Câu hỏi: Dưới chế độ thực dân phong kiến, kẻ thống trị nông dân vn có yêu cầu bức thiết độc nhất là gì? 

 A. Độc lập dân tộc

B. Ruộng đất

C. Quyền đồng đẳng nam, người vợ

D. Được bớt tô, sút tức

Lời giải:

=> Đáp án A. Độc lập dân tộc

Cùng đứng top lời giải tìm hiểu qua về toàn cảnh giành lại hòa bình của nước ta nhé.

Bạn đang xem: Dưới chế độ thực dân phong kiến giai cấp nông dân việt nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì

*

1. Bối cảnh lịch sử vẻ vang Việt phái nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX


Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tiến công xâm lược và từng bước thiết lập bộ máy thống trị ở Việt Nam, thay đổi một giang sơn phong loài kiến thành trực thuộc địa nửa phong kiến. Sau thời điểm xâm lược với thôn tính toàn thể nước ta, thực dân Pháp áp đặt chính sách cai trị chuyên chế, khắt khe và tàn bạo. Cơ chế phong con kiến suy tàn đã công khai câu kết và làm cho tay sai mang đến thực dân Pháp. Mâu thuẫn giữa dân tộc nước ta với thực dân Pháp và bè cánh tay sai ngày dần gay gắt, khát vọng chiến đấu giành độc lập dân tộc ngày dần trở phải bức thiết. Về bao gồm trị, thực dân Pháp áp đặt cơ chế cai trị thực dân, tước đoạt bỏ quyền lực đối nội cùng đối ngoại của chính quyền phong kiến bên Nguyễn; chia vn thành tía xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, nam Kỳ và triển khai ở mỗi kỳ một chế độ cai trị riêng. Thực dân Pháp liên hiệp với giai cấp địa chủ để bóc tách lột kinh tế tài chính và áp bức thiết yếu trị đối với nhân dân Việt Nam. Về tởm tế, thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột, chiếm đoạt ruộng đất để lập đồn điền; đầu tư chi tiêu khai thác tài nguyên; xây dựng một số cơ sở công nghiệp, khối hệ thống đường giao thông, bến cảng phục vụ chính sách khai thác trực thuộc địa. Về văn hóa, thực dân Pháp thực hiện triệt để cơ chế văn hóa nô dịch, gây tâm lý tự ti, khuyến khích các vận động mê tín dị đoan. Mọi chuyển động yêu nước của quần chúng ta gần như bị cấm đoán. Bọn chúng tìm mọi giải pháp bưng bít và ngăn chặn tác động của nền văn hóa tiến bộ trên trái đất vào nước ta và thi hành chính sách ngu dân để dễ dàng bề cai trị. Dưới ảnh hưởng của chính sách cai trị và cơ chế kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo thực dân, thôn hội vn đã ra mắt quá trình phân hóa sâu sắc. ách thống trị địa chủ kết hợp với thực dân Pháp tăng cường tách lột, áp bức nông dân. Tuy nhiên, trong nội cỗ địa công ty Việt Nam bây giờ có sự phân hóa. Một thành phần địa chủ có lòng yêu nước, chán ghét chế độ thực dân đang tham gia chiến đấu chống Pháp bên dưới các hình thức và mức độ khác nhau.

Giai cấp cho nông dân là lực lượng đông đảo nhất trong xóm hội Việt Nam, bị thực dân với phong loài kiến áp bức, tách bóc lột nặng nề. Tình cảnh bần hàn khốn khổ của kẻ thống trị nông dân Việt Nam đã làm tăng thêm lòng căm thù đế quốc với phong loài kiến tay sai, tăng lên ý chí giải pháp mạng của họ trong cuộc đấu giành giật lại ruộng đất với quyền sống tự do. Thống trị công nhân vn ra đời tự cuộc khai thác thuộc địa lần trước tiên của thực dân Pháp, đa số xuất thân từ giai cấp nông dân, bao gồm quan hệ thẳng và ngặt nghèo với ách thống trị nông dân, bị đế quốc, phong con kiến áp bức bóc lột. Thống trị tư sản vn bị bốn sản Pháp và bốn sản fan Hoa tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh chèn ép, do đó cố kỉnh lực kinh tế và địa vị thiết yếu trị bé dại bé với yếu ớt, có tinh thần dân tộc cùng yêu nước ở mức độ nhất định. Lứa tuổi tiểu tư sản Việt Nam bao hàm học sinh, trí thức, những người dân làm nghề từ do… đời sinh sống bấp bênh, dễ dẫn đến phá sản trở thành fan vô sản, tất cả lòng yêu thương nước, căm thù đế quốc, thực dân, có chức năng tiếp thu những tứ tưởng tân tiến từ bên ngoài truyền vào.

Các giai cấp, tầng phần trong xã hội nước ta lúc này đều với thân phận người dân mất nước và ở đa số mức độ khác nhau, đều bị thực dân áp bức, tách lột. Bởi vì vậy, trong xóm hội Việt Nam, ngoài xích míc cơ phiên bản giữa nhân dân, đa số là dân cày với giai cấp địa chủ và phong kiến đã nảy sinh mâu thuẫn vừa cơ bạn dạng vừa chủ yếu và ngày càng gay gắt trong đời sống dân tộc, đó là xích míc giữa cục bộ nhân dân nước ta với thực dân Pháp xâm lược. Tính chất của làng hội vn là xã hội thuộc địa nửa phong kiến đang đặt ra nhị yêu cầu: Một là, phải đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập mang đến dân tộc, tự do thoải mái cho nhân dân; nhì là, xóa sổ chế độ phong kiến, giành quyền dân chủ mang lại nhân dân, đa phần là ruộng đất mang đến nông dân, trong đó chống đế quốc, giải phóng dân tộc là trách nhiệm hàng đầu.

Trước phần nhiều yêu cầu đó, các phong trào yêu nước của quần chúng. # ta kháng thực dân Pháp ra mắt liên tục và sôi sục nhưng những không mang đến kết quả. Phong trào Cần vương - phong trào yêu nước theo ý thức hệ phong kiến, do ách thống trị phong kiến chỉ huy đã dứt ở vào cuối thế kỷ XIX cùng với cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng (năm 1896). Trào lưu nông dân, tiêu biểu vượt trội là cuộc khởi nghĩa Yên gắng của Hoàng Hoa Thám kéo dãn mấy chục năm cũng thất bại vào năm 1913. Phong trào yêu nước theo xu hướng dân chủ tứ sản vì Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh lãnh đạo rơi vào cảnh bế tắc. Cuộc khởi nghĩa yên Bái vì Nguyễn Thái học tập lãnh đạo cũng trở nên thất bại. Các phong trào yêu nước từ cuối thế kỷ XIX thời điểm đầu thế kỷ XX là sự tiếp nối truyền thống lịch sử yêu nước, bất khuất của dân tộc ta được nung đúc qua hàng ngàn năm định kỳ sử. Nhưng vì thiếu mặt đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức và lực lượng cần thiết nên các trào lưu đó đang lần lượt thất bại. Bí quyết mạng vn chìm trong cuộc lớn hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.

“Muốn cứu vớt nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con phố cách mạng vô sản”

Từ thời điểm cuối thế kỷ XIX, sự kẻ thống trị của chủ nghĩa đế quốc tạo cho đời sống nhân dân lao động trên nhân loại trở đề xuất cùng cực. Mâu thuẫn giữa những dân tộc trực thuộc địa, với nhà nghĩa thực dân ngày dần gay gắt. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ra mắt mạnh mẽ ở các nước ở trong địa, trong các số đó có Việt Nam. Năm 1917, với thành công của biện pháp mạng mon Mười Nga, chủ nghĩa Mác - Lê-nin trường đoản cú lý luận đã trở thành hiện thực, xuất hiện thêm một thời đại mới trong lịch sử loài người. Tháng 3/1919, quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) thành lập đã can dự sự phát triển mạnh khỏe phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đối cùng với Việt Nam, quốc tế Cộng sản gồm vai trò đặc biệt trong vấn đề truyền cại trị nghĩa Mác - Lê-nin và ra đời Đảng cùng sản Việt Nam.

Năm 1917, Người quay trở về nước Pháp, đến Pa-ri và năm 1919 tham gia Đảng buôn bản hội Pháp. Mon 6/1919, thay mặt đại diện những tình nhân nước Việt Nam, với tên gọi mới là Nguyễn Ái Quốc, tín đồ gửi bản yêu sách 8 điểm tới hội nghị Vécxây. Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc “Đề cưng cửng về sự việc dân tộc và thuộc địa” của Lê-nin với từ tứ tưởng đó, tín đồ đã search ra tuyến đường cứu nước đúng mực cho dân tộc bản địa Việt Nam. Trên Đại hội Đảng buôn bản hội Pháp (tháng 12/1920), Nguyễn Ái Quốc quăng quật phiếu đồng tình Quốc tế III (Quốc tế cùng sản vì chưng Lê-nin sáng lập) với tham gia ra đời Đảng cộng sản Pháp, trở thành người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Đó là một trong sự kiện lịch sử hào hùng trọng đại, không mọi Nguyễn Ái Quốc từ công ty nghĩa yêu nước cho với lý luận cách mạng của thời đại là công ty nghĩa Mác - Lê-nin, nhưng còn ghi lại bước chuyển quan trọng của tuyến đường giải phóng dân tộc Việt Nam: “muốn cứu nước cùng giải phóng dân tộc không tồn tại con con đường nào khác tuyến đường cách mạng vô sản” .

Đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, Nguyễn Ái Quốc kiếm được con con đường cứu nước, giải tỏa dân tộc. Công ty nghĩa Mác - Lê-nin đang trở thành chiếc cẩm nang thần kỳ, là mặt trời soi sáng tuyến phố mà dân tộc bản địa ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa buôn bản hội và chủ nghĩa cùng sản. Năm 1923, tín đồ đã chỉ ra rằng rằng: “Chỉ tất cả chủ nghĩa cùng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi fan không minh bạch chủng tộc và xuất phát sự từ bỏ do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, yên ấm trên quả đất, việc tạo nên mọi bạn và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc”. Từ bỏ đây, cùng rất việc thực hiện nhiệm vụ đối với phong trào cùng sản quốc tế, Nguyễn Ái Quốc xúc tiến truyền thống trị nghĩa Mác - Lê-nin, vun phương hướng chiến lược cách mạng việt nam và chuẩn bị điều kiện để thành lập và hoạt động Đảng cộng sản Việt Nam.

Từ năm 1921 cho năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra mức độ truyền cại trị nghĩa Mác - Lê-nin vào trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng cùng sản Việt Nam. Tín đồ nhấn mạnh: phương pháp mạng muốn thành công phải gồm Đảng phương pháp mạng chân thiết yếu lãnh đạo; Đảng phải gồm hệ tư tưởng tiên tiến, phương pháp mạng và công nghệ dẫn đường, đó là hệ tứ tưởng Mác - Lê-nin. Tín đồ đã viết nhiều bài xích báo, tham gia những tham luận tại những đại hội, hội nghị quốc tế, viết item “Bản án cơ chế thực dân Pháp” và tổ chức triển khai ra những tờ báo: Thanh niên, Công nông, Lính phương pháp mệnh, tiền phong, nhằm mục đích truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam. Năm 1927, cỗ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bản tác phẩm “Đường kách mệnh” (tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc sống lớp đào tạo và huấn luyện chính trị của Hội vn cách mạng thanh niên). Đó là sự chuẩn bị về con đường lối thiết yếu trị tiến tới ra đời Đảng cùng sản Việt Nam. Tín đồ khẳng định, muốn chiến thắng thì phương pháp mạng phải tất cả một đảng lãnh đạo, Đảng có vững, bí quyết mạng new thành công tương tự như người ráng lái gồm vững thì thuyền new chạy.

Xem thêm: Súng K59 Có Bao Nhiêu Viên Đạn, Súng K59 Giá Bao Nhiêu

2. Sự ra đời Đảng cùng sản nước ta - bước ngoặt lịch sử vĩ đại

Chỉ trong một thời hạn ngắn ở Việt Nam đã có ba tổ chức cộng sản được tuyên cha thành lập. Điều đó phản ảnh xu cố gắng tất yếu đuối của phong trào đấu tranh biện pháp mạng ở Việt Nam. Tuy nhiên sự mãi sau của ba tổ chức triển khai cộng sản hoạt động biệt lập trong một nước nhà có nguy hại dẫn đến phân tách rẽ lớn. Yêu cầu bức thiết của bí quyết mạng là cần phải có một Đảng thống độc nhất lãnh đạo. Nguyễn Ái Quốc - Người chiến sỹ cách mạng lỗi lạc của dân tộc Việt Nam, fan duy độc nhất có đủ năng lượng và uy tín đáp ứng yêu thương cầu đó của lịch sử: Thống nhất các tổ chức cùng sản thành Đảng cộng sản duy nhất ở Việt Nam.

Hội nghị đã quyết định đúng theo nhất những tổ chức Đảng (Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cùng sản Liên đoàn) thành Đảng cộng sản Việt Nam. Hội nghị luận bàn và trải qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, công tác tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng cùng sản. Gần như văn kiện đó vì chưng Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo, được họp báo hội nghị hợp nhất Đảng thông qua là sự việc vận dụng sáng chế chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của giải pháp mạng Việt Nam. Hội nghị trải qua lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế cộng sản và Đảng cộng sản việt nam gửi đến đồng bào, đồng chí trong cả nước nhân lúc thành lập Đảng.

Hội nghị phù hợp nhất các tổ chức cộng sản có ý nghĩa như là một Đại hội thành lập Đảng. Phần lớn văn kiện được trải qua tại hội nghị hợp nhất vì Nguyễn Ái Quốc công ty trì đó là Cương lĩnh thiết yếu trị trước tiên của Đảng. Cưng cửng lĩnh thứ nhất của Đảng cộng sản vn gồm Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt của Đảng bởi Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được hội nghị hợp độc nhất vô nhị thông qua là việc vận dụng sáng chế chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Họp báo hội nghị cũng trải qua Lời lôi kéo của Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế cộng sản và Đảng cùng sản việt nam gửi đến đồng bào, bằng hữu trong toàn nước nhân thời điểm Đảng cộng sản nước ta ra đời.

Như vậy, tức thì từ khi bắt đầu ra đời, Đảng ta đã đề ra cương lĩnh đúng đắn, vạch ra con đường cứu vãn nước khác chất lượng so với rất nhiều con đường cứu nước bởi những đơn vị yêu nước đương thời gạch ra và đã bị bế tắc, thất bại. Thiết yếu cương lĩnh này đang đặt nền tảng gốc rễ cho một sự nghiệp phương pháp mạng vĩ đại, chưa từng có trong lịch sử dân tộc ta: giải hòa dân tộc, hóa giải giai cấp, giải phóng con người.

Sự kiện thành lập Đảng cộng sản nước ta là một sự thay đổi vô cùng quan trọng đặc biệt trong lịch sử dân tộc cách mạng Việt Nam, quyết định sự cải cách và phát triển của dân tộc, xong sự rủi ro về đường lối và tổ chức triển khai lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu vắt kỷ 20, về con đường cứu vãn nước, cứu giúp dân, thống nhất đất nước, thoát khỏi ách áp bức của thực dân, phong kiến, ra khỏi bần cùng, lạc hậu. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho việc tập thích hợp lực lượng cùng sự đoàn kết, thống duy nhất của toàn dân tộc có tầm thường tư tưởng cùng hành động để triển khai cuộc phương pháp mạng vĩ đại giành những thắng lợi to bự sau này. Đây cũng là điều khiếu nại cơ bạn dạng quyết định phương phía phát triển, bước đi của phương pháp mạng việt nam trong xuyên suốt 90 năm qua.

Đảng cùng sản việt nam ra đời với cưng cửng lĩnh thiết yếu trị trước tiên đã mở ra thời kì bắt đầu cho bí quyết mạng nước ta - thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cưng cửng lĩnh thứ nhất của Đảng ra đời, đã xác minh được phần nhiều nội dung cơ bạn dạng nhất của tuyến phố cách mạng Việt Nam; đáp ứng nhu cầu được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và biến ngọn cờ tập hợp, liên kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng biện pháp mạng và tổng thể dân tộc.

Hội nghị đúng theo nhất những tổ chức cùng sản ở nước ta thành một Đảng cùng sản nhất - Đảng cộng sản việt nam - theo con đường lối bao gồm trị đúng đắn, làm cho sự thống tốt nhất về bốn tưởng, thiết yếu trị và hành vi của phong trào cách mạng cả nước, hướng tới mục tiêu chủ quyền dân tộc và chủ nghĩa thôn hội. Đây cũng là kết quả tất yếu ớt của trận chiến tranh dân tộc và đương đầu giai cấp, là sự xác định vai trò chỉ đạo của giai cấp công nhân vn và hệ bốn tưởng Mác - Lê-nin so với cách mạng Việt Nam; đồng thời là thành phầm của sự phối kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với trào lưu công nhân và phong trào yêu nước của quần chúng. # Việt Nam, sự kiện nối sát với danh tiếng của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - hồ Chí Minh.

Đảng cộng sản nước ta ra đời với việc Đảng nhà trương bí quyết mạng việt nam là một bộ phận của phong trào cách mạng cố kỉnh giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to mập của phương pháp mạng cố gắng giới, kết hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh của thời đại làm nên những thành công vẻ vang. Đồng thời giải pháp mạng vn cũng góp phần tích rất vào sự nghiệp đấu tranh phổ biến của nhân dân nhân loại vì hoà bình, độc lập dân tộc và tân tiến xã hội.

Tự hào với phần đa thắng lợi đã đạt được, 90 năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam luôn vững tay lái, tăng tốc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cải thiện năng lực lãnh đạo với sức chiến đấu của Đảng, xây dựng khối hệ thống chính trị vững mạnh. Phạt huy sức khỏe toàn dân tộc và dân chủ xã hội nhà nghĩa; đẩy khỏe mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phân phát triển kinh tế tài chính nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ phiên bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nâng cao đời sinh sống vật chất và lòng tin của nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh đảm bảo an toàn vững chắc độc lập, công ty quyền, thống nhất, trọn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, đơn vị nước, nhân dân với chế độ XHCN; giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực và lành mạnh hội nhập quốc tế để phạt triển đất nước; cải thiện vị nắm và uy tín của nước ta trong quanh vùng và trên thế giới.