Cho nhị điểm cố định (F_1,,,F_2) với (F_1F_2 = 2cleft( c > 0 ight)) và hằng số (a > c).

Bạn đang xem: Elip là gì

Elip $(E)$ là tập hợp các điểm $M$ thỏa mãn nhu cầu (MF_1 + MF_2 = 2a).

Các điểm (F_1,,,F_2) là tiêu điểm của $(E).$

Khoảng cách (F_1F_2 = 2c) là tiêu cự của $(E).$

(MF_1,,,MF_2) được gọi là nửa đường kính qua tiêu.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Wandriver V6, Wandriver 6

2. Phương trình chủ yếu tắc của elip

Với (F_1left( - c;0 ight),,,F_2left( c;0 ight)):

$Mleft( x;y ight) in left( E ight) Leftrightarrow dfracx^2a^2 + dfracy^2b^2 = 1,,,left( 1 ight)$ trong các số ấy (b^2 = a^2 - c^2)

(1) được call là phương trình thiết yếu tắc của $(E)$

*

3. Hình dáng và đặc thù của elip


Elip tất cả phương trình $(1)$ nhận những trục tọa độ là trục đối xứng và cội tọa độ làm trung ương đối xứng.

+ Tiêu điểm: Tiêu điểm trái (F_1left( - c;0 ight)), tiêu điểm yêu cầu (F_2left( c;0 ight))

+ các đỉnh: (A_1left( - a;0 ight),,,A_2left( a;0 ight),) (B_1left( 0; - b ight),,,B_2left( 0;b ight))

+ Trục lớn: (A_1A_2 = 2a), nằm trong trục $Ox;$ trục nhỏ dại :(B_1B_2 = 2b), vị trí trục $Oy$

+ Hình chữ nhật chế tạo ra bởi những đường thẳng (x = pm a,,y = pm b) hotline là hình chữ nhật cơ sở.

+ trọng tâm sai: (e = dfracca
Mục lục - Toán 10
CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP
bài 1: Mệnh đề
bài 2: Mệnh đề chứa thay đổi và vận dụng vào tư duy toán học tập
bài 3: Tập thích hợp
bài 4: các phép toán bên trên tập thích hợp
bài xích 5: những tập vừa lòng số
bài bác 6: Ôn tập chương I
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC hai
bài 1: Đại cương về hàm số
bài bác 2: Hàm số hàng đầu
bài 3: Hàm số bậc nhì
bài 4: một số bài toán về thiết bị thị hàm số bậc nhất
bài 5: phương thức giải những bài toán về hàm số bậc hai
bài bác 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
bài xích 1: Đại cương về phương trình
bài bác 2: Phương trình số 1 và bậc nhị một ẩn
bài bác 3: phương thức giải phương trình bậc ba, bậc bốn quan trọng đặc biệt
bài bác 4: Phương trình đựng dấu giá chỉ trị tuyệt vời nhất
bài 5: Phương trình cất căn
bài 6: Hệ nhị phương trình hàng đầu hai ẩn
bài 7: Hệ phương trình có cấu trúc đặc biệt
CHƯƠNG 4: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH
bài xích 1: Bất đẳng thức
bài xích 2: Đại cương về bất phương trình
bài xích 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình số 1 một ẩn
bài xích 4: dấu của nhị thức bậc nhất
bài 5: Bất phương trình với hệ bất phương trình số 1 hai ẩn
bài xích 6: vệt của tam thức bậc hai
bài 7: Bất phương trình bậc hai
CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ
bài 1: Phương sai với độ lệch chuẩn chỉnh
CHƯƠNG 6: GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
bài bác 1: Đơn vị đo góc và cung tròn, độ lâu năm cung tròn
bài 2: Góc lượng giác và cung lượng giác
bài xích 3: quý hiếm lượng giác của một góc (cung) lượng giác
bài bác 4: cực hiếm lượng giác của các góc tất cả liên quan quan trọng
bài bác 5: một trong những công thức thay đổi lượng giác
CHƯƠNG 7: VÉC TƠ
bài bác 1: các định nghĩa về véc tơ
bài bác 2: Tổng của hai véc tơ
bài bác 3: Hiệu của nhì véc tơ
bài bác 4: Tích của một véc tơ với một trong những
bài bác 5: Hệ trục tọa độ trong phương diện phẳng
bài 6: Biểu thức tọa độ của các phép toán véc tơ
bài 7: Ôn tập chương Véc tơ
CHƯƠNG 8: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhị VÉC TƠ VÀ ỨNG DỤNG
bài 1: quý giá lượng giác của một góc bất kì từ 0 cho 180 độ
bài xích 2: Tích vô vị trí hướng của hai véc tơ
bài 3: Biểu thức tọa độ của tích vô phía
bài bác 4: Hệ thức lượng vào tam giác
CHƯƠNG 9: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ vào MẶT PHẲNG
bài xích 1: một trong những khái niệm phương trình mặt đường thẳng
bài bác 2: một vài bài toán viết phương trình đường thẳng
bài xích 3: khoảng cách và góc
bài 4: Phương trình đường tròn
bài 5: Vị trí tương đối của mặt đường thẳng với đường tròn
bài 6: Elip
bài xích 7: Hypebol

*

*

học tập toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.