được cấu tạo, đặc thù hoá học của chúng thì câu hỏi viết những đồng phân cũng tương đối quan trọng. Đối cùng với dạng bài xích trắc nghiệm thì cách tính số đồng phân sẽ cung ứng các em rất nhiều, tiết kiệm ngân sách được thời gian trong bài bác kiểm tra và thi.Bạn đang xem: đối kháng chức là gì

Vậy thì bí quyết và cách tính số đồng phân như cầm nào, những em tham khảo bài viết sau đây.Bạn vẫn xem: đơn chức là gì


*

Cách tính số đồng phân

I. Đồng phân:

1. Đồng phân là gì?

Đồng phân là đa số hợp chất khác biệt nhưng có cùng công thức phân tử.Bạn đã xem: đơn chức là gì

Các đồng phân của nhau bao gồm tính chất không giống nhau do chúng có cấu trúc hoá học khác nhau.

Bạn đang xem: Đơn chức là gì

Lưu ý: những đồng phân của nhau thì gồm cùng phân tử khối, nhưng đa số chất bao gồm cùng phân tử khối thì hoàn toàn có thể không bắt buộc đồng phân của nhau.

Ví dụ: , nhưng bọn chúng không thuộc CTPT nên chưa hẳn đồng phân.

2. Phân loại:

Chúng ta có tương đối nhiều cách phân loại đồng phân, hoàn toàn có thể dựa vào độc thân tự liên kết, team chức hay địa điểm trong không gian,....


*

Cách tính số đồng phân

- Đồng phân cấu tạo:

+ Đồng phân mạch C: nhận được khi biến đổi trật tự liên kết của các nguyên tử C cùng nhau (mạch thẳng, mạch nhánh, vòng).

Ví dụ: với một cách làm C4H10 ta có các đồng phân:

Butan 2 – metylpropan

+ Đồng phân loại nhóm chức:

Nhóm chức

Loại chất

- OH

Ancol

- O -

Ete

- CHO

Anđehit

- CO

Xeton

- COOH

Axit

Ví dụ: Cùng công thức C2H6O ta có thể viết 2 đồng phân cùng với 2 các loại nhóm chức khác nhau (ancol với ete):

Ancol etylic Đimtyl ete

+ Đồng phân vị trí nhóm chức hoặc links bội: vị trí của nhóm chức, nhóm gắng hoặc link bội trên mạch C núm đổi.

Ví dụ: Đồng phân C4H8 mạch hở, vào phân th gồm một nối đôi:

- Đồng phân cis – trans:

Ví dụ cùng với buten – 2 – en

Nhận thấy, lúc 2 nhóm cầm cố của nguyên tử C mang nối đôi khác nhau thì sẽ mở ra đồng phân hình học. Nếu các nhóm núm ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) bao gồm phân tử khối to hơn nằm về cùng bên với nối đôi sẽ là dạng cis, khác phía là dạng trans.

3. Quá trình viết đồng phân:

- Tính số link π cùng vòng:

π + v =

- phụ thuộc công thức phân tử, số liên kết π+v để lựa chọn một số loại chất phù hợp. Thường đề sẽ mang đến viết đồng phân của thích hợp chất cầm thể.

- Viết mạch C chính:

+ Mạch hở: không phân nhánh, 1 nhánh, 2 nhánh,...

+ Mạch vòng: vòng ko nhánh, vòng vó nhánh,....

- lắp nhóm chức hoặc link bôi (nếu có) vào mạch. Sau đó di chuyển để biến đổi vị trí. đề xuất xét tính đối xứng nhằm tránh trùng lặp.

- Điền H để bảo vệ hoá trị của những nguyên tố. Đối với bài bác trắc nghiệm thì ko cần.

II. Phương pháp tính số đồng phân:

1. Phương pháp tính số đồng phân: Ankan

- Khái niệm: Ankan là mọi hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ gồm các liên kết 1-1 C-C và C-H.

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Ankan chỉ tất cả đồng phân mạch cacbon với từ C4 trở đi mới xuất hiện thêm đồng phân.

- cách làm tính nhanh:

Áp dụng: Tính số đồng phân ankan C4H10:

Thay vì viết

Butan 2 – metylpropan

Ta áp dụng công thức bên trên với n = 4, đồng phân.

Với C5H12, ta bao gồm n = 5 số đồng phân ankan đang là đồng phân.

2. Phương pháp tính số đồng phân: Anken

- Anken là số đông hiđrocacbon ko no, mạch hở, trong phân tử cất một liên kết đôi.

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken tất cả đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối đôi cùng đồng phân hình học.

- Mẹo tính nhanh đồng phân anken:

Xét 2C sở hữu nối đôi, mỗi C sẽ link với 2 nhóm rứa (giống hoặc không giống nhau).

Ví dụ với C4H8: Trừ đi 2C có nối đôi vẫn còn 2C với H team thế.

Nếu đề bài bác yêu cầu tính đồng phân kết cấu sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Ví như yêu cầu tính đồng phân (bao có đồng phân hình học) sẽ là 1+1+2=4 đồng phân.

Ví dụ với C5H10: Trừ đi 2C mang nối đôi sẽ còn 3C và H nhóm thế.

Ta bao gồm 5 đồng phân cấu trúc và 6 đồng phân anken.

3. Phương pháp tính số đồng phân: Ankin

- Ankin là hầu như hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử đựng một liên kết ba.

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin bao gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối cha và không tồn tại đồng phân hình học.

- Mẹo tính cấp tốc đồng phân ankin:

Ví dụ cùng với C5H8: Trừ đi 2C mang nối đôi đã còn 3C và H team thế.

Xem thêm: Game Đại Loạn Đấu Đã Được Vega Game Đưa Về Việt Nam ? Game Lậu Mobi

Ta bao gồm 3 đồng phân ankin.

4. Phương pháp tính số đồng phân: Benzen cùng đồng đẳng

- Đồng đẳng benzen là số đông hiđrocacbon thơm, vào phân tử đựng một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- phương pháp tính số đồng phân:

Áp dụng: Tính số đồng phân của các hiđrocacbon thơm C7H8, C8H10, C9H12.

Ta gồm n = 7, nuốm vào công thức ta được (7-6)2 = 1

n = 8, ta được (8-6)2 = 4

n = 9, cố kỉnh vào bí quyết (9-6)2 = 9 đồng phân.

5. Phương pháp tính số đồng phân: Ancol

- Ancol là đầy đủ hợp hóa học hữu cơ trong phân tử chưa nhóm –OH gắn trực tiếp cùng với C no.

- đội chức ancol: -OH.

- CTTQ của ancol no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2n+1OH giỏi CnH2n+2O (n≥1).

- Ancol gồm đồng phân mạch C và đồng phân vị trí nhóm OH.

- bí quyết tính số đồng phân:

- Áp dụng: Tính số đồng phân ancol no, 1-1 chức, mạch hở từ bỏ C3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

Propan – 1 – ol Propan – 2 – ol

C4H9OH: 24-2 = 4 đồng phân.

C5H11OH: 25-2 = 8 đồng phân.

Lưu ý: lúc viết đồng phân ancol, nhóm OH không gắn vào C không no và 1 nguyên tử C cấp thiết gắn 2 xuất xắc 3 nhóm OH.

6. Phương pháp tính số đồng phân: Ete

- Ete là hợp chất hữu cơ trong phân tử bao gồm nguyên tử oxi link với 2 nhóm ankyl.

- CTTQ của ete no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2n+2O (n≥2).

- bí quyết tính số đồng phân:

- Áp dụng: với n = 3 ta có công thức ete là C3H8O, thay vào phương pháp ta được: đồng phân là

Với n = 4, cách làm ete là C4H10O, ta được đồng phân.

Lưu ý: Ancol với ete no, solo chức là đồng phân về loại nhóm chức. Khi viết đồng phân ví như đề không đề cập đến ancol xuất xắc ete thì đề nghị tính cả hai loại.

7. Cách tính số đồng phân: Phenol

- Phenol là số đông hợp chất hữu cơ vào phân tử tất cả nhóm –OH link trực tiếp cùng với C thơm.

- CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

- công thức tính nhanh:

- Áp dụng:

C7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

Với có cùng phương pháp phân tử nhưng mà là đồng phân ancol thơm (OH gắn với C no).

8. Cách tính số đồng phân: Anđehit

- Anđehit là gần như hợp chất hữu cơ trong phân tử bao gồm nhóm –CH = O liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- CTTQ của anđehit no, solo chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Vào phân tử chứa một nối đôi ở đội chức CHO.

- bí quyết tính nhanh:

- Áp dụng: Tính số đồng phân anđehit sau: C3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là bí quyết của anđehit no, đối chọi chức, mạch hở.

Với C3H6O: đồng phân.

Với C4H8O: đồng phân.

9. Cách tính số đồng phân: Xeton

- Xeton là hầu hết hợp chất hữu cơ vào phân tử gồm nhóm C = O links trực tiếp với nhị nguyên tử C.

- CTTQ của xeton no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Vào phân tử chứ một nối đôi ở đội chức CO.

- công thức tính số đồng phân:

- Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

Từ công thức ta tính được: đồng phân.

10. Cách tính số đồng phân: Axit

- CTTQ của aaxit no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Trong phân tử đựng một nối đôi ở nhóm chức COOH.