Trong tiếp xúc tiếng Anh, việc phát âm chuẩn chỉnh đuôi es với s là siêu quan trọng, đôi khi quy tắc thêm s, es vào sau động từ cùng danh từ cũng tương đối cần thiết. Vì vậy, hãy cùnggiamcanherbalthin.com nắm vữngquy tắc sau một cách đúng mực nhé.

Bạn đang xem: Fly thêm s hay es


1. Luật lệ thêm s, es vào sau rượu cồn từ

Thêm ES vào sau những động trường đoản cú tận cùng bằng S, O, X, SH, CH:

Teach → Teaches.Watch→ WatchesTomato → TomatoesKiss → KissesBox → BoxesGo → GoesCross → CrossesFix → FixesBrush → brushes

Lưu ý:Các danh từ bỏ tận cùng bởi O, nếu trước O là phụ âm thì thêm ES như trên, giả dụ trước O là nguyên âm hoặc những từ vay mượn của nước ngoài thì chỉ cần thêm S: radio – radios; piano – pianos, photo – photos (từ vay mượn mượn).

Xem thêm: Hình Nền Thường Của Máy Tính Dynamic Energy Saver, Hướng Dẫn Cách Đọc Thông Số Mainboard Máy Tính

Các động từ tận cùng bằng Y, nếu như trước Y là phụ âm thì ta đổi Y thành I ngắn rồi thêm ES, ví như trước Y là nguyên âm thì chỉ cần thêm S:

Study → StudiesPlay → Plays.Fly → FliesSky → Skies Baby→ BabiesCountry→ Countries.

Các trường đúng theo còn lại chỉ cần thêm S sau hễ từ.

work → works2. Phép tắc thêm s, es đối với danh trường đoản cú

*
*
*
Cách phát âm những từ sau khoản thời gian thêm S hoặc ES

Phát âm là/s/khi từ tận thuộc bằng những phụ âm vô thanh:/p/, /t/, /k/, /f/, /θ/ (P, T, K, F-PH-GH, TH):

Phát âm là/ɪz/khi từ tận cùng bằng các phụ âm gió:/s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ (S-CE-X, Z-ZE-SE, SH, GE, CH, GE):

Phát âm là/z/khi tự tận cùng bằng những phụ âm hữu thanh:/b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/ với cácnguyên âm:

Trường hợp đặc trưng với âm/θ/sẽ gồm 2 phương pháp đọc là/z/hoặc/s/khi thêm Svào cuối câu, ví dụ:

Bath(v,n)Baths/bæθs/ – /bæðz/Tắm

Trường hợp đặc biệt với từHOUSE/haʊs/:

House(n)Houses/ˈhaʊsɪz/WrongNhững ngôi nhà
House(n)Houses/ˈhaʊzɪz/RightNhững ngôi nhà

4. Bài tập về phong thái thêm s, es và cách phát âm s, es

Bài 1:Chọn từ có phần in đậm vạc âm khác các từ còn lại:

A. Skims B. Works C. Sits D. LaughsA. Fixes B. Pushes C. Misses D. GoesA. Cries B. Buzzes C. Studies D. SuppliesA. Holds B. Notes C. Replies D. SingsA. StoolsB. CardsC. CabsD. ForksĐáp án cùng giả chi tiết

1. A

A. Skims / skimz/ : hớt bọt, hớt váng

B. Works /wə:ks/: làm cho việc

C.sits /sits/: ngồi

D. Laughs /lɑ:fs/: cười

2. D

A. Fixes /fiksiz/ : gắn, lắp

B. Pushes /pu∫iz/: xô đẩy

C. Misses / misiz/: trượt, chệch

D. Goes /gouz/: đi

3. B

A. Cries /kraiz/: gào, khóc

B. Buzzes / bʌsiz/: kêu vù vù, kêu vo vo

C. Studies / ‘stʌdiz/: học, nghiên cứu

D. Supplies / sə’plaiz/: cung cấp, tiếp tế

4. B

A. Holds/houldz/:cầm, nắm, giữ

B. Notes /nouts/: ghi nhớ, ghi chú

C. Replies/ri’plaiz/: trả lời, đáp lại

D. Sings/siɳz/: hát

5. D

A. Stools/stu:lz/: mọc trồi, đâm trồi

B. Cards/kɑ:dz/: những cái thẻ

C. Cabs/kæbz/: cabin phòng lái

D. Forks/fɔ:ks/: loại nĩa

Bài 2:Chọn từ tất cả cách phân phát âm s/es khác các từ còn lại

Alaughs B. Drops C. Maintains D. ImportsA. Trays B. Says C. Bays D. OverstaysA. Likes B. Ships C. Cats D. WishesA. Speeds B. Garages C. ChangesD. PlaysĐáp án và giải thuật chi tiết

1. C

A. Laughs /lɑːfs/ (V-s): cười

B. Drops /drɒps/ (V-s): rơi, rớt

C. Maintains /meɪnˈteɪnz/ (v): duy trì

D. Imports /ˈɪmpɔːts/ (v): nhập khẩu

2. B

A. Trays /treɪz/ (n): mâm, khay

B. Says /sez/ (V-s): nói

C. Bays /beɪz/ (n): vịnh

D. Overstays /ˌəʊvəˈsteɪz/ (v): sống lại quá lâu; giữ giàng quá hạn

3. D

A. Likes /lɑɪks/:thích

B. Ships /ʃɪps/: nhỏ tàu

C. Cats /kæts/: con mèo

D. Wishes /wɪʃɪz/: ước ao muốn

4.A

A. Speeds /spi:dz/

B. Garages /ɡærɑːʒɪz/

C. Changes /tʃeɪndʒɪz/

D. Plays /pleɪz/

Bài viết bên trên của giamcanherbalthin.com đã phân tách sẽ cho cho chính mình quy tắc thêm s với es vào danh tự và đụng từ chuẩn chỉnh xác, dễ dàng hiểu, khiến cho bạn nắm vững loài kiến thức để gia công bài tập thiệt tốt. Chúc bạn thành công nhé!