Trung trọng tâm luyện thi, cô giáo - dạy dỗ kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN HỢP CHẤT HỮU CƠ nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập tập. Chúc các bạn học giỏi môn học này.

Bạn đang xem: Đồng đẳng đồng phân


*

I. Đồng đẳng

- Đồng đẳng là hiện nay tượng các chất cơ học có kết cấu và đặc thù hóa học tương tự nhau dẫu vậy thành phần phân tử không giống nhau một hay những nhóm CH2.

- những chất thuộc thuộc dãy đồng đẳng thích hợp thành một hàng đồng đẳng bao gồm công thức chung.

- Sau đó là dãy đồng đẳng của những hidrocacbon

+ Ankan: CnH2n+2 (n≥1).

+ AnkenCnH2n(n≥2) .

+ Ankadien:CnH2n - 2(n≥3).

+ Ankin:CnH2n - 2(n≥2).

+ hàng đồng đẵng của benzen:CnH2n - 6(n≥6)

II. Đồng phân

1. Có mang về đồng phân

- Đồng phân là các chất hữu cơ có cùng bí quyết phân tử nhưng cấu tạo khác nhau nên tính chất hóa học tập khác nhau.

- Cần để ý phân biệt đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể (đồng phân cis – trans).

2. Đồng phân của các hidrocacbon

a. Ankan: CnH2n+2(n≥1).

- Chỉ gồm một loại đồng phân mạch cacbon

b. Anken: CnH2n(n≥2) .

- Đồng phân xicloankan (n ≥3)

- Đồng phân anken

+ Đồng phân cấu tạo:

* Đồng phân vị trí liên kết đôi (n ≥4);

* Đồng phân mạch C (n ≥4);

+ Đồng phân hình học.

* Điều kiện để anken A - C(B) = C(X) - Y gồm đồng phân hình học: thì A # B và X # Y.

Xem thêm: Cẩm Nang Hearthstone - Phần 1: 10 Điều Cơ Bản Cần Nắm Rõ

* Đồng phân hình học gồm đồng phân cis với đồng phân trans:

Đồng phân cis: mạch C chính cùng một bên của khía cạnh phẳng chứa link pi.

Đồng phân trans: mạch C bao gồm ở không giống phía của phương diện phẳng chứa liên kết pi.

c. Ankadien:CnH2n - 2(n≥3).

- Đồng phân ankin

- Đồng phân ankađien

+ Đồng phân cấu tạo:

* Đồng phân vị trí link đôi

* Đồng phân mạch C

+ Đồng phân hình học.

d. Ankin:CnH2n - 2(n≥2).

- Đồng phân ankin

+ Đồng phân cấu tạo:

* Đồng phân vị trí link ba

* Đồng phân mạch C

- Đồng phân ankađien

e. Hàng đồng đẳng của benzen:CnH2n - 6(n≥6)

- Đồng phân cấu tạo:

+ Đồng phân mạch nhánh.

+ Đồng phân vị trí nhánh bên trên vòng.

Trung trung ương luyện thi, giáo viên - dạy dỗ kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay lập tức VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN đưa ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC