Đồng phân của một chất hữu cơ khá tinh vi và có không ít loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục đích mục đích giúp các em học viên viết đủ số đồng phân của C4H8 và gọi tên đúng các đồng phân của C4H8 tương ứng, sau đây Viet
Jack đang hướng dẫn chúng ta cách viết đồng phân và call tên C4H8 đầy đủ, chi tiết.

Bạn đang xem: Đồng phân cấu tạo của c4h8


Đồng phân của C4H8và gọi tên | Công thức cấu tạo của C4H8và call tên

Độ bất bão hòa k = số links π + số vòng = (4.2 + 2 - 8) / 2 = 1

Phân tử tất cả chứa liên kết pi hoặc 1 vòng

Buten C4H8có 3 đồng phân trong đó:

- Buten C4H8có 2 đồng phân kết cấu (hay còn được gọi là đồng phân mạch cácbon hoăc đồng phân mạch hở).


STTĐồng phân
Tên gọi
1CH2= CH – CH2– CH3but – 1 – en
2CH3– CH = CH – CH3but – 2 – en

- trong những số đó but – 2 – en có đồng phân hình học:

STTĐồng phân
Tên gọi
1
*
Cis – but – 2 - en
2
*
Trans – but – 2 – en

Vậy tính cả đồng phân hình học tập thì buten C4H8có tổng cộng 3 đồng phân.

Công thức kết cấu của C2H4 và call tên

Đồng phân của C5H10 và call tên

Đồng phân của C6H12 và điện thoại tư vấn tên

Đồng phân của C7H14 và gọi tên


Tham khảo những loạt bài xích Hóa học 12 khác:


Bài viết cùng lớp bắt đầu nhất

1 19997 lượt coi
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

giới thiệu
links
chế độ
kết nối
nội dung bài viết mới độc nhất vô nhị
Tổng hợp kiến thức
tuyển chọn sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
câu hỏi mới nhất
Thi thử THPT tổ quốc
Đánh giá năng lực
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
ID=944e9e2f-8254-45fd-b671-33124d5b3df5" alt="DMCA.com Protection Status" />

Buten C4H8 có 2 đồng phân cấu tạo (hay còn gọi là đồng phân mạch cácbon hoăc đồng phân mạch hở).

STTĐồng phân
Tên gọi
1CH2 = CH – CH2 – CH3but – 1 – en
2CH3 – CH = CH – CH3but – 2 – en

– trong các số đó but – 2 – en tất cả đồng phân hình học:


STTĐồng phân
Tên gọi
1
*
*
*
*
*

Phản ứng oxi hóa

– Buten cháy hoàn toàn tạo ra CO2, H2O với tỏa các nhiệt:

C4H8 + 6O2 → 4CO2 + 4H2O

– Buten làm mất màu hỗn hợp KMn
O4:

C4H8 + 4KMn
O4 + 2H2O → 4KOH + 4Mn
O2 + 3C4H8(OH)2

– làm phản ứng làm mất đi màu hỗn hợp thuốc tím kali pemanganat được dùng làm nhận ra sự xuất hiện của liên kết đôi của anken.

Điều chế

– vào công nghiệp, butilen được điều chế bằng phản ứng bóc hiđro trường đoản cú ankan khớp ứng hoặc bởi phản ứng craking.

Xem thêm: Chó Malinois Béc Bỉ Giá Chó Malinois, Cập Nhật Giá Chó Béc Bỉ “Malinois” Hiện Nay

Ứng dụng

– dùng làm cho nguyên vật liệu hóa học, dung môi.

– dùng để làm điều chế axit hữu cơ, keo dán dán, chất dẻo (PVC, PE)

– Trùng vừa lòng butilen nhận được polime để chế tạo màng mỏng, bình chứa, ống dẫn nước,… dùng cho nhiều mục tiêu khác nhau.

Bài tập trắc nghiệm Anken tất cả đáp án

Câu 1: Chất X bao gồm công thức CH3 – CH(CH3) – CH = CH2. Tên thay thế sửa chữa của X là

A. 2-metylbut-3-en

B. 3-metylbut-1-in.

C. 3-metylbut-1-en

D. 2-metylbut-3-in

Lời giải

Đáp án: C

Câu 2: Chất nào tiếp sau đây có đồng phân hình học?

A. But-1-en

B. But-2-en.

C. 1,2-dicloetan

D. 2-clopropen

Lời giải

Đáp án: B

Câu 3: Chất nào dưới đây có đồng phân hình học?

A. CH2 = CH – CH2 – CH3

B. CH3 – CH – C(CH3)2.

C. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3

D. (CH3)2 – CH – CH = CH2

Lời giải

Đáp án: C

Câu 4: Ứng với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở?

A.2

B. 4

C. 3

D. 5

Lời giải

Đáp án: C

Câu 5: Ứng với cách làm phân tử C4H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở?

A.4

B. 5

C. 6

D. 3

Lời giải

Đáp án: B

Câu 6: Số link σ tất cả trong một phân tử But -1-en là

A.13

B. 10

C.12

D. 11

Lời giải

Đáp án: D

Câu 7: Hiđrocacbon nào dưới đây khi làm phản ứng với dung dịch brom nhận được 1,2- đibromtoluen?

A. But -1-en

B. Butan

C. But -2-en

D. 2-metylpropen

Lời giải

Đáp án: A

Câu 8: Anken X hòa hợp nước chế tạo ra thành 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là

A. 3-etylpent-2-en

B. 3-etylpent-3-en

C. 3-etylpent-2-en

D. 2-etylpent-2-en

Lời giải

Đáp án: A

Câu 9: Để khử trọn vẹn 200 ml hỗn hợp KMn
O4 0,2M tạo thành thành chất rắn màu sắc đen cần V lít khí C2H4 (đktc). Giá trị tối thiểu của V là

A.2,240

B. 2,688

C. 4,480

D. 1,344

Lời giải

Đáp án: D

3C2H4 + 2KMn
O4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2Mn
O2 + 2KOH

n
KMn
O4 = 0,04 mol => n
C2H4 = 0,06 mol

→ V = 0,06.22,4 = 1,344 (lít)

Câu 10: Trùng vừa lòng m tấn etilen thu được một tấn polietilen (PE) với công suất phản ứng bằng 80%. Quý hiếm của m là

A.1,25

B. 0,80

C. 1,80

D. 2,00

Lời giải

Đáp án: A

m = 1.100/80 = 1,25 (tấn)

Câu 11: Ba hiđrocacbon X, Y, Z tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng, trong đó trọng lượng phân tử Z vội vàng đôi trọng lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y,sản phẩm lúc hấp thụ trọn vẹn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, chiếm được số gam kết tủa là

A.30 gam

B. 10gam

C. 40 gam

D. Trăng tròn gam

Lời giải

Đáp án: A

Phân tử Z hơn phân tử X 2 đội CH2 → MZ = MX + 28

→ MZ = 2MX → 2MX = MX + 28 → MX = 28 → X là C2H4

Câu 12: Dẫn thủng thẳng 6,72 lit (đktc) tất cả hổn hợp X gồm etilen cùng propilen và dung dịch brom, dung dịch brom bị nhạt màu, và không có khí thoát ra. Khối lượng dung dịch sau bội nghịch ứng tắng 9,8 gam. Thành phần xác suất theo thể tích của etilen vào X là

A.50,00%

B. 66,67%

C. 57,14%

D. 28,57%

Lời giải

Đáp án: B

C2H4: x mol; C3H6: y mol

⇒x + y = 0,3 mol (1)

mdung dịch sau làm phản ứng tăng = m
X

⇒ 28x + 42y = 9,8 (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,2 mol; y = 0,1 mol

%VC2H4 = 0,2 : 0,3. 100% = 66,67%

Câu 13: Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol hồn đúng theo X bao gồm một ankan và một anken, chiếm được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thành phần phần trăm số mol của anken gồm trong X là

A.40%

B. 50%

C. 25%

D. 75%

Lời giải

Đáp án: D

nankan = n
H2O – n
CO2 = 0,4 – 0,35 = 0,05 (mol)

nanken = 0,2 – 0,05 = 0,15 mol → %Vnanken = 0,15/0,2 .100% = 75%

Câu 14: Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo phần trăm mol 1 : 1 tạo thành phầm có thành phần cân nặng clo là 45,223 %. Phương pháp phân tử của X là

A.C4H8

B. C3H6

C. C3H8

D. C2H4

Lời giải

Đáp án: B

X + HCl → Y (Cx
Hy
Cl)

35,5/MY. 100% = 45,223% → MY = 78,5 → MX = 78,5 – 36,5 = 42 (C3H6)

Câu 15: Cho Hiđrocacbon X phản nghịch ứng với brom(trong dung dịch) theo xác suất mol 1 : 1 thì được hóa học hữu cơ Y(chứ 74,08% brom về khối lượng). Khi X bội phản ứng với HBr thì thu được hai thành phầm hữu cơ không giống nhau. Tên gọi của X là

A. But-1-en

B.etilen

C. But-2-en.

D. Propilen

Lời giải

Đáp án: A

X + Br2 → Y (Cx
Hy
Br2)

80.2/MY . 100% = 74,08% → MY = 216 → MX = 216 – 160 = 56 (C4H8)

Câu 16: Hỗn vừa lòng X tất cả H2 và C2H4 gồm tỷ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua nung nóng, thu được tất cả hổn hợp khí Y có cân nặng so với He là 5. Hiệu xuất của phẩn ứng hiđro hóa là

Bài viết liên quan

ghế massage giá rẻ| Nổ hũ đổi thưởng - Nohu88| MIG8 MOBI | https://nhacai789bet.co/ |