Phiên mã là quá trình tổng vừa lòng phân tử ARN từ mạch mã gôc của gen. Enzim chủ yếu tham gia vào quá trình phiên mã là ARN-polimeraza.

Bạn đang xem: Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là

Trắc nghiệm: Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là

A. ADN-ligaza.

B. ARN-polimeraza.

C. Restrictaza.

D. ADN-polimeraza.

Trả lời:

Đáp án đúng: B. ARN-polimeraza.

Enzim thiết yếu tham gia vào quá trình phiên mã là ARN-polimeraza.

Kiến thức áp dụng để vấn đáp câu hỏi


I. Phiên mã

1. Cấu trúc và chức năng của những loại ARN

* ARN thông tin (mARN)

- Cấu trúc: Mạch đối chọi thẳng, đầu 5’ có trình từ nu đặc hiệu nằm gần côđôn bắt đầu để ribôxôm nhận ra và lắp vào.

- Chức năng: sử dụng làm khuôn đến dịch mã.

* ARN chuyên chở (tARN)

*

- Cấu trúc: Mạch đơn, từ bỏ xoắn, có cấu tạo 3 thùy, đầu 3’ sở hữu axit amin có một bộ bố đối mã quánh hiệu.

- Chức năng: mang axit amin cho tới ribôxôm, gia nhập dịch tin tức di truyền.

* ARN ribôxôm (rARN)

- Cấu trúc: Mạch đối kháng nhưng có tương đối nhiều vùng ribôxôm links với nhau tạo thành thành vùng xoắc cục bộ.

- kiên cố năng: Kết hợp với prôtêin cấu trúc ribôxôm.

2. Khái niệm phiên mã

Phiên mã là quá trình tổng vừa lòng phân tử ARN từ bỏ mạch mã gôc của gen. Bản chất của quá trình phiên mã là truyền đạt thông tin trên mạch mã nơi bắt đầu sang phân tử ARN.

Quá trình này diễn ra trong nhân, sống kì trung gian của tế bào giữa 2 lần phân bào, thời gian NST đang giãn xoắn. 

3. Phép tắc phiên mã 

a) những thành phần tham gia vào quá trình phiên mã

- Mạch mã nơi bắt đầu của gen mang thông tin tổng phù hợp phân tử ARN

- Nguyên liệu để tổng hòa hợp mạch là các ribonucleotit tự do trong môi trường (U, A,G,X)

- ARN polimeaza nhận ra điểm bắt đầu phiên mã bên trên mạch mã gốc, dính vào và links với mạch mã gốc, túa xoắn phân tử ADN → lòi ra mạch mã gốc, tổng hợp đề xuất mạch ARN mới.

b) Diễn biến 

Quá trình phiên mã diễn ra theo những bước:

- Bước 1. Khởi đầu:

Enzym ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hoà làm cho gen toá xoắn để lộ ra mạch gốc bao gồm chiều 3’→ 5’ và bước đầu tổng thích hợp mARN tại vị trí sệt hiệu.

- Bước 2. Kéo dãn chuỗi ARN:

Enzym ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch cội trên gen có chiều 3’ → 5’ với gắn các nuclêôtit trong môi trường nội bào links với các nuclêôtit bên trên mạch cội theo phép tắc bổ sung: Agốc - Umôi trường, Tgốc - Amôi trường, Ggốc – Xmôi trường, Xgốc – Gmôi trường, nhằm tổng hợp phải mARN theo hướng 5’ → 3’.

Xem thêm: Khi Nào Nên Cạo Lông Cho Mèo? Cạo Lông Mèo Có Tốt Không?

Vùng nào trên gene vừa phiên mã xong thì 2 mạch solo của gen đóng góp xoắn ngay lại.

- Bước 3. Kết thúc:

Khi enzym di chuyển đến cuối gen, gặp gỡ tín hiệu kết thúc thì quá trình phiên mã ngừng lại, phân tử ARN được giải phóng. 

*

Do gene ở sinh thứ nhân sơ có vùng mã hóa liên tục nên mARN sau phiên mã được sử dụng trực tiếp làm khuôn tổng hòa hợp prôtêin.

Ở sinh đồ gia dụng nhân thực, do vùng mã hóa của gene không liên tiếp nên mARN sau phiên mã đề xuất cắt bỏ những đoạn intron, nối những đoạn êxôn tạo thành mARN trưởng thành rồi đi qua màng nhân ra tế bào chất làm khuôn tổng hợp chuỗi polipeptit.

Kết quả: 1 lần phiên mã 1 gene tổng hợp đề xuất 1 phân tử ARN, bao gồm trình tự tương tự với mARN bổ sung nhưng nỗ lực T bởi U.

Ý nghĩa: hình thành những loại ARN gia nhập trực tiếp vào quy trình sinh tổng hòa hợp prôtêin khí cụ tính trạng.

II. Hiệ tượng dịch mã

1. Khái niệm.

- Dịch mã là quy trình tổng đúng theo prôtein

- Dịch mã là giai đoạn sau đó sau phiên mã, diễn ra ở tế bào chất.

2. Diễn biến: 2 giai đoạn

*

a. Quy trình 1: Hoạt hoá axit amin

- Nhờ những enzim sệt hiệu cùng ATP từng axit amin được hoạt hoá với gắn cùng với tARN tương xứng tạo axit amin - tARN (aa- tARN).

Axit amin + ATP + tARN aa – tARN.

b. Quy trình tiến độ 2: Tổng vừa lòng chuỗi pôlipeptit (3 bước)

- Bước 1. Mở đầu

+ Tiểu đơn vị nhỏ nhắn của ribôxôm gắn cùng với mARN làm việc vị trí phân biệt đặc hiệu (gần bộ tía mở đầu) và dịch chuyển đến cỗ ba khởi đầu (AUG).

+ aamở đầu - tARN tiến vào cỗ ba mở màn (đối mã của nó - UAX- khớp với mã mở đầu - AUG - bên trên mARN theo bề ngoài bổ sung), tiếp đến tiểu phần lớn gắn vào chế tạo ra ribôxôm hoàn chỉnh.

Bước 2. Kéo lâu năm chuỗi polipeptit

+ aa1 - tARN tiến vào ribôxôm (đối mã của chính nó khớp với mã trước tiên trên mARN theo nguyên tắc xẻ sung), một link peptit được sinh ra giữa axit amin mở đầu với axit amin đồ vật nhất.

+ Ribôxôm chuyển dời sang bộ tía thứ 2, tARN chuyển động axit amin mở màn được giải phóng. Tiếp theo, aa2 - tARN tiến vào ribôxôm (đối mã của chính nó khớp cùng với bộ tía thứ nhị trên mARN theo cơ chế bổ sung), hình thành liên kết peptit thân axit amin vật dụng hai cùng axit amin thứ nhất.

+ Ribôxôm chuyển dịch mang đến bộ cha thứ ba, tARN tải axit amin mở đầu được giải phóng.

Quá trình cứ thường xuyên như vậy đến bộ tía tiếp giáp với bộ ba xong của phân tử mARN. Như vậy, chuỗi pôlipeptit liên tiếp được kéo dài.

.- cách 3. Kết thúc

- Khi ribôxôm chuyển dịch sang bộ ba xong xuôi thì quy trình dịch mã hoàn thành lại, 2 tè phần của ribôxôm bóc tách nhau ra. Một enzim quánh hiệu sa thải axit amin khởi đầu và giải phóng chuỗi pôlipeptit, quy trình dịch mã trả tất.

 Trong dịch mã, mARN thường xuyên không lắp với từng riboxom riêng rẽ mà lại đồng thời lắp với một nhóm ribôxôm (pôliribôxôm hay pôlixôm) góp tăng công suất tổng hợp prôtêin.